Tältä sivulta näet tiivistelmän blogissa jo julkaistuista artikkeleista.

Etsitkö tiettyä aihetta? Kokeile löytää etsimäsi selaimen hakutoiminnalla (ctrl + F).
Voit myös tutustua sivukarttaan, jossa osiot on jaettu aihepiirettäin.

***

1. Ääntäminen
– perussäännöt ääntämisestä, espanjalaiset aakkoset
– ääntämisharjoituksia

1. Extra: Miten äännetään sana…?
– muutama linkki nettisivuille, joissa voi ääntämistä kuunnella

2. Tervehdykset / Mitä kuuluu?
– yleisimmät tervehdykset & miten vointia kysellään
– kiitos / eipä kestä / anteeksi
– kulttuuri: tervehtiminen espanjassa & teitittely

3. Esittely
– esittele itsesi ja kaverisi; kysy toisen nimeä
– kääntämisharjoituksia vastauksineen
– kulttuuri: sukunimet Espanjassa

4. Persoonapronomonit & olla ja omistaa
– persoonapronominit ja verbien ser, tener (mm. iän kysyminen) sekä estar taivutukset
– verbiharjoitus vastauksineen

5. Numerot
– lukusanat ja järjestysluvut

6. Substantiivien artikkelit, suvut ja monikko
– epämääräinen ja määräinen artikkeli; feminiini ja maskuliini; monikon muodostaminen
– erilaisia harjoituksia

7. Maita, kansallisuuksia ja kieliä
– sanastoa aiheeseen liittyen; myös erillisenä .pdf:nä
– erilaisia harjoituksia
– kansallisuuden suku ja monikko
– kulttuuri: espanjan kieli

7. Extra: Maita, kansallisuuksia ja kaupunkeja
– lisäsanastoa innokkaille opiskelijoille

8. Omistuspronominit & olla nimeltään
– Possessiivipronominit & de-prepositio ilmaisemassa omistamista
– llamarse-taivutus; refleksiivipronominit
– painolliset omistuspronomonit
– pari harjoitusta

9. Perhesanastoa
– laaja perhesanasto + esimerkkilauseita
– harjoitus: kerro omasta perheestäsi
– kulttuuri: espanjalainen perhe

10. Verbien preesenstaivutus
– AR-, ER- ja IR-verbien säännöllinen preesenstaivutus
– epäsäännöllisiä verbejä
– verbiharjoituksia
– mahdollisuus ladata verbilistaus .pdf:nä

10. Extra. Yleisimpiä verbejä
– yleisimpiä espanjan verbejä
– preesenstaivutukset kaikissa persoonissa annettuna

11. Adjektiivit & värit (taivutus)
– adjektiivien ja värien taivutus & listaus
– harjoitus: täytä oikeat adjektiivit oikeassa muodossa

11.Extra. Yleisimpiä adjektiiveja
– iso listaus erilaisia adjektiiveja

12. Adjektiivit (paikka ja vertailu)
– adjektiivien sijoittuminen pääsanaansa nähden
– adjektiivien vertailumuodot
– kääntämisharjoitus

13. Kysymyksien muodostaminen
– kysymyksien muodostaminen ilman kysymyssanaa
– kysymyssanat; esimerkkilauseita
– preposiot en, a & de
– harjoituksia

14. Työ- ja paikkasanastoa
– liikkeiden yms. nimiä espanjaksi
– opit kysymään toisen ammattia monella tavalla
– harjoituksia

14. Extra: CV espanjaksi
– mallipohja cv:lle

15. Ser/estar/tener/hay & paikanilmaukset
– hieman lisää olla-verbien eroista
– uutena hay
– paikanilmauksia / paikan adverbit
– kulkuneuvot
– opi kysymään sijaintia ja tietä
– harjoitus

16. Prepositioita & adverbejä
– prepositioita & adverbejä
– adjektiiveista adverbejä
– henkilöobjekti
– prepositioharjoitus

17. Refleksiiviverbit
– refleksiiviverbien käyttäminen
– lista yleisimmistä refleksiiviverbeistä
– harjoituksia

18. Ajanmääreitä
– aikaan liittyviä adverbejä, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, yms.
– erilaisia harjoituksia

19. Gerundi & lähifutuuri
– kyseiset verbimuodot & harjoitus

20. Täytyä & käskymuodot
– tener que / hay que / deber
– tú- ja vosotros-persoonan käskymuodot
– harjoituksia

21a. Juomien tilaaminen
– juomat espanjaksi & kahvilassa tilaaminen
– määrien ilmaiseminen
– ehdotuksia

