¡Bienvenidos a estudiar español!

Normaali

Oletko pohtinut, että haluaisit alkaa opiskelemaan espanjaa? Eikö sinulla kuitenkaan ole aikaa osallistua esimerkiksi avoimen yliopiston tai työväenopistojen kursseille? Oletko motivoitunut itseopiskeluun?

Jos vastasit kyllä, olet oikealla sivustolla. Tämän blogin avulla voit alkaa opiskella espanjaa oman tahdin mukaisesti tai esimerkiksi kertailla jo unohtuneita asioita. Artikkelit on numeroitu; aloita siis vanhimmista merkinnöistä ja siirry uusimpiin, kun asia alkaa olla hallussa. Huomaa, että sivu on perustettu syyskuussa 2011 ja se tulee olemaan kokonaan valmis vasta vuonna 2012.

¡Bienvenidos a estudiar español! Eli tervetuloa opiskelemaan espanjaa!
Lähde liikkeelle ääntämisen opiskelusta.
Näet muut osiot blogin sivupalkissa ja osiot-sivulla.

Pyrin mahdollisuuksien mukaan laittamaan osioiden yhteyteen linkkejä muille sivustoille, joissa voi kuunnella espanjankielisiä sanoja/puhetta.

Huomaathan, että blogi on toteutettu aivan harrastuspohjalta ja kirjoitusvirheet ymv. ovat mahdollisia. Jos huomaat virheitä, jätä kommentti. Kommenteissa voit myös kysyä neuvoa, jos jokin kohta tuntuu epäselvältä. Voit myös kommentoida aivan muutenkin vain!

***

EDIT 5.2.2012:

Kun aloitin tämän blogin, en uskonut näin monen ihmisen aiheesta kiinnostuvan. :) Kävijöitä on päivittäin suuri määrä ja olen saanut palautelomakkeen kautta monia mukavia viestejä. Kiitos niistä!

Nyt kysynkin teiltä: Puuttuuko jostakin aiheesta merkintä?

Muokkailen aina välillä myös vanhempia osioita, jos huomaan, että jotain on jäänyt aihepiiristä puuttumaan tai jokin kohta on ollut hieman sekava. Myös siis vanhoja osioita koskien saa palautetta aina laittaa!

Advertisement

47. Sanojen muodostamista

Normaali

Tämän sivun kaikkia kohtia ei ole tarkoitus oppia ulkoa, mutta ne kannattaa selailla läpi, jos jotain jäisi mieleen. Se saattaa auttaa myöhemmin joidenkin espanjan sanojen tunnistamisessa/muodostamisessa.

Sanojen muodostaminen

Prefiksit / etuliitteet

a-: atípico (epätyypillinen)
ante-: anteayer (toissapäivä), de antemano (etukäteen)
anti-: antirracista (rasisminvastainen), antimateria (antimateria)
auto-: autodisciplina (itsekuri)
bi-, bis-, biz-: bilingüe (kaksikielinen), bisexual (biseksuaali)
bio-: biobasura (biojäte)
cent-: centímetro (cm)
co-: cooperar (tehdä yhteistyötä)
contra-: contraataque (vastahyökkäys)
con-: convivir (asua yhdessä)
de-: devaluar (devalvoida)
des-: despreciar (halveksia), descubrir (paljastaa; tuoda esiin)
dis-: disrepancia (epäsopu)
entre-: entremeter (pistää; panna väliin), entreacto (väliaika)
ex-: exportar (viedä maasta); mi ex mujer (ex-vaimoni)
extra-: extrasalarial (palkan ulkopuolinen)
homo-: homogeneizar (yhtenäistää)
hiper-: hipermercado (hypermarketti)
hipo-: hipotérmico (vajaalämpöinen)
im-, in-: invisible (näkymätön), incapaz (kyvytön)
inter-: interrumpir (keskeyttää; estää), interponer (pistää väliin; välittää)
intra-: intramuros (muurien/kaupungin/ym. sisäpuolella)
mal-: maltratar (kohdella huonosti)
mono-: monopolio (monopoli)
multi-: multimedia (multimedia)
neo-: neoliberal (uusliberaali)
para-: paramentar (koristaa)
pluri-: pluricultural (monikulttuurinen)
poli-: poligamia (polygamia)
pos/post-: postindustrial (jälkiteollinen)
pre-: prehistoria (esihistoria)
pro-: proponer (ehdottaa)
re-: readmisión (pääsy takaisin)
semi-: semidiafunto (puolikuollut)
seudo-: seudociencia (pseudotiede)
sobre-: sobredosis (yliannos)
sub-: subsecretario (apulaissihteeri)
super-: supermercado (supermarket), superhombre (supermies)
tele-: telecontrol (kauko-ohjaus)
trans-: transnacional (ylikansallinen)
uni-: unisexo (unisex)

Harjoitus 47a: Yritä muodostaa sanat etuliitteen avulla. Vastaukset.
1. esilämmittää [lämmittää = calentar]
2. monikansallinen [kansallinen = nacional]
3. hyperinflaatio [inflaatio = inflación]
4. epädemokraattinen [demokraattinen = democrático]
5. biofyysikko [fyysikko = físico]
6. puolivuosittainen [vuosittainen = anual]
7. transseksuaalisuus [seksuaalisuus = sexualidad]
8. perustajakumppani  [perustaja = fundador]
9. epäaistikas [aistikas = elegante]
10. sekaviljely; polykulttuuri [viljelys; kulttuuri = cultura]
11. antikristus [kristus = cristo]
12. kaksivärinen [väri = color]
13. säätää uudelleen [sovittaa = adaptar]

