10. Verbien preesenstaivutus

Normaali

Tässä osiossa opettelemme mm. espanjan kielen säännöllisen preesenstaivutuksen. Verbit vaativat aktiivista harjoittelua, mutta niiden osaaminen on hyvin tärkeää. Muistathan, että olet jo opetellut kolmen espanjan epäsäännöllisen verbin preesenstaivutuksen (ser, estar, tener) osiossa 4.

Huom. Olen kerännyt listan yleisimmistä verbeistä, voit ladata sen tästä .pdf-tiedostona.
Listauksessa ei ole lueteltuna taivutuksia; niitä voit opetella alempaa.
Yleisimpiä verbejä & niiden preesenstaivutuksia myös 10-extraosiossa!

Huomaa, ettei sinun ole tarkoitus oppia kaikkia tällä sivulla lueteltuja verbejä vielä ulkoa suomesta espanjaan ja toistepäin, vaan tärkeintä on nyt opetella taivutuksien periaatteet.

Säännöllinen preesenstaivutus

Koska verbin taivutuksesta näkee, mikä persoona on kyseessä, persoonapronomineja ei tarvita. Niitä käytetään vain silloin, kun tekijää halutaan korostaa. Yo estudio español. (Teitittelypronomineja ”usted/ustedes” käytetään kuitenkin yleensä selvyyden vuoksi, jotta teitittely ei sekoittuisi hän/he-muotoon.) Kertaa vielä osiosta 4 persoonapronomineja ja niiden käyttöä.

Espanjan säännöllisten verbien preesenstaivutus – esimerkkiverbeinä estudiar, comer ja vivir (persoonapäätteet alleviivattu)

Harjoitus 10a: AR-verbejä on espanjassa eniten. Taivuta yllä olevan mallin mukaisesti (eli vaihda vain verbin perusmuodon päätteen tilalle oikea persoonapääte) esim. seuraavat verbit: hablar (puhua), trabajar (työskennellä), escuchar (kuunnella), comprar (ostaa). Taivuta lisäksi myös IR-verbi abrir (avata) ja ER-verbit beber (juoda) ja correr (juosta). Tästä lähtien aina, kun törmäät uuteen verbiin, mieti miten se taipuu. Huomaa, että espanjassa on myös epäsäännöllisiä verbejä, joita opettelemme alempana tällä sivulla.

Harjoitus 10b: Täydennä seuraaviin puuttuvat muodot yllä olevien mallien mukaisesti. Löydät nämä verbitaivutukset vastaukset-sivulta, jos haluat varuilta tarkistaa.

cocinar (laittaa ruokaa): _____ , cocinas, ______ , _______ , cocináis, cocinan
leer (lukea): leo, lees, ___ , leemos, leéis, ____
escribir (kirjoittaa): ______, escribes, escribe, ________ , _______ , escriben
tomar (ottaa): tomo, _____ , toma, tomamos, tomáis, _______
ver (nähdä, katsoa): veo (1. muoto hieman epäsään.), ves, ___ , ______ , veis, ven
hablar (puhua): hablo, ______ , habla, ________ , _______ , hablan
discutir (väitellä): _______ , _______ , ______ , discutimos, discutís, ________

aprender (oppia): aprendo, aprendes, ________, _________, aprendéis, aprenden
Hän laulaa (cantar) = ___________
Minä tanssin (bailar) = __________
Me kävelemme (andar) = _____________
Te (mon.) työskentelette (trabajar) = ___________
Sinä juot (beber) = ____________
Te (sinuttelu) kuuntelette (escuchar) = ______________
Minä en opiskele (estudiar) = ________________
He eivät kirjoita (escribir) = _____________
Hän ei juokse (correr) = ____________
Te (yks. teitit.) ette kulje (caminar) = ________________

Hän auttaa (ayudar) = _____________

… kun säännöllinen verbitaivutus sujuu, siirry opettelemaan epäsäännöllisiä:

Diftongoituvat / vokaalia vaihtavat verbit

Valitettavasti verbien taivutus ei ole aina niin yksinkertaista. Espanjassa on paljon myös ei-säännöllisesti taipuvia verbejä, joista nyt tutustumme ns. vokaalia vaihtaviin verbeihin. Vokaalimuutos tapahtuu painollisella kirjaimella. Huomaa, että vokaalimuutoksia ei siis tapahdu monikon 1. ja 2. persoonassa! Katso esimerkit.

Harjoitus 10c: Lue alta esimerkit ja taivuta mallien mukaan alla olevat verbit, joista taivutuksia ei ole lueteltu. Voit käydä tarkistamassa taivutuksesi esimerkiksi Teachme 123-sivustolta. Huomaathan taivuttaessasi näitäkin verbejä, että ar-, er- ja ir-verbit taipuvat hieman eri tavoilla.

