Tag Archives: verbit

43. Tarkennuksia joihinkin verbeihin

Normaali

Tässä osiossa syvennetään joidenkin verbien merkityksiä/käyttöä. Kaikkia ei ole tarkoitus opetella ulkoa!

Verbi + prepositio

Moniin verbeihin liittyy espanjassa jokin prepositio (a, con, de, en, por), jos sitä seuraa verbin infinitiivimuoto (tai gerundi) tai jokin objekti.

Empecé a limpiar la casa. (Aloitin siivoamaan taloa.)
– María me va a ayudar a limpiar la casa. (María aikoo auttaa minua siivoamaan talon.)
– ¿Cuánto tiempo tardaste en limpiar el piso? (Kuinka kauan sinulta meni aikaa asunnon siivoamiseen?)
– Me pongo a estudiar. (Rupean opiskelemaan.)
– Pensamos ir a comer. (Aiomme mennä syömään.)
Aprendemos a hablar español. (Opettelemme puhumaan espanjaa.)
– ¿Sueñas con ser rico algún día? (Unelmoitko olevasi rikas jonain päivänä?)
– Mi madre acaba de mudarse a España. (Äitini muutti juuri Espanjaan.)

Jos jäljessä on infinitiivi, niin…

A-prepositiota vaativia esim.
animar a = kannustaa; rohkaista; innostaa
aprender a = oppia
atreverse a = uskaltaa
ayudar a = auttaa
bajar a = laskeutua; vähentyä
comenzar a = aloittaa
comprometerse a = sitoutua
conducir a = kuljettaa; ohjata
contribuir a = edistää; auttaa
correr a = juosta,..
cuidar a = huolehtia; hoitaa
empezar a = alkaa; aloittaa
enseñar a = opettaa; kouluttaa
forzar a = pakottaa
invitar a = kutsua
ir a = mennä (myös lähifutuuri-rakenne)
llegar a = tulla,…
mandar a = lähettää
negarse a = kieltäytyä
pasar a = kulkea, mennä,…
ponerse a = ruveta; ryhtyä
prepararse a = valmistautua
resistirse a = vastustaa
volver a = tehdä uudelleen/taas

Con-prepositiota vaativat esim.
amenazar con = uhata; uhkailla
contar con = luottaa; laskea jnk varaan; ottaa huomioon
contentarse con = olla tyytyväinen
preocuparse con = olla huolissaan
soñar con = nähdä unta; uneksia

De-prepositiota vaativat esim.
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acordarse de = muistaa
acusar de = syyttää
alegrarse de = iloita
cansarse de = väsyä
dejar de = lopettaa (tekemästä jtk)
depender de = riippua; luottaa
olvidarse de = unohtaa
parar de = pysähtyä; lopettaa (tekemästä jtk)
pensar de = olla jtk mieltä
quejarse de = valittaa
tratar de = yrittää

En-prepositiota vaativat esim.
confiar en = luottaa
consentir en = suostua
consistir en = muodostua jstk
convenir en = olla yhtä mieltä; sopia
insistir en que = väittää (indikatiivi); vaatia (subjunktiivi),..
interesarse en = olla kiinnostunut
molestarse en = nähdä vaivaa jssk
pensar en = ajatella; miettiä; harkita
quedar en = suostua
tardar en = ’mennä aikaa jonkin tekemiseen’

VINKKI: Löydät esimerkiksi täältä ja täältä hyvät listat verbeistä englanniksi, jotka vaativat preposition. Ja esimerkiksi täältä löydät tehtävän näihin liittyen.

Harjoitus 43a: Lisää oikeat prepositiot & suomenna. Vastaukset.
1. Sueño ___ ser famoso.
2. Respondí __ mi madre.
3. Ellos viajan __ tren.
4. Ana acaba __ llegar.
5. José no asistió __ la reunión.
6. Juan entró __ la universidad ___ estudiar física.
7. No sé jugar __ golf.
8. Empieza __ llover.
9. Salgo __ caminar.
10. Corres __ coger la bola [pallo].
11. Me olvidé __ llamar __ mi madre.
12. Quiero volver __ verte.
13. Fuimos __ ver __ Juan.
14. No contaba ___ que podía llover.
15. Este autobús pasa ___ Madrid.
16. Camino __ restaurante ____ cenar.
17. Juan insiste __ que es suyo.
18. Voy __ tratar __ hacerlo bien.
19. Vinieron __ ganar dinero.
20. Confío __ que usted hará todo lo posible.

Verbejä, joilla on monia merkityksiä

Monien verbien kanssa käytetään monenlaisia erilaisia prepositioita, jolloin niillä on hieman erilaisia merkityksiä.