Suffiksit / jälkiliitteet

-ito/-a: pieni ~ plato (lautanen) > platito (pikkulautanen)
-illo/-a: pieni ~ ventana (ikkuna) > ventanilla (pieni luukku)
-ón/-ona: suuri ~ casa (talo) > casón (suuri talo)
-azo/-a: suuri ~ perro (koira) > perrazo (suuri koira; ”rakki”)
-aco/-a: huono ~ libro (kirja) > libraco (huono kirja)
-ejo/-a: huono ~ caballo (hevonen) > caballejo (”kaakki”)
-uzo,-a: huono ~ gente (ihmiset) > gentuza (roskaväki)

*jälkiliitteitä on kyllä muitakin…

Harjoitus 47b: Osaatko arvata, mistä sanasta on kyse? Vastaukset.
1. camisa (paita) > camisón
2. casa (talo) > casuca
3. cuchara (lusikka) > cucharón
4. cuchara (lusikka) > cucharita
5. gato (kissa) > gatito

Muuta sananmuodostuksesta

Loppupäätteillä saadaan tehtyä myös muita muutoksia sanoihin.
Päätteitä on paljon, enkä niitä erikseen luettele. Katso esimerkit.

Verbistä adjektiivi
creer > creíble (uskottava); convencer > convincente (vakuuttava); leer > legible (luettava)

Verbistä substantiivi
hincharse > hinchazón (turvotus); salir > salida (lähtö); usar > usuario (käyttäjä)

Substantiivista adjektiivi
voluntad > voluntario (vapaaehtoinen); derecho > derechista (oikeistolainen); sentimiento > sentimental (tunteellinen)

Substantiivista verbi
beso > besarse (suukotella); ojo > ojear (silmäillä)

Adjektiivista substantiivi
viejo > vejez (vanhuus); malo > maldad/malicia (pahuus); alto > altura (korkeus)

Adjektiivista adjektiivi
rojo > rojizo (punertava); gris > grisáceo (harmahtava)

Substantiivista substantiivi
amigo > amistad (ystävyys); novio > noviazgo (seurustelu); pescado > pescadería (kalakauppa)

Harjoitus 47c: Kokeile tehdä sanasta toinen vihjeen perusteella. Tämä tehtävä ei ole helppo, mutta tarkoitus onkin vain kokeilla ja sitä kautta oppia joitakin uusia sanoja. Vastaukset.
1. jugar > ______________ (pelaaja)
2. comprender > ______________ (ymmärrettävä)
3. seguro > ________________ (varmuus)
4. espeso (paksu) > _________________ (paksuus)
5. mandar > ________________ (komenteleva)
6. verde > ____________ (vihertävä)
7. café > _____________ (kahvipannu)
8. genio > _______________ (nerokas)
9. depender > _______________ (riippuvainen)
10. llegar > ________________ (saapuminen)
11. lavar > ______________ (pesukone)
12. enamorar > _____________ (rakastuminen)
13. zapato > ________________ (kenkäkauppa)
14. hablar > ____________ (puhelias)
15. dolor > ______________ (kivulias)

*Apuna käytetty mm. about.comin artikkeleita (Building Your Vocabulary: Prefixes & Spanish Suffixes).

46. Passiivirakenteita

Normaali

AVAINLAUSEITA
La ventana fue rota por Pedro.
Las ventanas fueron rotas por Pedro.
Los libros fueron escritos por ella.

Olet jo aiemmin oppinut refleksiivipassiivin osiossa 29. Nyt opit pari muuta tapaa ilmaista passiivin.

Passiivirakenteita

1. Varsinainen passiivi

Tämän rakenteen käyttäminen ei ole kauhean yleistä (vrt. englanti), mutta toki se kannattaa mieleensä painaa, jos jossain muotoa näkee. Passiivirakenne muodostetaan ser-verbin ja partisiipin perfektin avulla. Passiivilauseen ser-verbi on samassa aikamuodossa kuin aktiivilauseessa ja taipuu subjektin persoonan mukaan. Partisiippi noudattaa subjektin sukua ja lukua! Mahdollinen agentti ilmaistaan por-prepositiolla.

Juan rompió la botella. (aktiivi: Juan rikkoi pullon.)
>> La botella fue rota por Juan. (passiivi: Pullo rikottiin [Juanin toimesta].)

XX publicó los libros. (aktiivi: XX julkaisi kirjat)
>> Los libros fueron publicados (por XX). (passiivi: kirjat julkaistiin)

Muistathan, miten ser taipuu eri aikamuodoissa? Tunnistathan kaikki muodot?
él… es, ha sido, era, fue, había sido, será, habrá sido, sería, habría sido

Harjoitus 46a: Täydennä oikeassa passiivimuodossa. Vastaukset.
El libro… [publicar/escribir]
_______________ (julkaistaan)
_______________ (on julkaistu)
______________ (kirjoitettiin)
________________ (kirjoitetaan – futuuri)
Los edificios… [construir]
______________ (rakennettiin)
La casa… [destruir]
____________ (tuhoutui)
Dos ventanas… [romper]
______________ (rikkoutui)

2. Ellos-muodon käyttö persoonattomasti

Tätä rakennetta voi käyttää puhekielessä (ja tällöin tekijä on olemassa, mutta häntä ei tunneta tarkasti).

Dicen que el pescado es bueno para la salud. (Sanotaan, että kala on hyvää terveydelle.)
Abren las tiendas a las nueve. (Kaupat avataan yhdeksältä.)

