Category Archives: Kielioppi

47. Sanojen muodostamista

Normaali

Tämän sivun kaikkia kohtia ei ole tarkoitus oppia ulkoa, mutta ne kannattaa selailla läpi, jos jotain jäisi mieleen. Se saattaa auttaa myöhemmin joidenkin espanjan sanojen tunnistamisessa/muodostamisessa.

Sanojen muodostaminen

Prefiksit / etuliitteet

a-: atípico (epätyypillinen)
ante-: anteayer (toissapäivä), de antemano (etukäteen)
anti-: antirracista (rasisminvastainen), antimateria (antimateria)
auto-: autodisciplina (itsekuri)
bi-, bis-, biz-: bilingüe (kaksikielinen), bisexual (biseksuaali)
bio-: biobasura (biojäte)
cent-: centímetro (cm)
co-: cooperar (tehdä yhteistyötä)
contra-: contraataque (vastahyökkäys)
con-: convivir (asua yhdessä)
de-: devaluar (devalvoida)
des-: despreciar (halveksia), descubrir (paljastaa; tuoda esiin)
dis-: disrepancia (epäsopu)
entre-: entremeter (pistää; panna väliin), entreacto (väliaika)
ex-: exportar (viedä maasta); mi ex mujer (ex-vaimoni)
extra-: extrasalarial (palkan ulkopuolinen)
homo-: homogeneizar (yhtenäistää)
hiper-: hipermercado (hypermarketti)
hipo-: hipotérmico (vajaalämpöinen)
im-, in-: invisible (näkymätön), incapaz (kyvytön)
inter-: interrumpir (keskeyttää; estää), interponer (pistää väliin; välittää)
intra-: intramuros (muurien/kaupungin/ym. sisäpuolella)
mal-: maltratar (kohdella huonosti)
mono-: monopolio (monopoli)
multi-: multimedia (multimedia)
neo-: neoliberal (uusliberaali)
para-: paramentar (koristaa)
pluri-: pluricultural (monikulttuurinen)
poli-: poligamia (polygamia)
pos/post-: postindustrial (jälkiteollinen)
pre-: prehistoria (esihistoria)
pro-: proponer (ehdottaa)
re-: readmisión (pääsy takaisin)
semi-: semidiafunto (puolikuollut)
seudo-: seudociencia (pseudotiede)
sobre-: sobredosis (yliannos)
sub-: subsecretario (apulaissihteeri)
super-: supermercado (supermarket), superhombre (supermies)
tele-: telecontrol (kauko-ohjaus)
trans-: transnacional (ylikansallinen)
uni-: unisexo (unisex)

Harjoitus 47a: Yritä muodostaa sanat etuliitteen avulla. Vastaukset.
1. esilämmittää [lämmittää = calentar]
2. monikansallinen [kansallinen = nacional]
3. hyperinflaatio [inflaatio = inflación]
4. epädemokraattinen [demokraattinen = democrático]
5. biofyysikko [fyysikko = físico]
6. puolivuosittainen [vuosittainen = anual]
7. transseksuaalisuus [seksuaalisuus = sexualidad]
8. perustajakumppani  [perustaja = fundador]
9. epäaistikas [aistikas = elegante]
10. sekaviljely; polykulttuuri [viljelys; kulttuuri = cultura]
11. antikristus [kristus = cristo]
12. kaksivärinen [väri = color]
13. säätää uudelleen [sovittaa = adaptar]

Suffiksit / jälkiliitteet

-ito/-a: pieni ~ plato (lautanen) > platito (pikkulautanen)
-illo/-a: pieni ~ ventana (ikkuna) > ventanilla (pieni luukku)
-ón/-ona: suuri ~ casa (talo) > casón (suuri talo)
-azo/-a: suuri ~ perro (koira) > perrazo (suuri koira; ”rakki”)
-aco/-a: huono ~ libro (kirja) > libraco (huono kirja)
-ejo/-a: huono ~ caballo (hevonen) > caballejo (”kaakki”)
-uzo,-a: huono ~ gente (ihmiset) > gentuza (roskaväki)

*jälkiliitteitä on kyllä muitakin…

Harjoitus 47b: Osaatko arvata, mistä sanasta on kyse? Vastaukset.
1. camisa (paita) > camisón
2. casa (talo) > casuca
3. cuchara (lusikka) > cucharón
4. cuchara (lusikka) > cucharita
5. gato (kissa) > gatito

Muuta sananmuodostuksesta

Loppupäätteillä saadaan tehtyä myös muita muutoksia sanoihin.
Päätteitä on paljon, enkä niitä erikseen luettele. Katso esimerkit.