Esimerkkejä:

estar = olla; sijaita; voida ~ Estamos aquí. ¿Cómo estás?
estar = joitakin muita ilmauksia ~ ¿Estamos? (”Ymmärrätkö?”)
estar a = olla (päivä/lämpötila) ~ Hoy estamos a 12 de diciembre.
estar con = monia merkityksiä: elää jkn kanssa; olla jssk taudissa,… ~ Yo estaba con depresión. (Olin masentunut.)
estar de = monia ilmauksia… ~ Estoy de buen humor. No estoy de acuerdo. Estamos de vacaciones.
estar en que = mm. uskoa ~ Estoy en que vendrá Juan. (Olen varma/uskon, että Juan tulee.)
estar por = olla jkn puolella; suosia ~ Estoy por trabajar los lunes.
estar por hacer = olla tehtävänä; olla vielä tekemättä
estar a punto de / para = olla tekemäisillään jtk ~ Estamos para servirle. (Olemme täällä palvellaksemme Teitä.)

dar = antaa; ojentaa; hankkia; luovuttaa,…
dar a = antaa, avautua jhk suuntaan ~ dar a entender (antaa ymmärtää)
dar con = löytää; keksiä; tavata; peittää
dar contra = iskeä, lyödä jhk
dar de = monia ilmauksia ~ dar de barato (pitää itsestään selvänä); dar de comer (ruokkia); dar cuenta de = tehdä selkoa
dar en = mm. joutua; omaksua; pysyä lujana; selvittää; lyödä ~ dar en las mataduras (osua jkn arkaan paikkaan)
dar caña = hoputtaa
dar frente a = kohdata kasvotusten

cambiar = vaihtaa jtk (korvata toisella)
cambiarse = vaihtaa (vaatteensa)
cambiar de = vaihtaa jtk ~ cambiar de opinión (muuttaa mieltä)
cambiar por = vaihtaa jhnk ~ Cambié la casa por otra mejor. (Vaihdoin talon toiseen parempaan.)

acabar/terminar = loppua; lopettaa; saada valmiiksi
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acabar/terminar con = tehdä loppu jstk
acabar/terminar por = tehdä lopulta

pasar = olla hätänä; kulua; kulkea; viettää; tapahtua; antaa; ojentaa,…
pasar a = ryhtyä jhk
pasar de = voittaa
pasar sin = tulla toimeen ilman
pasarse de = olla liian

VINKKI: Estar, dar ja caer -verbeistä muodostettuja ilmauksia joitakin täällä (englanniksi). Estar-verbin monenlaisesta käytöstä esimerkkejä myös täällä. Tällä sivulla voit opetella monia ilmauksia eri verbeillä.

TULLA JOKSIKIN

volverse + adjektiivi (kun suhteellisen pysyvä tila)
> volverse loco (tulla hulluksi)
ponerse + adjektiivi (joka kuvaa lyhytkestoista olotilaa)
> ponerse rojo (punastua)
quedarse + adjektiivi (sairaudet yms.)
> quedarse embarazada (tulla raskaaksi)
hacerse + adjektiivi/substantiivi (useimmiten äkillinen muutos)
> se hizo rico (hän rikastui)
llegar a ser + substantiivi (saavuttaa jotakin; valmistua ammattiin tms.)
convertirse en + substantiivi (muodostua joksikin)

Harjoitus 43b: Käännä ilmaisu espanjaksi. Vastaukset.
1. tulla sokeaksi (ciego)
2. tulla iloiseksi
3. tulla vanhaksi
4. tulla vakavaksi
5. tulla todella suosituksi
6. tulla humalaiseksi (borracho)
7. tulla valmiiksi
8. tulla kaljuksi (calvo)
9. tulla hysteeriseksi
10. muuttua kullaksi

*

Olet aiemmin oppinut monia verbejä (esim. gustar, encantar, doler, parecer, faltar [puuttua jltk]), jotka vaativat datiivin. Myös joidenkin muidenkin verbien kanssa käytetään joissain tilanteissa datiivirakennetta.

Esimerkkejä:

olvidarse = unohtua
olvidarse + datiivi = unohtua jotain jltk ~ Se me ha olvidado en libro.. (Minulta on unohtunut kirja..)
romperse = hajota
romperse + dat. = hajota jotain jltk ~ Se me rompieron los vaqueros. (Minulta hajosivat farkut.)
ocurrir = sattua
ocurrirse + dat. = juolahtaa mieleen jllk ~ No se me ocurre nada. (Mieleeni ei juolahda mtn.)
caerse = kaatua; tippua
caerse + dat. = pudota jotain jltk
perder = hävittää
perderse + dat. = kadota jotain jltk

tocar = koskea, koskettaa; soittaa (soitinta/musiikkia)
tocar + datiivi = olla vuoro jllk; osua kohdalle jllk ~ ¿A quién le toca ahora? (Kenen vuoro nyt on?)

dar vergüenza + datiivi = hävetä, nolottaa ~ ¿No te da ninguna vergüenza? (Etkö yhtään häpeä?)

entrar = astua, käydä sisään,…
entrar + datiivi = tulla (jokin tila) ~ Me entra miedo. (Minulle tulee pelko.) Me entran ganas de dormir. (Minulle tulee mieli nukkua.)

42. Lisää subjunktiivista

Normaali

AVAINLAUSEITA
¿Qué harías si fueras rico?
Si tuviera mucho dinero iría a México.
Esperamos que se hayan divertido.
Quisiera tres libros, por favor.

Ana habría comprado el coche si el banco le hubiera prestado el dinero.

Opit osiossa 40 perusasioita subjunktiivista sekä subjunktiivin preesenstaivutukset. Tällä kertaa opit vielä muutaman käyttötavan lisää sekä subjunktiivin muita aikamuotoja.

Subjunktiivin perfekti

Subjunktiivista käytetään myös perfektimuotoa, joka muodostetaan haber-verbin subjunktiivin preesensmuodosta ja pääverbin partisiipin perfektistä.

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

+ partisiipin perfekti (comprado / comido / salido / escrito …)

Me alegro de que él haya llegado. (Olen iloinen, että hän on saapunut.)