3. Tú-muoto (tai uno) persoonattomana

Puhekielessä erityisesti voi tú-muotoa käyttää ilmaisemaan passiivirakennetta. Samoin uno-sanaa. Tällöin viitataan usein itseen, mutta se halutaan yleistää muihinkin.

Cuando estás cansado, no te puedes concentrar. (’Väsyneenä ei pysty keskittymään.’)
tai cuando uno está…

4. Muista, että refleksiivipassiivi on hyvin yleinen espanjassa. Se käytiin osiossa 29.

VINKKI: Kuuntele erilaisia passiivilauseita täällä. Myös Etälukion sivulta löytyy selkeät esimerkit & tehtäviä.

Las noticias

Blogin sivupalkista löydät linkkejä muutamien isojen espanjalaisten lehtien sivuille. Käy niillä ja pyri ymmärtämään uutisista ainakin pääasioita.

Harjoitus 46b: Seuraavassa lyhyitä pätkiä joistakin uutisista alkuvuodelta 2012. Suomenna annetut sanat – pyri ymmärtämään asiayhteydestä, jos et tiedä! Vastaukset.

”La tasa de paro juvenil en España alcanzó el 46,4% en España en 2011, casi cinco puntos porcentuales más que en 2010 y más del doble que la media de la UE-27, que se sitúa en el 21,4%. De esta forma, España sigue liderando el ránking de los países europeos con más paro entre los jóvenes, según datos de Eurostat, recogidos por Europa Press.” (Lähde: Europapress / 17.2.12)
*paro juvenil, *alcanzó, *sigue liderando

”Rovio acaba de lanzar Angry Birds Space, la nueva versión de su famoso y exitoso título. El nuevo Angry Birds está disponible para iOS (con una versión HD especial para iPad y una para iPhone y iPod Touch), Android, Windows y Mac y mezcla elementos clásicos de las versiones anteriores con una nueva mecánica.” (Lähde: ABC / 22.3.12)
*acabar de lanzar, *exitoso, *disponible, *anterior

”El descaro con que el marido de la presidenta de Finlandia, Pentti Arajärvi, miró el escote de la princesa Mary de Dinamarca nunca existió. El canal de televisión danés TV2 que difundió el vídeo y que ha recorrido medio mundo reconoció que todo se trataba de un montaje para un programa de humor.” (Lähde: ABC / 1.3.12)
*descaro, *difundió

”La intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas.” (Lähde: El País / 12.3.12)
*intención, *rigen, *década, *vigente, *gestación, *retrocedería

”El sospechoso del asesinato de siete personas en los alrededores de la sureña ciudad francesa de Toulouse murió después de un asalto policial al apartamento donde se refugió por más de 31 horas, dijo el ministro del Interior francés Claude Gueant este jueves. / La policía francesa irrumpió en el apartamento del presunto miembro entrenado por al Qaeda, lo que provocó un tiroteo que terminó con Mohammed Merah, pistola en mano, saltando al vacío por una ventana, dijeron las autoridades.” (Lähde: CNN / 22.3.12)
*sospechoso, *asesinato, *asalto, *irrumpió, *presunto, *miembro, *tiroteo, *las autoridades

Harjoitus 46c: Muodosta uutispätkistä erilaisia kysymyksiä espanjaksi ja vastaa niihin. Jos tuntuu, että kysymyssanoja on unohtunut, kertaile niitä osiosta 13.

45. Kirosanoja, neuvoja ja epäsuora kerronta

Normaali

AVAINLAUSEITA
¡Vete a la mierda!
¿Qué coño?
Es bueno comer sanamente.
No sé dónde vive José.

Tässä osiossa opit joitakin sekalaisia ilmauksia espanjaksi, mm. kirosanoja ja neuvojen antamista sekä epäsuoran kerronnan lyhyesti.

Kirosanoja yms.

Kirosanoja löytyy monia, ja eroja on hieman Espanjan ja Amerikan maiden välillä. Tässä kuitenkin joitakin.
Suomennokset ovat suuntaa antavia.

Kirosana = la palabrota / mala palabra

¡Cállate (la boca)! = Suu kiinni!
¡No me vengas con gilipolleces! = Älä puhu paskaa! (Esp.)
¡No me jodas! = Ei helkkari / älä puhu palturia!

¡Caramba! / ¡Caray! / ¡Mecachis! / ¡Maldita sea! = Hitto!
¡Jolín! = Helkkari!
¡Me cago en diez! = Jumalauta!

¡Mierda! = Paska!
¡Joder! = Voihan paska!
¡Vete a la mierda! = Haista paska! / Painu vittuun!
¡Qué cabrón/cabrona/mierda/hijo de puta! = Mikä paskiainen! (oik. puta = huora)
¡Idiota de mierda! = Saatanan idiootti.

¡Carajo! / ¡Hostia! (Esp.) = Helvetti! (oik. carajo = mulkku; hostia = öylätti)
¡Vete al carajo! = Painu helvettiin!
¡Que te jodas! = Painu helvettiin.
¡Qué carajos? / ¿Qué demonios? = Mitä helvettiä?
Todo se fue a la mierda / al carajo = Kaikki meni päin helvettiä.

¡Coño(s)! = Vittu!
¡Cojones! = Voi vittu! (oik. munat)
¡Puta madre! / ¡Concha de su madre! (Am.) = Voi vittu!
¿Qué coño(s)? = Mitä vittua?
¿Dónde coño ha ido a parar? = Mihin vittuun se on joutunut?