Verbistä adjektiivi
creer > creíble (uskottava); convencer > convincente (vakuuttava); leer > legible (luettava)

Verbistä substantiivi
hincharse > hinchazón (turvotus); salir > salida (lähtö); usar > usuario (käyttäjä)

Substantiivista adjektiivi
voluntad > voluntario (vapaaehtoinen); derecho > derechista (oikeistolainen); sentimiento > sentimental (tunteellinen)

Substantiivista verbi
beso > besarse (suukotella); ojo > ojear (silmäillä)

Adjektiivista substantiivi
viejo > vejez (vanhuus); malo > maldad/malicia (pahuus); alto > altura (korkeus)

Adjektiivista adjektiivi
rojo > rojizo (punertava); gris > grisáceo (harmahtava)

Substantiivista substantiivi
amigo > amistad (ystävyys); novio > noviazgo (seurustelu); pescado > pescadería (kalakauppa)

Harjoitus 47c: Kokeile tehdä sanasta toinen vihjeen perusteella. Tämä tehtävä ei ole helppo, mutta tarkoitus onkin vain kokeilla ja sitä kautta oppia joitakin uusia sanoja. Vastaukset.
1. jugar > ______________ (pelaaja)
2. comprender > ______________ (ymmärrettävä)
3. seguro > ________________ (varmuus)
4. espeso (paksu) > _________________ (paksuus)
5. mandar > ________________ (komenteleva)
6. verde > ____________ (vihertävä)
7. café > _____________ (kahvipannu)
8. genio > _______________ (nerokas)
9. depender > _______________ (riippuvainen)
10. llegar > ________________ (saapuminen)
11. lavar > ______________ (pesukone)
12. enamorar > _____________ (rakastuminen)
13. zapato > ________________ (kenkäkauppa)
14. hablar > ____________ (puhelias)
15. dolor > ______________ (kivulias)

*Apuna käytetty mm. about.comin artikkeleita (Building Your Vocabulary: Prefixes & Spanish Suffixes).

46. Passiivirakenteita

Normaali

AVAINLAUSEITA
La ventana fue rota por Pedro.
Las ventanas fueron rotas por Pedro.
Los libros fueron escritos por ella.

Olet jo aiemmin oppinut refleksiivipassiivin osiossa 29. Nyt opit pari muuta tapaa ilmaista passiivin.

Passiivirakenteita

1. Varsinainen passiivi

Tämän rakenteen käyttäminen ei ole kauhean yleistä (vrt. englanti), mutta toki se kannattaa mieleensä painaa, jos jossain muotoa näkee. Passiivirakenne muodostetaan ser-verbin ja partisiipin perfektin avulla. Passiivilauseen ser-verbi on samassa aikamuodossa kuin aktiivilauseessa ja taipuu subjektin persoonan mukaan. Partisiippi noudattaa subjektin sukua ja lukua! Mahdollinen agentti ilmaistaan por-prepositiolla.

Juan rompió la botella. (aktiivi: Juan rikkoi pullon.)
>> La botella fue rota por Juan. (passiivi: Pullo rikottiin [Juanin toimesta].)

XX publicó los libros. (aktiivi: XX julkaisi kirjat)
>> Los libros fueron publicados (por XX). (passiivi: kirjat julkaistiin)

Muistathan, miten ser taipuu eri aikamuodoissa? Tunnistathan kaikki muodot?
él… es, ha sido, era, fue, había sido, será, habrá sido, sería, habría sido

Harjoitus 46a: Täydennä oikeassa passiivimuodossa. Vastaukset.
El libro… [publicar/escribir]
_______________ (julkaistaan)
_______________ (on julkaistu)
______________ (kirjoitettiin)
________________ (kirjoitetaan – futuuri)
Los edificios… [construir]
______________ (rakennettiin)
La casa… [destruir]
____________ (tuhoutui)
Dos ventanas… [romper]
______________ (rikkoutui)

2. Ellos-muodon käyttö persoonattomasti

Tätä rakennetta voi käyttää puhekielessä (ja tällöin tekijä on olemassa, mutta häntä ei tunneta tarkasti).