Vinkki: Kuuntele täällä lauseita, joissa on käytetty subjunktiivin perfektiä.

Subjunktiivin käyttöä lisää

1. Relatiivilauseissa (opit relatiivilauseita osiossa 41) subjunktiivia käytetään, jos korrelaatti esimerkiksi viittaa johonkin, jota ei ole olemassa tai jota ei tunneta. Tai vaihtoehtoisesti kysytään, onko jokin olemassa.

No conozco a nadie que haya estado en Portugal. (En tunne ketään, joka olisi ollut Portugalissa.)

> Jos korrelaatti on tunnettu, käytetään aivan normaalisti indikatiivia.

2. Opit alempana tällä sivulla subjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin. Niitä käytetään samoissa rakenteissa kuin subjunktiivin preesensiä (ja perfektiä). Huomaa, että jos päälauseessa on esimerkiksi subjunktiivin imperfekti, preteriti tai pluskvamperfekti, sivulauseessa ei voi olla subjunktiivin preesensiä tai perfektiä. Lisäksi subjunktiivin pluskvamperfektiä voi käyttää vain, jos sivulauseen tekeminen on aikaisempaa kuin päälauseen!

3. Huomaa, että konditionaali päälauseessa vaatii että-lauseeseen subjunktiivin imperfektin. Myöskään si-lauseissa (”jos”) ei käytetä konditionaalia, vaan subjunktiivin imperfektiä! Kun puhutaan jo tapahtuneesta, si-lauseessa käytetään subjunktiivin pluskvamperfektiä ja päälauseessa yhdistettyä konditionaalia (esim. ”olisin tehnyt”). Kertaa konditionaalia osiosta 35.

4. Ojalá-alkuisissa toivomuksissa käytetään joko subjunktiivin preesensiä (kun toive on mahdollinen) tai subjunktiivin imperfektiä (kun toive on mahdoton).

5. Como si (ikään kuin; aivan kuin) kanssa käytetään subjunktiivin imperfektiä tai pluskvamperfektiä (oli päälauseen aikamuoto mikä tahansa).

6. Opettele vielä muutamia sanontoja lisää, jotka vaativat subjunktiivin:
Que yo recuerde. (Muistaakseni.)
Que yo sepa. (Tietääkseni.)

Subjunktiivin imperfekti

Taivutusvartalo on kaikilla verbeillä preteritin monikon 3. persoonan muoto (esim. ”hablaron” tai ”comieron”), josta pudotetaan -on-pääte pois ja lisätään oikea pääte: -a, -as, -a, -amos, -ais, -an. Huomaa, että monikon ensimmäiseen persoonaan tulee aina painomerkki. (Kertaa preteritiä osiosta 30!) Tämän lisäksi on myös toinen subjunktiivin imperfekti -muoto, joka on -se-päätteinen. -Ra-muoto on yleisempi puhekielessä, joten voit aluksi opetella vain sen. Merkitykseltään ne ovat samat.

Katso esimerkkitaivutukset:

– Hablar
hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran
tai…
hablase, hablases, hablase, hablásemos, hablaseis, hablasen

– Decir
dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran
tai…
dijese, dijeses, dijese, dijésemos, dijeseis, dijesen

Si yo fuera tú no lo haría. (Jos olisin sinä, en tekisi sitä.)
Visitaríamos el museo si estuviera abierto. (Vierailisimme museossa, jos se olisi auki.)
Quisiera reservar una mesa para dos. (Haluaisin varata pöydän kahdelle. – tämä kääntyy suomeksi konditionaalilla, mutta tällaisissa tapauksissa espanjassa käytetään siis subjunktiivia…)

Harjoitus 42a: Taivuta subjunktiivin imperfektissä. Vastaukset.
1. tomar, 2. vivir, 3. hacer, 4. estar, 5. ir

VINKKI: Kuuntele täällä lauseita subjunktiivin imperfektissä (epäsäännölliset verbit) ja täällä (säännölliset verbit).

Subjunktiivin pluskvamperfekti

Muodostus: haber-verbistä subjunktiivin imperfekti + partisiipin perfekti

hubiera/hubiese
hubieras/hubieses
hubiera/hubiese
hubiéramos/hubiésemos
hubierais/hubieseis
hubieran/hubieses

+ hablado, comido, ido,…

*se-muotoja käytetään enemmänkin kirjakielessä, joten käytä -ra-muotoja.

Si él hubiera hecho sus tareas esta tarde, habría podido acostarse ahora. (Jos hän olisi tehnyt kotiläksynsä iltapäivällä, hän olisi voinut mennä nukkumaan nyt.)
Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen. (Jos olisin opiskellut enemmän, olisin päässyt kokeesta läpi.)

Vinkki: Kuuntele täällä lauseita subjunktiivin pluskvamperfektissä.

Subjunktiivin futuuri

Subjunktiivin futuuria käytetään lähinnä esim. lakikielessä, joten sen opetteleminen ei ole kovin olennaista.

Päätteet kuitenkin ovat: -re, -res, -re, -remos, -reis, -ren

Taivutusvartalot tulevat preteritin monikon 3. persoonan muodoista, kuten subjunktiivin imperfektissä.