* Alatyylisistä sanoista on ehkä hyvä tietää, että polla tarkoittaa ”kikkeliä”, joten jos haluat tilata ravintolassa kanaa, muista sanoa pollo. ;)

PS. Osiosta 28 kannattaa kertailla erilaisia muita reagointeja.

Anna neuvoja

KYSY NEUVOA

¿Qué me recomiendas? = Mitä suosittelet?
¿Qué me recomiendas, pollo o pescado? = Kumpaa suosittelet, kanaa vai kalaa?
¿Tú qué crees que es mejor? = Mitä sinä ajattelisit parhaimmaksi?

ANTAA NEUVOJA

Si quieres bajar de peso, no debes comer patatas fritas. = Jos haluat laihtua, ei pidä syödä ranskalaisia.
Intenta hacer más deporte. = Yritä liikkua enemmän.
Te aconsejo descansar. = Neuvon sinua lepäämään.

Puhekielessä on yleistä käyttää ”sinuna/sinun asemassasi..”:
Yo que tú + verbistä imperfekti
Yo en tu lugar + verbistä imperfekti

Yo que tú, iba al hospital. = Sinuna menisin sairaalaan.

PERSOONATTOMIA NEUVOJA

Es + adjektiivi + infinitiivi

Es bueno comer sanamente. = On hyvä syödä terveellisesti.
Es recomendable comer verdura. = On suositeltua syödä vihanneksia.
Es importante practicar deporte. = On tärkeää harrastaa liikuntaa.

Cuando se tiene…

Cuando se tiene sobrepeso, hay que comer verdura. = Jos/kun on ylipainoa, pitää syödä vihanneksia.
Cuando se tiene colesterol, no es conveniente comer carne. = Jos on kolesterolia, ei kannata syödä lihaa.

Epäsuora kysymys

¿Qué hace María? ~ kysymysanalla alkava kysymys
→ No sé qué hace María. (En tiedä, mitä María tekee.)
→ Me interesa saber qué hace María. (Minua kiinnostaa tietää, mitä María tekee.)

¿Sabes hablar español? ~ kysymys, jossa ei ole kysymyssanaa
→ Pregunta si sabes hablar español. (Hän kysyy, osaatko puhua espanjaa.)

Epäsuora kerronta

Epäsuorassa kerronnassa aikamuodot muuttuvat suorasta lauseesta:
preesens > imperfekti
käskymuoto > subjunktiivin imperfekti
perfekti > pluskvamperfekti
preteriti > pluskvamperfekti
imperfekti > imperfekti
futuuri > konditionaali

Maria: Osaatko puhua espanjaa? (preesens)
María: ¿Sabes hablar español?
→ María kysyi minulta, osaanko puhua espanjaa. (imperfekti)
→ María me preguntó si sabía hablar español.

Harjoitus 45a: Muuta epäsuoraksi lauseeksi. Vastaukset.
1. ¿Dónde vive María? → No sé ____________________.
2. ¿Qué hace José? → Quiero saber ________________.
3. ¿Ha llegado Ana? → Pregunta ___________________.
4. ”Tengo mucha hambre.” → Dice que ________________.
5. ”Trabajo en un hotel.” → Dijo que __________________.
6. ”Compraré este coche.” → Dijo que ___________________.
7. ”Hice un viaje a España.” → Dijo que ______________________.

44. Yleisiä sanoja

Normaali

Tämän sivun listaus sisältää yleisiä espanjan kielen sanoja. Katso, osaatko kaikki! Huomaa, että esimerkiksi adjektiiveista sekä ammattisanoista on annettu vain maskuliinimuodot, vaikka ne siis tietenkin täytyy naisten kohdalla taivuttaa feminiinimuotoon. Kaikki sanat ovat esiintyneet jossain kohtaa tässä blogissa.

VINKKI: Speak7 on kerännyt sivuilleen 4000 yleistä espanjan kielen sanaa ja 2000 hyödyllistä fraasia. Jos englanti sujuu hyvin, kannattaa kyseisiä listoja hyödyntää espanjan sanavaraston kasvattamisessa!

Huomaa, että monia sanoja on helppo päätellä, jos tietää esimerkiksi verbin. Esimerkiksi:
– kalastaa = pescar > kalastaja = el pescador > kalakauppa = la pescadería > kala (ruoka) = el pescado > kalastus = la pesca
– hymyillä = sonreír > hymy / hymyily = la sonrisa > hymyilevä = sonriente > hymyilyttää = hacer sonreír
– työskennellä = trabajar > työ(paikka) = el trabajo > työntekijä = trabajador (myös: ahkera) > työläs = trabajoso

Jos sinulla on ehdotuksia sanoista, jotka mielestäsi ovat alkeiden opiskelijalle olennaisia, mutta listalta puuttuvat, jätä kommenttia! Varmasti joitakin tärkeitäkin on unohtunut. Jos etsit tiettyä sanaa, käytä selaimen CTRL + F -hakua.
Huomaa, että sanat on jaettu useammalle sivulle (linkit muihin sivuihin merkinnän lopussa).