21b. Ruokasanastoa & ravintolassa tilaaminen
– kattava ruokasanasto
– ravintolasanastoa
– kulttuuri: juomarahan jättäminen

22. Akkusatiivi- ja datiivipronominit
– persoonapronominien painollinen muoto
– akkusatiivi- ja datiivipronominit
– persoonapronominien kertaus/tiivistelmä
– harjoituksia

23. Demonstratiivipronominit & ostoksilla
– demonstratiivipronominit (este/ese/aquel)
– monenlaista ostossanastoa
– vaatesanastoa
– erilaisia harjoituksia

24. Perfekti, acabar, hace..que
– espanjan perfekti ja sen käyttöä
– acabar de = olla juuri tehnyt jotakin
– hace que + preesens
– preesens + desde
– käännöslauseita

25. Vapaa-aika & arkisanastoa
– opi kysymään ja kertomaan harrastuksista
– internet/tietokone-sanastoa
– huoneiden nimet espanjaksi
– arkiaskareiden sanastoa (mm. keittiöön liittyviä)
– keskusteluharjoituksia
– venir vs. ir / traer vs. llevar

26. Ruumiinosat ja lääkärisanastoa
– konjuktioita
– ruumiinosat
– monenlaista lääkärisanastoa; myös ladattava .pdf-tiedosto
– käännöslauseita

27. Lomailua & sää
– matkalippujen ostamiseen sanastoa
– sään kertominen
– lomasta kertominen / lähifutuurin kertaaminen
– hotellisanastoa
– lentokenttäsanastoa

28. Reagointeja & eläinsanasto
– reagoi kuulemiisi asioihin
– ilmaise hämmästystä, surua ja iloa
– espanjalaisia sanontoja ja sananlaskuja
– eläimiä espanjaksi

TEEMA: Espanjankielistä musiikkia
– myös hieman musiikkiin liittyvää sanastoa

29. Refleksiivipassiivi ja indefiniittipronomineja
– se-passiivirakenne
– erilaisia indefiniittipronomineja
– harjoitukset aiheista

30. Preteriti
– kielioppisäännöt ja harjoituksia

31. Maantiedettä
– Espanjan ja Etelä-Amerikan maantuntemusta
– maantiedesanastoa, mm. ilmansuunnat

32. Mielipiteen ilmaiseminen
– datiivia vaativien verbien kertausta (mm. gustar ja parecer)
– harjoituksia

TEEMA: Espanjalaisia tv-sarjoja
– sanastoa
– muutamia videopätkiä Youtubesta

33. Imperfekti ja pluskvamperfekti
– imperfekti vs. preteriti + harjoitus
– pluskvamperfekti lyhyesti

34. Futuuri
– futuuri & liittomuoto futuurista
– harjoitus

35. Konditionaali
– tapaluokka: espanjan konditionaali (-isi)
– harjoitus

36. Verbien kertaus
– kertaus verbien indikatiivimuodoista ja muista yleisistä rakenteista
– pdf:nä ladattava harjoitus

37. Keskustellaan!
– kertauksena erilaisten kysymyksien kysymistä ja niihin vastaamista

TEEMA: Juhlapyhiä Espanjassa
– tärkeitä päivämääriä; juhlaperinteitä
– perinteinen espanjalainen joululaulu (youtube-video)

38. Tener-ilmaisuja & artikkeleista tarkemmin asiaa
– erilaisia ilmaisuja, joissa käytetään tener-verbiä
– artikkeleista kertaus ja tarkennuksia
– neutrinen ”lo” lyhyesti

39. Kirjeitä & puheluja
– opi sanastoa kirjeiden kirjoittamista & puheluita varten
– lyhenteitä

40. Subjunktiivi
– subjunktiivin preesenstaivutukset
– subjunktiivin käyttöä
– harjoituksia

41. Relatiivipronominit
– relatiivilauseita
– hieman painomerkeistä

42. Lisää subjunktiivista
– subjunktiivin muut aikamuodot
– muutama lisähuomio käyttötarkoituksista lisää
– harjoituksia

43. Tarkennuksia joihinkin verbeihin
– infinitiivi + prepositio
– harjoitus
– muuta sekalaista verbeistä

44. Pieni espanja-suomi -sanakirja
– yleisimpiä sanoja

45. Kirosanoja, neuvojen antamista & epäsuora kerronta
– opi kiroilemaan espanjaksi ;)
– anna ja kysy neuvoja
– epäsuora kysymys ja kerronta

46. Passiivirakenteita & uutisia
– erilaisia passiivirakenteita
– uutispätkiä espanjaksi; harjoittele luetunymmärtämistä

47. Sanojen muodostamista
– etu- ja jälkiliitteet, joilla sanoja saa muodostettua

Mainokset