***

Harjoitus 42b: Käännä. Huom: aivan kaikki ei käänny subjunktiivilla. Vastaukset.
1. Jos minulla olisi paljon rahaa, ostaisin talon Espanjasta.
2. Huomenna menemme rannalle, jos ei sada.
3. Älkäämme menkö hotelliin.
4. Kunpa hän on täällä. (Ojalá que…)
5. Kunpa hän olisi ollut täällä.
6. Siellä ei ollut ketään, joka olisi puhunut kiinaa.
7. Hän puhuu aivan kuin olisi asunut Italiassa.
8. Jos ansaitset [ganar] enemmän rahaa, menemme Japaniin.
9. Haluaisin ostaa tämän kirjan.
10. Nuku hyvin!
11. Toimit [actuar] aivan kuin olisit syyllinen [culpable].
12. Matkustelisin ympäri maailmaa, jos olisin todella rikas.
13. En usko, että olet lukenut sen.
14. Luulen, että José tulee huomenna.
15. On tarpeellista, että hän tekee sen.

Harjoitus 42c: Täydennä muodot. Vastaukset.

SER – subjunktiivin preesens
yo ____
tú ____
él ____
nosotros ______
vosotros ____
ellos ____

PONER – subjunktiivin imperfekti (-RA-muodot)
yo _________
tú _________
él _________
nosotros _________
vosotros _________
ellos _________

VENIR – subjunktiivin imperfekti (-SE-muodot)
yo _________
tú _________
él _________
nosotros _________
vosotros _________
ellos _________

QUERER – subjunktiivin perfekti
yo _______________
tú _______________
él _______________
nosotros _______________
vosotros _______________
ellos _______________

HACER – subjunktiivin pluskvamperfekti (-RA-muodot)
yo _______________
tú _______________
él _______________
nosotros _______________
vosotros _______________
ellos _______________

Tässä blogissa on nyt opeteltu perusasiat subjunktiivista, eikä aiheeseen perehdytä enempää. Joitakin lisäjuttuja saatat löytää (englanniksi) esimerkiksi TeachMe:n sivuilta ja muualta netistä googlettamalla.

* Hyviä subjunktiiviharjoituksia – lähinnä aukkotäydennyksiä – löytyy esimerkiksi todo-claron sivuilta: subjunktiivin preesens, subjunktiivin imperfekti (+konditionaali), subjunktiivin pluskvamperfekti, subjunktiivi – infinitiivi, subjunktiivin preesens ja imperfekti.

24. Perfekti & acabar de & hace…que

Normaali

AVAINLAUSEITA
Nunca he cocinado tortilla.
¿Has visto a Juan? Ha ido al cine.
¿Ha tomado algo para el dolor?
Hemos estado dos semanas en España.
Acabo de ver a José. Él acaba de salir.
Hace cinco años que vivimos en Finlandia.

Tässä osiossa opit espanjan perfekti-aikamuodon sekä pari muuta espanjalle tyypillistä rakennetta. Varmista tätä ennen, että preesensmuodot ja esimerkiksi gerundi sekä lähifutuuri ovat vielä hallinnassa.

Perfekti

Perfektin käyttö muistuttaa osin suomen perfektiä, mutta sitä käytetään myös silloin, kun tekeminen on juuri tapahtunut ja siis jo loppunutkin. Usein perfektiin liittyy jokin ajan ilmaus (kuten: hoy, esta mañana, ya [jo], todavía [vielä], alguna vez [joskus, koskaan], jne.)

Ya hemos visto esta película. (Olemme jo nähneet tämän elokuvan.)
Los profesores no han llegado. (Opettajat eivät ole saapuneet.)
No le hemos dicho nada. (Emme ole sanoneet hänelle mitään.)
Hoy he trabajado mucho. (Tänään olen työskennellyt paljon.)
¿Has hablado ya? (Oletko jo puhunut?)
¿Qué has hecho últimamente? (Mitä olet tehnyt viime aikana?)
Pedro no le ha dado dinero a su hermana. (Pedro ei ole antanut rahaa siskolleen.)
Nunca hemos tenido problemas. (Meillä ei ole koskaan ollut ongelmia.)
¿Qué ha sido? (Mikä se oli [”on ollut”]?) – kun asia on juuri tapahtunut
María no se ha levantado todavía. (María ei ole vielä noussut ylös. – refleksiiviverbi)

Perfekti muodostetaan siis haber-apuverbistä ja partisiipin perfektistä:

HABER
(yo) he
(tú) has
(él/ella/usted) ha
(nosotros/nosotras) hemos
(vosotros/vosotras) habéis
(ellos/ellas/ustedes) han

+ PARTISIIPIN PERFEKTI:
-ar-verbeille -ado-pääte ja er- & ir-verbeille ido-pääte, esim.
hablar -> hablado
comer -> comido
vivir -> vivido

*Epäsäännöllisiä partisiipin perfektimuotoja – kaikki muut menevät em. säännöllä:
abierto <- abrir (avata)
cubierto <- cubrir (peittää, suojata)
descubierto <- descubrir (paljastaa; keksiä)
dicho <- decir (sanoa)
escrito <- escribir (kirjoittaa)
descrito <-  describir (kuvailla)
frito <- freír (paistaa esim. pannussa)
hecho <- hacer (tehdä)
muerto <- morir (kuolla)
puesto <- poner (laittaa)
resuelto <- resolver (ratkaista)
roto <- romper (rikkoa)
visto <- ver (nähdä)
vuelto <- volver (palata)
devuelto <- devolver (palauttaa)

Huom. apuverbin ja partisiipin perfektin väliin ei saa laittaa mitään muuta sanaa, vaan ne ovat aina peräkkäin.