Joitakin espanjan vokaalia vaihtavia verbejä

Huomioi: ”poder”-verbi tarkoittaa siis ”voida, kyetä”. Se EI tarkoita ”osata” siinä mielessä kuin esimerkiksi englannissa ”can”. Epäsäännöllisiin verbeihin kuuluva ”saber” tarkoittaa ”tietää”, mutta myös ”osata”. (¿Sabes hablar español? = Osaatko puhua espanjaa? / No sé cocinar. = En osaa laittaa ruokaa. VS. ¿Puedes hablar español? = Voitko puhua espanjaa? / No puedo cocinar. = En voi laittaa ruokaa.

Kuten dormir, recordar ja poder (o → ue) taipuvat myös mm.
*probar (maistaa): pruebo, pruebas, prueba, probamos, probáis, prueban
*volver (kääntää, luovuttaa, jättää,..): vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven
*costar (maksaa, olla hintana): cuesto,….
*doler (särkeä, tehdä kipeää)
*morder (purra)
*mover (liikkua)
*contar (kertoa)
*volar (lentää, liitää)
*mostrar (osoittaa)
*almorzar (syödä lounasta)
*encontrar (löytää)
*soñar (uneksia)
*soler (olla tapana)
*resolver (ratkaista)
*llover (sataa vettä)

Kuten querer ja pensar (e → ie) taipuvat myös mm.
*preferir (pitää parempana; suosia): prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren
*cerrar (sulkea): cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran
*sentir (tuntea, aistia): siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten
*entender (ymmärtää): entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden
*recomendar (suositella): recomiendo,…
*empezar (aloittaa)
*perder (menettää, kadottaa)
*despertar (herättää)
*negar (kieltää, kiistää)
*mentir (valehdella)

e → i mm.
*pedir (pyytää, anoa): pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden
*servir (palvella): sirvo, sirves, sirve, servimos, servís, sirven
*freir (paistaa pannulla): frío, fríes, fríe, freímos, freís, fríen
*competir (kilpailla): compito,…
*repetir (toistaa): repito,…
*reir (nauraa)
*sonreír (hymyillä)
*seguir (seurata)

… kun olet ymmärtänyt vokaalia vaihtavien verbien taivutuksen, siirry epäsäännöllisiin verbeihin:

Muita epäsäännöllisiä verbejä

Edellisten verbien lisäksi on muita epäsäännöllisiä verbejä, joista ser, tener ja estar on lueteltu jo myös osiossa 4.
Yleisiä muutoksia ovat esimerkiksi: c  g (mm. hacer), l  lg (mm. salir), n  ng (mm. poner) ja c  zc (mm. parecer).

Katso esimerkit ja opettele ne (aluksi ainakin hacer, ir, saber, poner ja venir).

Espanjan epäsäännöllisiä verbejä

Harjoittele verbejä

Harjoitus 10d: Täydennä seuraaviin lauseisiin oikeat taivutusmuodot verbeistä (ja tarvittaessa kieltosana ”no” verbin eteen)  – harjoituksessa on sekaisin sekä säännöllisesti että epäsäännöllisesti taipuvia verbejä tältä sivulta. Löydät vastaukset vastaukset-sivulta.

1. ¿Dónde ________ Laura y María? (Missä Laura ja Maria opiskelevat?)
2. ¿Adónde ____? (Mihin menet?) _____ al cine. (Menen elokuviin.)
3. ¿Qué ____? (Mitä sanot?) No ________. (En ymmärrä.)
4. ________ hermanos. (Minulla ei ole sisaruksia.)
5. ____ al bádminton. (Pelaan sulkapalloa.)
6. ¿Qué ____? (Mitä teet?) – _________ nada. (En tee mitään.)
7. ____ en Barcelona y ___ separada. (Asun Barcelonassa ja olen eronnut.)
8. Te ______. ¿Me _____? (Rakastan sinua. Rakastatko sinä minua?)
9. José _________ dormir bien. (José ei kykene nukkumaan hyvin.)
10. ¿_______ salir ya? (Voimmeko lähteä jo?)
11. ¿Cuándo _____ el último tren para Madrid? (Koska lähtee viimeinen juna..)
12. ¿Cuánto ______? (Kuinka paljon ne maksavat?)
13. El señor López _____ el menú y _____.. (Herra López lukee menua ja sanoo..)
14. ¿______ la tele? (Katsommeko televisiota?)
15. ¿_______ en el centro? (Asutteko te keskustassa?)
16. Yo _______ un café y tú _______ un té. (Minä otan kahvin ja sinä otat teen.)
17. __________ la radio. (Hän kuuntelee radiota.)
18. ¿Dónde _________? Yo ______ en un bar. (Missä he työskentelevät? Minä työskentelen baarissa.)
19. ¿Qué ______? ¿Qué ______? (Mitä te syötte? Mitä te juotte?)
20. Yo ____ mucho. (Minä luen paljon.)
21. ¿Dónde ________? ______ en Turku. (Missä asut? Asun Turussa.)
22. Vosotros ______ al hotel. (Te menette hotelliin.)
23. Ellas ______ un concierto. (He kuulevat konsertin.)
24.  ______ con María. (Menen ulos Marían kanssa.)
25. Él ________ a tu padre. (Hän tuntee isäsi.)
26. Ellos __________ al profesor. (He ymmärtävät [comprender] opettajaa.)
27. Ella ______ las puertas. (Hän sulkee ovet.)
28. Vosotros __________ rápido. (Te ette juokse nopeasti.)
29. ________ al hospital. (En tule sairaalaan.)
30. __________ bien la guitarra. (Emme soita [tocar] hyvin kitaraa.)
31. Nosotros _________ estudiar. (Meidän tarvitsee [necesitar] opiskella.)
32. ________ en España. (He ovat Espanjassa.)
33. ________ vino tinto. (Suosin/pidän parempana punaviiniä.)
34. Él _______ a la tienda. (Hän ajaa kauppaan.)
35. _______ una canción. (Kuulemme laulun.)