Yleisiä sanoja (espanja-suomi)

A
a = prepositio, joka vastaa mm. kysymyksiin mihin/minne
a eso de = noin (kellonajoista)
a la derecha = oikealle; -lla
a la izquierda = vasemmalle; -lla
a lo mejor = ehkä
a menudo = usein
a ninguna parte = ei mihinkään
a pie = kävellen; jalan
a pesar de = huolimatta jstk
a tiempo = ajoissa
a veces = toisinaan; joskus
abierto = auki; avoin
abogado (el) = asianajaja
abrazo (el) = halaus
abrigo (el) = takki
abril = huhtikuu
abridor (el) = pullonavaaja
abrir = avata
abuelo (el) = isoisä
aburrido = kyllästynyt; pitkästynyt
acabar = lopettaa; päättää
acabar de + inf. = olla juuri tehnyt jotakin
accidente (el) = onnettomuus
acción (el) = toiminta
aceite (el) de oliva = (oliivi)öljy
aceituna (la) = oliivi
aceptar = hyväksyä
acompañar = saattaa; olla seurana
aconsejar = neuvoa
acordarse (de) = muistaa
acostarse = mennä nukkumaan/sänkyyn
acostumbrado = tottunut jhk
actividad (la) = toiminta
actor (el) / actriz (la) = näyttelijä
actual = nykyinen
actualmente = nykyisin
acuerdo (el) = sopimus
además = sitä paitsi
adiós = näkemiin
adolescente (el/la) = teini-ikäinen
adónde = mihin
adulto (el) = aikuinen
aeropuerto (el) = lentokenttä
afortunadamente = onneksi
afortunado = onnekas
agencia de viajes (la) = matkatoimisto
agosto = elokuu
agotado = uupunut
agradable = miellyttävä
agua (el/fem.) = vesi
aguantar = sietää; kestää
ahí = tuossa; siinä
ahora = nyt
ahorrar = säästää
aire (el) = ilma
ajo (el) = valkosipuli
albahaca (la) = basilika
álbum (el) = albumi; levy
alcanzar = saavuttaa
alcohol (el) = alkoholi
alegre = iloinen
alegría (la) = ilo
alérgico = allerginen
alfombra (la) = matto
algo = jotain
alguien = joku (henk.)
alguna vez = joskus; jonkun kerran
alguno = joku; jokin
allí = siellä; tuolla
almohada (el) = tyyny
almorzar = syödä lounasta
alojamiento (el) = majoitus
alquilar = vuokrata
alrederor = ympärillä
alto = pitkä (ihmisestä); korkea
alumno (el) = oppilas
amable = ystävällinen
amar = rakastaa
amarillo = keltainen
amigo (el) = ystävä
anciano (el) = vanhus
anda = ”no niin”
andar = kävellä
animal (el) = eläin
anoche = eilen illalla
anteayer = toissapäivänä
ante = edessä
anterior = aiempi
antes (de) = ennen
antiguo = entinen; ex-
antipático = epämiellyttävä (ihminen)
anuncio (el) = mainos
añadir = lisätä
año (el) = vuosi
apagar = sulkea; sammuttaa
aparato (el) = kone; laite
aparcamiento (el) = pysäköintialue
apartamento (el) = asunto
apellido (el) = sukunimi
aprender (a + inf.) = oppia tekemään
aproximadamente = suunnilleen
aquel = tuo (tuolla)
aquí = tässä; täällä
armario (el) = kaappi
arquitecto (el) = arkkitehti
arreglar = järjestää
arriba = ylhäällä; ylös
arroba (la) = @-merkki
arroz (el) = riisi
arte (el) = taide
artista (el/la) = taiteilija
asado (el) = grillattu (liha)
ascensor (el) = hissi
así = sellainen; tällainen; niin,..
asistir a = osallistua
aspiradora (la) = imuri
aspirante (el/la) = hakija
aspecto (el) = ulkonäkö
asustar = säikäyttää
atención (la) = huomio
atender = palvella
atentamente = ystävällisin terveisin
aterrizar = laskeutua (maalle [lentokone])
aunque = vaikka
auténtico = aito
autobús (el) = bussi
ave (el) = lintu
avíon (el) = lentokone
avisar = ilmoittaa
ayudar (a + inf.) = auttaa
ayuntamiento (el) = kaupungintalo; kaupungin hallinto
azúcar (el) = sokeri
azul = sininen

B
bachillerato (el) = lukio
bailar = tanssia
baja maternal (la) = äitiysloma
bajar = laskeutua; laskea alas; tulla
bajo = lyhyt (henkilö); matala
balcón (el) = parveke
baloncesto (el) = koripallo
banco (el) = pankki; penkki
bañador (el) = uimapuku
baño (el) = kylpyhuone
bar (el) = baari
barato = halpa
barba (la) = parta
barco (el) = laiva
barrio (el) = kaupunginosa
bastante = aika; melko
basura (la) = roskat
bebé (el) = vauva
beber = juoda
beso (el) = suukko
biblioteca (la) = kirjasto
bici(cleta) (la) = polkupyörä
bien = hyvin
bienvenido = tervetuloa
bigote (el) = viikset
billete (el) = lippu
blanco = valkoinen
boca (la) = suu
bocadillo (el) = sämpylä; patonki
boli(grafo) (el) = kuulakärkikynä
bollo (el) = pulla; keksi
bolsa (la) = kassi
bolso (el) = käsilaukku
bonito = nätti; kaunis
bosque (el) = metsä
botella (la) = pullo
brazo (el) = käsivarsi
brillante = kirkas; loistava
bueno = hyvä; kiltti; ”no..”, ”tuota noin..”
burro (el) = aasi; typerys
buscar = etsiä