Harjoitus 24a: Käännä nämä perfektimuotoon. Vastaukset.
1. Mitä he ovat tehneet tänään?
2. Olen ollut Suomessa kolme kertaa.
3. Minulla ei ole ollut aikaa [tiempo].
4. Oletko koskaan kuunnellut tätä musiikkia [la música]?
5. Olen aina halunnut työskennellä Espanjassa.
6. Oletko nukkunut hyvin?
7. Pedro on myynyt [vender] talonsa.
8. Minne kaikki ovat menneet?
9. Olen maksanut [pagar] laskun.
10. Pedro ja María ovat matkustaneet Espanjaan.
11. He ovat saapuneet.
12. Olen hukannut lippuni [perder billete].

Olet aiemmissa osioissa nähnyt partisiipin perfektimuotoja käytettävän myös adjektiiveina:
(tällöin ne siis taipuvat kuten adjektiivit muutenkin!)

El centro comercial está abierto. (Ostoskeskus on avoinna.)
La tienda está abierta. (Kauppa on avoinna.)
Todas las puertas están abiertas. (Kaikki ovet ovat auki.)
Me gustan las patatas fritas. (Tykkään ranskalaisista (”paistetuista perunoista”).)
La puerta está cerrada. (Ovi on kiinni.)
Mi coche está roto. (Autoni on rikki.)

VINKKI: Voit kuunnella perfektilauseita täällä.

* Latinalaisessa Amerikassa suositaan usein perfektin sijaan preteritiä (osio 30).

Acabar + de + inf.

Usein espanjassa käytetään myös acabar + de + infinitiivi -rakennetta ilmaisemaan sitä, että joku on juuri tehnyt jotakin. Espanjassa kyseessä on preesens, sillä tilanne on ikään kuin vielä olemassa ilmassa.

Acabo de oír la noticia. (Kuulin uutiset juuri.)
Acabamos de poner la tele. (Pistimme television juuri päälle.)
Acaba de leer el libro. (Hän luki juuri kirjan.)
Acaban de irse. (He lähtivät juuri.)
El avión acaba de aterrizar. (Lentokone laskeutui juuri.)

acabar taipuu siis normaalisti: acabo, acabas, acaba, acabamos, acabáis, acaban

*tätä rakennetta käytetään myös imperfektin kanssa, mutta siitä lisää myöhemmin.

Hace…que + preesens

Espanjassa käytetään perfektiä yleensä kun tekeminen on loppunut; jos tekeminen jatkuu yhä käytetään preesensiä (vrt. suomen kieli). Espanjassa rakennetta ”hace…que + preesens” käytetään ilmaisemaan, että tekeminen on alkanut menneisyydessä ja jatkuu edelleen nykyhetkessä, esim:

¿Cuánto tiempo hace que estudias español? (Kuinka kauan olet opiskellut espanjaa? -opiskelet siis vieläkin)
Hace un año que estudio español. (Olen opiskellut espanjaa vuoden. -ja opiskelen siis edelleen.)
Hace cuatro meses que Pedro y Ana estudian inglés. (P ja A ovat opiskelleet englantia 4kk. -ja opiskelevat edelleen.)
Hace dos años que vivimos en España. (Olemme asuneet Espanjassa 2 vuotta. -ja asumme edelleen.)
vrt. siis perfektiin: He vivido en España 10 años. (Olen asunut Espanjassa 10 vuotta. -ja nyt asun muualla.)

Harjoitus 24b: Osaatko kääntää tätä rakennetta käyttäen? Vastaukset.
1. Kuinka kauan olet työskennellyt yliopistossa?
2. Olen työskennyt yliopistossa viisi vuotta.
3. Juan on opiskellut kolme tuntia.
4. Olen lukenut viikon tätä kirjaa.

*huomaa, että jos lauseessa on esim. ”siempre” tai ”nunca”, käytetään kuitenkin aina perfektiä.
*hace …que-rakennetta käytetään myös preteritin kanssa, mutta sitä käydään läpi myöhemmin.
*tekemistä ilmaisevien verbien kanssa voidaan käyttää myös rakennetta llevar + gerundi:
– ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? (Kuinka kauan olet opiskellut espanjaa?)
– Llevo dos años estudiando español. (Olen opiskellut kaksi vuotta.)

Preesens + desde

Tätä rakennetta käytetään, kun kerrotaan mistä lähtien jotakin on tehty (ja sitä tehdään siis edelleenkin).

¿Desde cuándo trabajas en Madrid? (Mistä lähtien olet työskennellyt Madridissa?)
– Trabajo en Madrid desde el año 1999. (Olen työskennellyt Madridissa vuodesta -99.)

*

Harjoitus 24c: Miten sanoisit seuraavan lauseen? (keksi väh. 2 vaihtoehtoa)
1. Olen asunut täällä kolme vuotta. Vastaus.

22. Persoonapronominit (akkusatiivi ja datiivi) & gustar-verbi

Normaali

AVAINLAUSEITA
No puedo vivir sin ti.
Te quiero. Y yo a ti.
¿Conoces a Juan? Sí, lo conozco.
Me gusta viajar. Me encanta el fútbol.
Nos gustan las fresas con nata.
A Juan le gusta la cerveza.
María le da un libro a él.