VINKKI: Kuuntele eri persoonissa taivutettuja verbejä lauseissa tällä sivulla (yksikkömuodossa) sekä täällä (monikossa). Voi olla, ettet ymmärrä kaikkea, jos englanninkieliset käännökset eivät auta, mutta kiinnitä ainakin huomiota persoonaan & sen verbipäätteeseen.

*

Info: Jos espanjaa haluaa opiskella pitkälle, verbien kanssa joutuu tekemään todella paljon töitä. Verbeillä on neljä tapaluokkaa espanjan kielessä: indikatiivi, subjunktiivi, konditionaali ja imperatiivi. Verbit taipuvat indikatiivissa kahdeksassa aikamuodossa (preesens, imperfekti, preteriti, perfekti, pluskvamperfekti, futuuri) ja subjunktiivillakin (suomen kielessä ei vastinetta tälle tapaluokalle) on neljä aikamuotoa. Esimerkiksi tällä sivustolla ja täällä voi katsella verbien kaikkia taivutusmuotoja. Suomenkielisessä wikisanakirjassa on monia espanjan epäsäännöllisiä verbejä taivutettuna.

8 responses »

 1. Hei,
  ”preferir” -verbin mon. 3. taivutus on virheellinen. Se on kirjoitettu ”preferien” kun pitäisi olla ”prefieren”.

  VASTAUS: Jeps, hyvä kun huomasit. Kirijaimet vähän sekoillut. Korjattu.

 2. ”Diftongoituvat / vokaalia vaihtavat verbit” o -> ue kohdassa taivuttelin verbejä. Tarkastaessani niitä, huomasin muutaman ristiriitaisen kohdan. conjugation.org sivulla costar-verbi taipuu cuestro, eikä cuesto.

  Doler- ja resolver-verbit taas tuon sivuston mukaan taipuvat ihan säännöllisesti, eikä o -> ue

  Mikä on oikein? Ja todella hienot sivut olet saanut aikaiseksi! Helppo oppia uutta, kun olet niin selkeästi saanut aiheet järjestykseen!

 3. Edelliseen kommenttini lisäten, myös recomendar- ja competir-verbien kanssa samaa asiaa ihmettelen.

 4. Hei!
  Suuri kiitos kommentistasi. Pahoittelut, että olen linkittänyt kyseiselle sivustolle – olen aikoinaan tarkistanut vain muutaman verbin ja sen perusteella ok-sivustoksi ajatellut. Conjugation.org näyttää siis taivutuksia väärin. Kannattaa käyttää siis muita linkittämiäni sivustoja, esim. http://www.123teachme.com/spanish_verb_conjugation tämä nyt näyttäisi nuo(kin) oikein taivuttavan. Esim. recomendar siis todella taipuu recomiendo, jne.
  Täytyykin poistaa linkit tuonne ehtiessäni. Varsinaisesti en tätä sivustoa enää päivitä muista kiireistä johtuen.

 5. Olenko aivan hakoteillä jos mielestäni tuo 10d kohta 23. on hieman väärin tuolla vastauksissa? Jos joku on tarkoituksella kuuntelemassa konserttia, eikö oikea verbi olisi escuchar? eli ”Ellas escuchan el concierto”. Eikö oir ole enemmän kuulla ei kuunnella?

  Kiitos muuten aivan mahtavasta blogista! On päässyt unohtumaan, ja tätä parempaa kertauskeinoa en oo vielä aiemmin löytänyt, ihanaa että joku on jaksanut vuotaa kaiken tämän nettiin :)

 6. Kohdassa 27 ”hän avaa ovet” on vastauksissa ”hän sulkee ovet”…:D

  MIRANDA VASTAA: Kääks. Olenkohan noita tehnyt puoliunessa. :D Korjattu.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s