10. Extra: Yleisimpiä verbejä

Normaali

Tämä on ekstraosio, jossa voit harjoitella lisää verbien preesenstaivutusta, sillä osiossa 10 olevat harjoitukset eivät välttämättä riitä niitä oppimaan. Huomaa, että listauksessa ei ole refleksiiviverbejä – niitä on listattuna osiossa 17. Voit myös ladata .pdf-tiedostona verbilistauksen, mutta se ei sisällä taivutuksia.

Huomaa siis: verbien taivutussäännöt on opetettu osiossa 10.

Voit tulostaa seuraavan listan itsellesi ja harjoitella niitä peittämällä taivutukset.

Espanjan verbejä preesenstaivutuksineen

* = preesenstaivutuksessa jotain epäsäännöllisyyttä

+ abrir = avata
abro abres abre abrimos abrís abren
+ aceptar = hyväksyä; ottaa vastaan
acepto aceptas acepta aceptamos aceptáis aceptan
+ andar = kävellä
ando andas anda andamos andáis andan
+ apagar = sammuttaa; vaimentaa
apago apagas apaga apagamos apagáis apagan
+ aprender = oppia
aprendo aprendes aprende aprendemos aprendéis aprenden
+ ayudar = auttaa
ayudo ayudas ayuda ayudamos ayudáis ayudan
+ bailar = tanssia
bailo bailas baila bailamos bailáis bailan
+ beber = juoda
bebo bebes bebe bebemos bebéis beben
+ caber* = mahtua, sopia
quepo cabes cabe cabemos cabéis caben
+ cambiar = vaihtaa
cambio cambias cambia cambiamos cambiáis cambian
+ cancelar = peruuttaa
cancelo cancelas cancela cancelamos canceláis cancelan
+ cantar = laulaa
canto cantas canta cantamos cantáis cantan
+ cerrar* = sulkea
cierro cierras cierra cerramos cerráis cierran
+ cocinar = laittaa ruokaa
cocino cocinas cocina cocinamos cocináis cocinan
+ coger* = ottaa (kiinni); tarttua (Lat.Am. myös ”nussia”)
cojo coges coge cogemos cogéis cogen
+ comenzar* = aloittaa
comienzo comienzas comienza comenzamos comenzáis comienzan
+ comer = syödä
como comes come comemos coméis comen
+ comprar = ostaa
compro compras compra compramos compráis compran
+ comprender* = käsittää; ymmärtää
comprendo comprendes comprende comprendemos comprendéis comprenden
+ concluir* = lopettaa; päättää
concluyo concluyes concluye concluimos concluís concluyen
+ conducir* = ajaa
conduzco conduces conduce conducimos conducís conducen
+ conocer* = tuntea; tunnistaa
conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen
+ contar* = laskea; kertoa
cuento cuentas cuenta contamos contáis cuentan
+ contestar = vastata
contesto contestas contesta contestamos contestáis contestan
+ correr = juosta
corro corres corre corremos corréis corren
+ cortar = leikata; katkaista
corto cortas corta cortamos cortáis cortan
+ costar* = maksaa; olla hintana
cuesto cuestas cuesta costamos costáis cuestan
+ creer = uskoa; luottaa
creo crees cree creemos creéis creen
+ dañar = loukkaantua
daño dañas daña dañamos dañáis dañan
+ dar* = antaa
doy das da damos dais dan
+ deber = täytyä, pitää
debo debes debe debemos debéis deben
+ decidir = ratkaista; päättää
decido decides decide decidimos decidís deciden
+ decir* = sanoa; kertoa
digo dices dice decimos decís dicen
+ despertar* = herättää
despierto despiertas despierta despertamos despertáis despiertan
+ dibujar = piirtää
dibujo dibujas dibuja dibujamos dibujáis dibujan
+ dormir* = nukkua
duermo duermes duerme dormimos dormís duermen
+ empezar* = alkaa; aloittaa
empiezo empiezas empieza empezamos empezáis empiezan
+ encender* = sytyttää
enciendo enciendes enciende encendemos encendéis encienden
+ encontrar* = löytää; kohdata
encuentro encuentras encuentra encontramos encontráis encuentran
+ enseñar = opettaa
enseño enseñas enseña enseñamos enseñáis enseñan
+ entender* = ymmärtää
entiendo entiendes entiende entendemos entendéis entienden
+ enviar = lähettää
envío envías envía enviamos enviáis envían
+ escribir = kirjoittaa
escribo escribes escribe escribimos escribís escriben
+ escuchar = kuunnella
escucho escuchas escucha escuchamos escucháis escuchan
+ esperar = odottaa; toivoa
espero esperas espera esperamos esperáis esperan
+ estar* = olla; sijaita
estoy estás está estamos estáis están
+ estudiar = opiskella
estudio estudias estudia estudiamos estudiáis estudian
+ explicar = selittää; selvittää
explico explicas explica explicamos explicáis explican
+ firmar = allekirjoittaa
firmo firmas firma firmamos firmáis firman
+ freír* = paistaa (pannussa)
frío fríes fríe freímos freís fríen
+ fumar = polttaa tupakkaa
fumo fumas fuma fumamos fumáis fuman
+ gastar = kuluttaa; käyttää
gasto gastas gasta gastamos gastáis gastan
+ hablar = puhua; jutella
hablo hablas habla hablamos habláis hablan
+ hacer* = tehdä
hago haces hace hacemos hacéis hacen
+ herir* = haavoittaa; loukata; vahingoittaa
hiero hieres hiere herimos herís hieren
+ incluir* = sisältää; sisällyttää
incluyo incluyes incluye incluimos incluís incluyen
+ intentar = yrittää; koettaa
intento intentas intenta intentamos intentáis intentan
+ ir* = mennä
voy vas va vamos vais van
+ jugar* = pelata
juego juegas juega jugamos jugáis juegan
+ leer = lukea
leo lees lee leemos leéis leen
+ limpiar = siivota
limpio limpias limpia limpiamos limpiáis limpian
+ llenar = täyttää; vallata
lleno llenas llena llenamos llenáis llenan
+ mirar = katsoa
miro miras mira miramos miráis miran
+ nadar = uida
nado nadas nada nadamos nadáis nadan
+ necesitar = tarvita; pakottaa
necesito necesitas necesita necesitamos necesitáis necesitan
+ oir* = kuulla
oigo oyes oye oímos oís oyen
+ oler* = haistaa
huelo hueles huele olemos oléis huelen
+ olvidar = unohtaa
olvido olvidas olvida olvidamos olvidáis olvidan
+ organizar = järjestää
organizo organizas organiza organizamos organizáis organizan
+ pagar = maksaa
pago pagas paga pagamos pagáis pagan
+ parecer* = näyttää jltak; vaikuttaa jltak
parezco pareces parece parecemos parecéis parecen
+ pedir* = pyytää; anoa
pido pides pide pedimos pedís piden
+ pensar* = ajatella; aikoa
pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan
+ perder* = menettää; kadottaa; hävittää
pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden
+ permitir = luvata, sallia, antaa, myöntyä
permito permites permite permitimos permitís permiten
+ poder* = voida, kyeta, pystyä
puedo puedes puede podemos podéis pueden
+ poner* = pistää
pongo pones pone ponemos ponéis ponen
+ preferir* = pitää parempana
prefiero prefieres prefiere preferimos preferís prefieren
+ preguntar = kysyä
pregunto preguntas pregunta preguntamos preguntáis preguntan
+ prestar = lainata
presto prestas presta prestamos prestáis prestan
+ quedar = jäädä jnnek/jäljelle; päättää; puuttua,..
quedo quedas queda quedamos quedáis quedan
+ querer* = haluta; tahtoa
quiero quieres quiere queremos queréis quieren
+ recomendar* = suositella
recomiendo recomiendas recomienda recomendamos recomendáis recomiendan
+ recordar* = muistaa
recuerdo recuerdas recuerda recordamos recordáis recuerdan
+ reparar = korjata
reparo reparas repara reparamos reparáis reparan
+ responder = vastata
respondo respondes responde respondemos respondéis responden
+ romper = rikkoa, särkeä; repiä
rompo rompes rompe rompemos rompéis rompen
+ saber* = tietää; osata
sé sabes sabe sabemos sabéis saben
+ salir* = lähteä
salgo sales sale salimos salís salen
+ sentir* = tuntea; aistia
siento sientes siente sentimos sentís sienten
+ ser* = olla
soy eres es somos sois son
+ tener* = olla; omistaa (tener que = täytyä)
tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen
+ terminar = lopettaa; saattaa päätökseen
termino terminas termina terminamos termináis terminan
+ tocar = soittaa; koskettaa,…
toco tocas toca tocamos tocáis tocan
+ tomar = ottaa
tomo tomas toma tomamos tomáis toman
+ trabajar = työskennellä
trabajo trabajas trabaja trabajamos trabajáis trabajan
+ traducir* = kääntää; vaihtaa
traduzco traduces traduce traducimos traducís traducen
+ traer* = hakea, noutaa
traigo traes trae traemos traéis traen
+ usar = käyttää
uso usas usa usamos usáis usan
+ vender = myydä
vendo vendes vende vendemos vendéis venden
+ ver* = nähdä
veo ves ve vemos veis ven
+ viajar = matkustaa
viajo viajas viaja viajamos viajáis viajan
+ vivir = asua; elää
vivo vives vive vivimos vivís viven
+ volar* = lentää
vuelo vuelas vuela volamos voláis vuelan
+ volver* = palata; jättää
vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven

*

Preesens-verbiharjoituksia:

Tällä sivulla esimerkiksi hyviä aukkotäydennyksiä (gap-fill).

5 responses »

 1. Tulla-verbi uupuu (vamos) Milläköhän logiikalla Ir verbin monikon 1. On myös vamos?

  • Hei Jori! Mitähän tarkoitat?
   Ir-verbi (mennä) taipuu tuolla tavoin. -mos pääte on monikon 1. (me) persoonassa muissakin verbeissä.

   Tulla/saapua-verbi on perusmuodoltaan ”venir”. Siinä monikon 1. on venimos. (Kyseessä on epäsäännöllinen verbi: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen.)

   • Ihmetyttää kun tuo google translate kertoo sanan ”vamos” käännökseksi ”tule” (yksikön toinen) ja kaikki huomiot täältä paikan päältä tukevat tuota käännöstä (huudahdus karkuun juoksevalle koiralle/lapselle tai kaupassa tarjouksia huutelevalle myyjälle)!?!

   • Niin, tokihan sanoilla on välillä muitakin merkityksiä. ¡Vamos! -sana on myös monikon 1. käskymuoto ir-verbistä ja lisäksi sitä käytetään juu rohkaisevassa merkityksessä ”tule” (vrt. vaikka englanti ”come on!”.)

    Sittenhän on myös refleksiiviverbi ”irse”, joka tarkoittaa ”lähteä pois/tiehensä”.
    https://espanjaa.wordpress.com/2011/10/07/17-refleksiiviverbit/

    Käskymuodoista taas yleistietoa täällä: https://espanjaa.wordpress.com/2011/10/12/20-taytya-kaskymuoto/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s