Tässä osiossa opit mm. akkusatiivi- ja datiivipronominit (älä sekoita niitä toisiinsa!). Opit myös kertomaan, mistä tykkäät (tai et tykkää). Mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan lisää myös myöhemmissä osioissa.

Painolliset persoonapronominit

Olet oppinut persoonapronominien subjektimuodot osiossa 4. Tässä esiteltyjä painollisia muotoja käytetään prepositioiden kanssa. Törmäsit esim. ravintolakeskusteluissa muotoon mí (”para mí”).

Painolliset muodot menevät seuraavasti:
mí, ti, él/ella/usted, nosotros/-as, vosotros/-as, ellos/ellas/ustedes
-> Vain kaksi ensimmäistä siis ovat erilaiset tavallisiin verrattuna.
-> Huom! Con-preposition kanssa käytetään kahdesta ensimmäisestä muotoja ”conmigo” ja ”contigo”.

¿El té es para ti? No, la Coca cola es para mí.
Tengo un regalo para ella. (Minulla on lahja häntä varten.)
Salieron sin mí. (He lähtivät ilman minua.)
Voy contigo. (Menen sinun kanssasi.)

HUOM. Muista myös, että olet oppinut refleksiivipronominimuodot osiossa 17. Omistusmuodot taas olet oppinut osiossa 8. Erilaisia persoonapronominimuotoja on siis paljon ja on oltava tarkkana, ettei niitä sekoita toisiinsa.

Akkusatiivipronominit

Akkusatiivipronomini (suora objekti) sijoittuu lauseessa ennen verbiä. (Jos lauseessa on kieltosana, pronomini tulee sen jälkeen.) Akkusatiivi vastaa mm. kysymykseen ketä/kenet. Huomaa: pronomineja lo/la sekä los/las voidaan käyttää asioista että ihmisistä. Le-muotoa voidaan käyttää miespuolisesta henkilöstä.

me = minua, minut
te = sinua, sinut
lo (le) / la = häntä, hänet; sen, sitä
nos = meitä, meidät
os = teitä, teidät
los / las = heidät, heitä; ne, niitä

Tutki esimerkkejä ja muodosta mielessäsi säännöt:
– Te quiero. (Rakastan sinua.)
¿No me quieres? (Etkö rakasta minua?)
– ¿Ves los pantalones verdes? (Näetkö vihreät housut?)
Sí, los veo. (Kyllä, näen ne.)
– ¿Conoces a Pedro? (Tunnetko Pedron?)
Sí, lo/le conozco. (Kyllä, tunnen hänet.)
– ¿Estudias sueco? (Opiskeletko ruotsia?)
Sí, lo estudio. (Kyllä, sitä opiskelen.)
– ¿Compras la casa? (Ostatko talon?)
No, no la compro. (Ei, en osta sitä.)
– No lo entiendo. (En ymmärrä sitä/häntä.)

Harjoitus 22a: Täydennä oikea akkusatiivipronomini. Vastaukset.
1. Quería comprar un coche. – ¿Cómo __ quiere?
2. ¿Ves las casas rojas? – Sí, __ veo.
3. ¿__ quieres? (Rakastatko minua?)
4. ¿__ quieres? (Rakastatko häntä?)
5. ¿Lees el periódico? – No, no __ leo.
6. ¿Compras el gato? – Sí, __ compro.
7. ¿Ves mucho la tele? Sí, __ veo mucho.

Jos henkilöä halutaan korostaa, voidaan käyttää ns. akkusatiivin korostusta. Tällöin käytetään akkusatiivipronominin lisäksi persoonapronominin prepositiomuotoa ja a-prepositiota.
A él lo quiero. (Häntä minä rakastan.)
A ti te entiendo. (Sinua ymmärrän.)
A nosotros nos
* Te quiero. … Y yo a ti. (Rakastan sinua. Ja minä sinua.)

Jos lauseessa on taipunut verbi ja infinitiivi tai estar+gerundi, voidaan pronomini kirjoittaa myös jälkimmäisen verbin perään kiinni: Voy a comprarlo. (Aion ostaa sen.)

Datiivipronominit

Espanjassa on verbejä, joiden kanssa täytyy käyttää datiivia. Lisäksi datiivi vastaa kysymykseen ”kenelle”. Datiivipronomini sijoittuu ennen verbiä. Datiivia vaativia verbejä ovat esimerkiksi: gustar (pitää jstak), encantar (pitää todella paljon/kovasti), doler (särkeä, olla kipeä), interesar (kiinnostaa), parecer (vaikuttaa jltak), aburrir (pitkästyttää), preocupar (huolestuttaa), quedar (mm. olla jäljellä), importar (haitata), ja fascinar (viehättää; kiehtoa).

Datiivipronominit ovat: me, te, le, nos, os, les.

¿Me das el lápiz? (Annatko minulle lyijykynän?)
Juan te da una manzana. (Juan antaa sinulle yhden omenan.)
*
Me gusta el café. (Minä pidän kahvista.)
Te gusta el té. (Sinä pidät teestä.)
A José le gustan los libros. (Jose pitää kirjoista.)
Nos gusta mucho el helado. (Pidämme paljon jäätelöstä.)
Os gusta escuchar música. (Te pidätte musiikin kuuntelemisesta.)
Les gustan los coches. (He pitävät autoista.)
Me gusta el vino. – A mí tambien. (Minä pidän viinistä. – Minä myös.)
No me gusta el vino. – A mí tampoco. (En pidä viinistä. – En minäkään.)
Me encanta viajar. (Tykkään kovasti matkustaa.)
Me duele la cabeza. (Päätäni särkee.)
¿Qué te parece? (Miltä mielestäsi vaikuttaa?)
No me interesa. (Minua ei kiinnosta.)