C
cabeza (la) = pää
caber = mahtua; sopia
cada (año) = joka (vuosi)
caer = kaatua
caerse = pudota; kaatua
café (el) = kahvi; kahvila
caja (la) = kassa
cajero (automático) (el) = pankkiautomaatti
calcetín (el) = sukka
caliente = lämmin; kuuma
callado = hiljainen
calle (la) = katu
calmarse = rauhoittua
calvo = kalju
cama (la) = sänky
cámara (la) = kamera
camarero (el) = tarjoilija
cambiar (de) = vaihtaa (jtk); muuttua
caminar = kävellä
camisa (la) = paita
camiseta (la) = t-paita
campo (el) = maaseutu
canal (el) = kanava
cancelar = peruuttaa
cansado = väsynyt
cantante (el/la) = laulaja
cantar = laulaa
capital (la) = pääkaupunki
cara (la) = kasvot
cariño = rakas
carne (la) = liha
caro = kallis
carpeta (la) = kansio
carrera (la) = opinnot; ura
carta (la) = kirje
cartera (la) = lompakko
cartero (el) = postinkantaja
casa (la) = talo; koti
casarse = mennä naimisiin
casado = naimisissa
casi = melkein
castillo (el) = linna
casualmente = sattumalta
causar = aiheuttaa
cava (el) = kuohuviini
CD (el) = cd-levy
cebolla (la) = sipuli
celoso = mustasukkainen
cenar = syödä illallista
centro (el) = keskusta
centro comercial (el) = ostoskeskus
cerca (de) = lähellä
cerrar = sulkea; panna kiinni
cerveza (la) = olut
champú (el) = shampoo
charlar = jutella
chico (el); chica (la) = poika; tyttö
chocolate (el) = suklaa
cielo (el) = taivas
cierto = varma
cine (el) = elokuvateatteri
ciudad (la) = kaupunki
claro = tietysti; selvähän se
clase (la) = luokka; oppitunti
clave (la) = ratkaisu
cliente (el) = asiakas
clima (el) = ilmasto
coche (el) = auto
cocina (la) = keittiö
cocinar = tehdä ruokaa
cocinero (el) = kokki
coger = ottaa
colaboración (la) = yhteistyö
colegio (el) = (perus)koulu
color (el) = väri
comentar = kommentoida; keskustella
comer = syödä
comida (la) = ruoka
como = kuten; koska
cómo = miten; kuinka; millainen
cómodo = viihtyisä; mukava
compañero (el) = kaveri; kumppani
complicado = monimutkainen
complicidad (la) = toveruus
comprar = ostaa
comprender = ymmärtää
comprobar = varmistaa
común = yleinen; tavallinen
comunicación (la) = viestintä
comunidad (la) = yhteisö; (Espanjan) itsehallintoalue
con = kanssa
con cuidado = varovasti
con eso = sillä
conceder = myöntää
concentrado (en) = keskittynyt jhk
concierto (el) = konsertti
concurrido = vilkas (paikka)
concurso (el) = kilpailu
conductor (el) = kuski
conexión (la) = yhteys
confiar (en) = luottaa jhk
confirmar = vahvistaa
conocer = tuntea; tutustua
consejo (el) = neuvo
conservar = säilyttää
consistir (en) = koostua jstk
constitución (la) = perustuslaki
consumir = kuluttaa
contar = kertoa; laskea
contento = tyytyväinen
contestar = vastata
continuar = jatkaa; jatkua
contra = jtk vastaan
contrariamente = päinvastoin
contrato (el) = sopimus
copa (la) = jalallinen lasi; drinkki
copiar = kopioida
corazón (el) = sydän
corbata (la) = solmio
correo electrónico (el) = sähköposti
Correos = postitoimisto
corrida de toros (la) = härkätaistelu
cortado (el) = kahvi, jossa on tilkka kuumaa maitoa
corto = lyhyt
cosa (la) = asia; juttu
costar = maksaa; olla hintana
creer (en) = uskoa jhk; luulla
cuál(es) = mikä; mitkä; kumpi; kummat
cualquiera = kuka/mikä tahansa
cuando = (silloin) kun
cuándo = koska?; milloin?
cuánto = kuinka monta
cuarto (el) = huone
cubiertos (los) = ruokailuvälineet
cuchara (la) = lusikka
cuchillo (el) = veitsi
cuenta (la) = lasku
cuerpo (el) = vartalo
cuidar (de) = huolehtia
cultura (la) = kulttuuri
cumpleaños (el) = synttärit
curioso = mielenkiintoinen
curso (el) = kurssi

D
dar = antaa
de = prepositio, joka ilmaisee mm. -sta, -stä
de – a = jostakin johonkin
de acuerdo = ok; selvä
de dónde = mistä
de nada = ei kestä
de verdad = todellakin; oikeasti
de vez en cuando = silloin tällöin
debajo (de) = alla
debatir = väitellä
deber = täytyä; pitää; olla velvollisuus
decidir (+inf.) = päättää (tehdä)
decir = sanoa
dejar = jättää
delante (de) = edessä
delgado = hoikka
demasiado = liikaa
dentista (el/la) = hammaslääkäri
dentro (de) = sisällä; jonkun ajan kuluttua
departamento (el) = osasto
depender (de) = riippua jstk
deporte (el) = urheilu
deprimido = masentunut
desayunar = syödä aamupalaa
descansar = levätä
desde = lähtien; -sta; -stä
desde – hasta = jostakin johonkin
desear = toivoa; toivottaa
desgraciadamente = pahaksi onneksi
desgraciado = onneton
desmayarse = pyörtyä
despacio = hidas; hitaasti
despertarse = herätä
después (de) = sitten; jnk jälkeen
detrás (de) = takana
día (el) = päivä
diccionario (el) = sanakirja
diciembre = joulukuu
diente (el) = hammas
diferente = erilainen
difícil = vaikea
dinero (el) = raha/t
dirección (el) = osoite
director (el) = johtaja
disco (el) = levy
discoteca (la) = disko
distancia (la) = etäisyys
divertido = hauska
divorciarse = erota
doctor (el) = tohtori
documento (el) de identidad = henkilöllisyystodistus
doler = särkeä; olla kipeä
domingo = sunnuntai
don = herra
dónde = missä
doña = rouva; neiti
dormir = nukkua
dormirse = nukahtaa
dormitorio (el) = makuuhuone
ducha (la) = suihku
ducharse = käydä suihkussa
dudar = epäillä
dueño (el) = omistaja
durante = aikana; kuluessa
durar = kestää
duro = rankka; raskas; kova
DVD (el) = dvd-levy