HUOMIOI: Verbi taipuu aina subjektin mukaan (eli onko kyse yksiköstä vai monikosta)!
– Espanjassa esim. ajatellaan, että ”joku miellyttää jotakin” (esimerkiksi ”Me gusta el café” tarkoittaa oikeastaan ”kahvi miellyttää minua”). Tämän vuoksi verbin muoto (gusta/gustan) muuttuu sen mukaan, mistä tykätään. Me gustan las fresas (tykkään mansikoista -> monikko, joten ’gustan’). Tykkääjä ei siis vaikuta verbimuotoon.
– Huomioi, että substantiivi on aina määräisessä muodossa.
– Jos gustar-verbin jäljessä on toinen verbi, verbi on yksikössä: Me gusta cantar (laulaa).
– Huomaathan, miten kolmannen persoonan lauseet menevät (esim. A José le gusta…).
HUOM! Muutkin datiivia vaativat verbit käyttäytyvät näiden sääntöjen mukaan!

Harjoitus 22b: Osaatko täydentää gustar-verbin oikeassa muodossa? Vastaukset.
1. Nos _____ los libros.
2. Me ______ el libro.
3. Me _______ las casas.
4. Nos _______ el vino blanco.
5. ¿A quién le ______ leer?
6. ¿ Te ______ estudiar español?
7. A mí me ______ el té.

Harjoitus 22c: Lisää nyt oikea datiivipronomini. Vastaukset.
1. __ gusta el libro. (Minä pidän…)
2. __ gusta la comida. (Te – sinuttelu – pidätte…)
3. A Juan __ gusta la casa. (Juan pitää…)
4. __ gusta el libro. (Sinä pidät…)
5. A usted __ gusta la comida. (Te pidätte…)
6. __ gusta el libro. (Me pidämme..)
7. A él __ gustan los libros. (Hän pitää…)

Harjoitus 22d: Täydennä puuttuva verbi & datiivipronomini. Vastaukset.
1. ________ las comidas. (Te pidätte ruuista.)
2. ________ el pollo. (Minä pidän kanasta.)
3. ____________ cantar. (En tykkää laulaa.)
4. __________ los libros. (Sinä pidät kirjoista.)
5. _________ el verano. (Pidän kesästä.)
6. __________ los niños. (Te pidätte lapsista.)
7. ____________ el coche. (José pitää autosta.)
8. __________ el manga y el anime. (Pidän kovasti [encantar] mangasta ja animesta.)
9. ___________ las fresas. (Pidän kovasti mansikoista.)
10. __________ las playas de España. (Pidät kovasti Espanjan rannoista.)
11. _________ la espalda. (Häntä sattuu [doler] selkään.)
12. _________ las artes. (Olen kiinnostunut [interesar] taiteesta.)
13. ______________ los deportes. (Hän on kiinnostunut urheilulajeista.)
14. ___________ cinco euros. (Minulla on jäljellä [quedar] 5 euroa.)
15. _____________ los caballos. (Hevoset kiehtovat [fascinar] minua.)

Datiivin korostus. Jos henkilöä halutaan korostaa, voidaan datiivipronominin lisäksi käyttää a-prepositiota ja persoonapronominin prepositiomuotoa samalla tavalla kuin akkusatiivin korostuksessa:
A mí me (esim. gusta)
A ti te…
A él/ella/usted le…
A nosotros/nosotras nos….
A vosotros/vosotras os…
A ellos/ellas/ustedes les…

A mí me gusta el té, a María le gusta la cerveza.

Käyttö verbittömissä lauseissa:
Me gusta el vino. – A mí tambien. (Minä pidän viinistä. – Minä myös.)
No me gusta el vino. – A mí tampoco. (En pidä viinistä. – En minäkään.)
A María no le gusta este hotel. (María ei pidä tästä hotellista.)
A nosotros tampoco. (Emme mekään.)

VINKKI: Voit kuunnella datiivia vaativia verbejä sisältäviä lauseita mm. tällä sivustolla. Voit myös lukea ja kuunnella gustar-lauseita esimerkiksi täällä, encantar-lauseita täällä ja interesar-lauseita täällä.

Lisää gustar-verbistä yms. vielä myöhemminkin, osiossa 32.

Akkusatiivi ja datiivi samassa lauseessa

Jos samassa lauseessa on sekä akkusatiivi- että datiivipronomini, ensimmäiseksi tulee datiivi ja sen jälkeen akkusatiivi. Datiivipronominit ”le” ja ”les” muuttuvat muotoon ”se” ENNEN lo/la/los/las -akkusatiivipronomineja (koska kaksi l-alkuista pronominia ei voi olla peräkkäin). Huomaa myös, että myönteisissä käskyissä (opettelimme osiossa 20) pronomini tulee verbin jälkeen ja se kirjoitetaan verbiin kiinni.

Te los doy ahora. (Annan ne sinulle nyt.)
¿Compras un coche a tu novio? (Ostatko auton poikaystävällesi?)
No, no se lo compro. (Ei, en osta sitä hänelle.)
¡Dámelo! (Anna se minulle.)