HUOMAA, ETTÄ LISTA JATKUU SEURAAVILLE SIVUILLE. SIVUNUMEROT NÄET ALAPUOLELLA.

43. Tarkennuksia joihinkin verbeihin

Normaali

Tässä osiossa syvennetään joidenkin verbien merkityksiä/käyttöä. Kaikkia ei ole tarkoitus opetella ulkoa!

Verbi + prepositio

Moniin verbeihin liittyy espanjassa jokin prepositio (a, con, de, en, por), jos sitä seuraa verbin infinitiivimuoto (tai gerundi) tai jokin objekti.

Empecé a limpiar la casa. (Aloitin siivoamaan taloa.)
– María me va a ayudar a limpiar la casa. (María aikoo auttaa minua siivoamaan talon.)
– ¿Cuánto tiempo tardaste en limpiar el piso? (Kuinka kauan sinulta meni aikaa asunnon siivoamiseen?)
– Me pongo a estudiar. (Rupean opiskelemaan.)
– Pensamos ir a comer. (Aiomme mennä syömään.)
Aprendemos a hablar español. (Opettelemme puhumaan espanjaa.)
– ¿Sueñas con ser rico algún día? (Unelmoitko olevasi rikas jonain päivänä?)
– Mi madre acaba de mudarse a España. (Äitini muutti juuri Espanjaan.)

Jos jäljessä on infinitiivi, niin…

A-prepositiota vaativia esim.
animar a = kannustaa; rohkaista; innostaa
aprender a = oppia
atreverse a = uskaltaa
ayudar a = auttaa
bajar a = laskeutua; vähentyä
comenzar a = aloittaa
comprometerse a = sitoutua
conducir a = kuljettaa; ohjata
contribuir a = edistää; auttaa
correr a = juosta,..
cuidar a = huolehtia; hoitaa
empezar a = alkaa; aloittaa
enseñar a = opettaa; kouluttaa
forzar a = pakottaa
invitar a = kutsua
ir a = mennä (myös lähifutuuri-rakenne)
llegar a = tulla,…
mandar a = lähettää
negarse a = kieltäytyä
pasar a = kulkea, mennä,…
ponerse a = ruveta; ryhtyä
prepararse a = valmistautua
resistirse a = vastustaa
volver a = tehdä uudelleen/taas

Con-prepositiota vaativat esim.
amenazar con = uhata; uhkailla
contar con = luottaa; laskea jnk varaan; ottaa huomioon
contentarse con = olla tyytyväinen
preocuparse con = olla huolissaan
soñar con = nähdä unta; uneksia

De-prepositiota vaativat esim.
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acordarse de = muistaa
acusar de = syyttää
alegrarse de = iloita
cansarse de = väsyä
dejar de = lopettaa (tekemästä jtk)
depender de = riippua; luottaa
olvidarse de = unohtaa
parar de = pysähtyä; lopettaa (tekemästä jtk)
pensar de = olla jtk mieltä
quejarse de = valittaa
tratar de = yrittää

En-prepositiota vaativat esim.
confiar en = luottaa
consentir en = suostua
consistir en = muodostua jstk
convenir en = olla yhtä mieltä; sopia
insistir en que = väittää (indikatiivi); vaatia (subjunktiivi),..
interesarse en = olla kiinnostunut
molestarse en = nähdä vaivaa jssk
pensar en = ajatella; miettiä; harkita
quedar en = suostua
tardar en = ’mennä aikaa jonkin tekemiseen’

VINKKI: Löydät esimerkiksi täältä ja täältä hyvät listat verbeistä englanniksi, jotka vaativat preposition. Ja esimerkiksi täältä löydät tehtävän näihin liittyen.

Harjoitus 43a: Lisää oikeat prepositiot & suomenna. Vastaukset.
1. Sueño ___ ser famoso.
2. Respondí __ mi madre.
3. Ellos viajan __ tren.
4. Ana acaba __ llegar.
5. José no asistió __ la reunión.
6. Juan entró __ la universidad ___ estudiar física.
7. No sé jugar __ golf.
8. Empieza __ llover.
9. Salgo __ caminar.
10. Corres __ coger la bola [pallo].
11. Me olvidé __ llamar __ mi madre.
12. Quiero volver __ verte.
13. Fuimos __ ver __ Juan.
14. No contaba ___ que podía llover.
15. Este autobús pasa ___ Madrid.
16. Camino __ restaurante ____ cenar.
17. Juan insiste __ que es suyo.
18. Voy __ tratar __ hacerlo bien.
19. Vinieron __ ganar dinero.
20. Confío __ que usted hará todo lo posible.