Tiivistelmä persoonapronomineista

Tiivistelmä persoonapronomineista

(Huomaathan, että taulukossa ei ole painollisia omistuspronomineja.)

Harjoitus 22e: Keksi lauseita, joissa käytät erilaisia muotoja persoonapronomineista.

19. Gerundi & lähifutuuri

Normaali

AVAINLAUSEITA
¿Qué estás haciendo?
Todos están trabajando.
¿Qué vas a hacer el lunes?
Vamos a comer.
Pensamos viajar a Grecia.

Tämä osio on tiivis tietopaketti kahdesta erilaisesta espanjan verbimuodosta: gerundista ja lähifutuurista (joka on yleinen futuurin muoto puhekielessä).

Estar + gerundi

Perusmuodossa gerundin merkitys on ”tekemällä/tehden”, esim. escribiendo = kirjoittamalla.

Gerundi muodostetaan korvaamalla verbin pääte seuraavasti:
-ar → -ando ; -er → -iendo ; -ir → -iendo

hablar (puhua) → hablando (puhumalla, puhuen)
caminar (kävellä) → caminando (kävelemällä, kävellen)
tomar (ottaa) → tomando (ottamalla, ottaen)
volver (palata) → volviendo (palaamalla, palaten)
comer (syödä) → comiendo (syömällä, syöden)
vivir (asua, elää) → viviendo (asumalla, asuen)
escribir (kirjoittaa) → escribiendo (kirjoittamalla, kirjoittaen)

Estar + gerundi vastaa suomen ”olla parhaillaan tekemässä jotakin” -muotoa:
– ¿Qué estás haciendo? (Mitä sinä olet tekemässä?)
Estoy estudiando. (Olen opiskelemassa.)
Estoy comiendo. (Olen syömässä.)
– ¿Qué están haciendo tus padres? (Mitä vanhempasi ovat tekemässä?)
Están leyendo revistas. (He ovat lukemassa aikakauslehtiä.)

(Estar-verbin taivutuksen pitäisi olla jo hallinnassa.)

> Huomaa, että estar + gerundi -muodon käyttäminen ei ole koskaan pakollista, vaan sen voi aivan hyvin korvata myös vain preesensillä.

Epäsäännöllisiä gerundimuotoja:
leer (lukea) → leyendo
creer (luulla) → creyendo
traer (hakea, noutaa) → trayendo
dormir (nukkua) → durmiendo
vestir (pukea) → vistiendo
ir (kulkea, mennä) → yendo
oír (kuulla) → oyendo
seguir (seurata, jatkaa) → siguiendo
caer (pudota, tippua) → cayendo
influir (vaikuttaa jhk) → influyendo

Harjoitus 19a: Kysy itseltäsi, mitä olet tekemässä nyt. Vastaa tämän jälkeen, että istut (estar sentado) ja opiskelet espanjaa. Sano myös lisäksi gerundissa, että katsot näyttöä (mirar el monitor). Estoy…

* HUOM! Estar + gerundi -rakennetta ei käytetä ir- tai venir-verbien kanssa. (Ps. Gerundimuotoa voi edeltää myös jokin muu verbi kuin estar, mutta tässä kohtaa tällaisia tilanteita ei tarvitse opetella.)

Lähifutuuri

Espanjassa on olemassa varsinainenkin futuurimuoto, mutta etenkin puhekielessä lähitulevaisuudessa tapahtuvasta asiasta käytetään lähifutuuria. Muodostus:

ir (taivutettuna) + a + verbin perusmuoto (infinitiivi)
(Muista ir-verbin epäsäännöllinen taivutus: voy, vas, va, vamos, vais, van)

– ¿Qué vas a hacer por la noche? (Mitä aiot tehdä illalla?)
Voy a ir al cine. (Menen elokuviin.)
– ¿Adónde vais a ir de vacaciones? (Mihin aiotte mennä lomalla?)
Vamos a ir a las Islas Canarias. (Menemme Kanariansaarille.)

Huomaa myös käyttö kehotuksissa me-muodossa: Vamos a bailar = Mennään tanssimaan.

Jos puhutaan lähitulevaisuudessa tapahtuvasta aikomuksesta, on mahdollista myös käyttää pensar-verbiä, jolloin toinen verbi on tietenkin perusmuodossa:

– ¿Adónde pensáis ir de vacaciones? (Minne ajattelitte/aiotte mennä lomalle?)
Pensamos viajar a España. (Ajattelimme matkustaa Espanjaan.)

Muista! Pensar on diftongoituva: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan

Muistathan kertailla hyödyllisiä ajanmääreitä osiosta 18! hoy, mañana, más tarde, esta tarde/noche, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, mañana por la mañana/tarde/noche,….

Harjoitus 19b: Täydennä lähifutuurimuodot verbeistä. Vastaukset.
1. Yo _____________ (aion matkustaa) a España.
2. Pedro ___________ (aikoo lukea) el libro.
3. ¿Qué ____________ (aiomme tehdä) mañana?
4. ____________ (menemme) al cine la semana que viene.
5. ___________ (menen syömään [illallista] = cenar) a las diez.
6. ____________ (he menevät) a los Estados Unidos en avión.
7. Pasado mañana, ________________ (te menette syömään [illallista]) en el restaurante.
8. __________ (aiot saapua) muy tarde.
9. Usted ____________ (aiotte työskennellä) con María.