Verbejä, joilla on monia merkityksiä

Monien verbien kanssa käytetään monenlaisia erilaisia prepositioita, jolloin niillä on hieman erilaisia merkityksiä.

Esimerkkejä:

estar = olla; sijaita; voida ~ Estamos aquí. ¿Cómo estás?
estar = joitakin muita ilmauksia ~ ¿Estamos? (”Ymmärrätkö?”)
estar a = olla (päivä/lämpötila) ~ Hoy estamos a 12 de diciembre.
estar con = monia merkityksiä: elää jkn kanssa; olla jssk taudissa,… ~ Yo estaba con depresión. (Olin masentunut.)
estar de = monia ilmauksia… ~ Estoy de buen humor. No estoy de acuerdo. Estamos de vacaciones.
estar en que = mm. uskoa ~ Estoy en que vendrá Juan. (Olen varma/uskon, että Juan tulee.)
estar por = olla jkn puolella; suosia ~ Estoy por trabajar los lunes.
estar por hacer = olla tehtävänä; olla vielä tekemättä
estar a punto de / para = olla tekemäisillään jtk ~ Estamos para servirle. (Olemme täällä palvellaksemme Teitä.)

dar = antaa; ojentaa; hankkia; luovuttaa,…
dar a = antaa, avautua jhk suuntaan ~ dar a entender (antaa ymmärtää)
dar con = löytää; keksiä; tavata; peittää
dar contra = iskeä, lyödä jhk
dar de = monia ilmauksia ~ dar de barato (pitää itsestään selvänä); dar de comer (ruokkia); dar cuenta de = tehdä selkoa
dar en = mm. joutua; omaksua; pysyä lujana; selvittää; lyödä ~ dar en las mataduras (osua jkn arkaan paikkaan)
dar caña = hoputtaa
dar frente a = kohdata kasvotusten

cambiar = vaihtaa jtk (korvata toisella)
cambiarse = vaihtaa (vaatteensa)
cambiar de = vaihtaa jtk ~ cambiar de opinión (muuttaa mieltä)
cambiar por = vaihtaa jhnk ~ Cambié la casa por otra mejor. (Vaihdoin talon toiseen parempaan.)

acabar/terminar = loppua; lopettaa; saada valmiiksi
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acabar/terminar con = tehdä loppu jstk
acabar/terminar por = tehdä lopulta

pasar = olla hätänä; kulua; kulkea; viettää; tapahtua; antaa; ojentaa,…
pasar a = ryhtyä jhk
pasar de = voittaa
pasar sin = tulla toimeen ilman
pasarse de = olla liian

VINKKI: Estar, dar ja caer -verbeistä muodostettuja ilmauksia joitakin täällä (englanniksi). Estar-verbin monenlaisesta käytöstä esimerkkejä myös täällä. Tällä sivulla voit opetella monia ilmauksia eri verbeillä.

TULLA JOKSIKIN

volverse + adjektiivi (kun suhteellisen pysyvä tila)
> volverse loco (tulla hulluksi)
ponerse + adjektiivi (joka kuvaa lyhytkestoista olotilaa)
> ponerse rojo (punastua)
quedarse + adjektiivi (sairaudet yms.)
> quedarse embarazada (tulla raskaaksi)
hacerse + adjektiivi/substantiivi (useimmiten äkillinen muutos)
> se hizo rico (hän rikastui)
llegar a ser + substantiivi (saavuttaa jotakin; valmistua ammattiin tms.)
convertirse en + substantiivi (muodostua joksikin)

Harjoitus 43b: Käännä ilmaisu espanjaksi. Vastaukset.
1. tulla sokeaksi (ciego)
2. tulla iloiseksi
3. tulla vanhaksi
4. tulla vakavaksi
5. tulla todella suosituksi
6. tulla humalaiseksi (borracho)
7. tulla valmiiksi
8. tulla kaljuksi (calvo)
9. tulla hysteeriseksi
10. muuttua kullaksi

*

Olet aiemmin oppinut monia verbejä (esim. gustar, encantar, doler, parecer, faltar [puuttua jltk]), jotka vaativat datiivin. Myös joidenkin muidenkin verbien kanssa käytetään joissain tilanteissa datiivirakennetta.

Esimerkkejä:

olvidarse = unohtua
olvidarse + datiivi = unohtua jotain jltk ~ Se me ha olvidado en libro.. (Minulta on unohtunut kirja..)
romperse = hajota
romperse + dat. = hajota jotain jltk ~ Se me rompieron los vaqueros. (Minulta hajosivat farkut.)
ocurrir = sattua
ocurrirse + dat. = juolahtaa mieleen jllk ~ No se me ocurre nada. (Mieleeni ei juolahda mtn.)
caerse = kaatua; tippua
caerse + dat. = pudota jotain jltk
perder = hävittää
perderse + dat. = kadota jotain jltk

tocar = koskea, koskettaa; soittaa (soitinta/musiikkia)
tocar + datiivi = olla vuoro jllk; osua kohdalle jllk ~ ¿A quién le toca ahora? (Kenen vuoro nyt on?)

dar vergüenza + datiivi = hävetä, nolottaa ~ ¿No te da ninguna vergüenza? (Etkö yhtään häpeä?)

entrar = astua, käydä sisään,…
entrar + datiivi = tulla (jokin tila) ~ Me entra miedo. (Minulle tulee pelko.) Me entran ganas de dormir. (Minulle tulee mieli nukkua.)