Dicen que el pescado es bueno para la salud. (Sanotaan, että kala on hyvää terveydelle.)
Abren las tiendas a las nueve. (Kaupat avataan yhdeksältä.)

3. Tú-muoto (tai uno) persoonattomana

Puhekielessä erityisesti voi tú-muotoa käyttää ilmaisemaan passiivirakennetta. Samoin uno-sanaa. Tällöin viitataan usein itseen, mutta se halutaan yleistää muihinkin.

Cuando estás cansado, no te puedes concentrar. (’Väsyneenä ei pysty keskittymään.’)
tai cuando uno está…

4. Muista, että refleksiivipassiivi on hyvin yleinen espanjassa. Se käytiin osiossa 29.

VINKKI: Kuuntele erilaisia passiivilauseita täällä. Myös Etälukion sivulta löytyy selkeät esimerkit & tehtäviä.

Las noticias

Blogin sivupalkista löydät linkkejä muutamien isojen espanjalaisten lehtien sivuille. Käy niillä ja pyri ymmärtämään uutisista ainakin pääasioita.

Harjoitus 46b: Seuraavassa lyhyitä pätkiä joistakin uutisista alkuvuodelta 2012. Suomenna annetut sanat – pyri ymmärtämään asiayhteydestä, jos et tiedä! Vastaukset.

”La tasa de paro juvenil en España alcanzó el 46,4% en España en 2011, casi cinco puntos porcentuales más que en 2010 y más del doble que la media de la UE-27, que se sitúa en el 21,4%. De esta forma, España sigue liderando el ránking de los países europeos con más paro entre los jóvenes, según datos de Eurostat, recogidos por Europa Press.” (Lähde: Europapress / 17.2.12)
*paro juvenil, *alcanzó, *sigue liderando

”Rovio acaba de lanzar Angry Birds Space, la nueva versión de su famoso y exitoso título. El nuevo Angry Birds está disponible para iOS (con una versión HD especial para iPad y una para iPhone y iPod Touch), Android, Windows y Mac y mezcla elementos clásicos de las versiones anteriores con una nueva mecánica.” (Lähde: ABC / 22.3.12)
*acabar de lanzar, *exitoso, *disponible, *anterior

”El descaro con que el marido de la presidenta de Finlandia, Pentti Arajärvi, miró el escote de la princesa Mary de Dinamarca nunca existió. El canal de televisión danés TV2 que difundió el vídeo y que ha recorrido medio mundo reconoció que todo se trataba de un montaje para un programa de humor.” (Lähde: ABC / 1.3.12)
*descaro, *difundió

”La intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas.” (Lähde: El País / 12.3.12)
*intención, *rigen, *década, *vigente, *gestación, *retrocedería

”El sospechoso del asesinato de siete personas en los alrededores de la sureña ciudad francesa de Toulouse murió después de un asalto policial al apartamento donde se refugió por más de 31 horas, dijo el ministro del Interior francés Claude Gueant este jueves. / La policía francesa irrumpió en el apartamento del presunto miembro entrenado por al Qaeda, lo que provocó un tiroteo que terminó con Mohammed Merah, pistola en mano, saltando al vacío por una ventana, dijeron las autoridades.” (Lähde: CNN / 22.3.12)
*sospechoso, *asesinato, *asalto, *irrumpió, *presunto, *miembro, *tiroteo, *las autoridades

Harjoitus 46c: Muodosta uutispätkistä erilaisia kysymyksiä espanjaksi ja vastaa niihin. Jos tuntuu, että kysymyssanoja on unohtunut, kertaile niitä osiosta 13.

45. Kirosanoja, neuvoja ja epäsuora kerronta

Normaali

AVAINLAUSEITA
¡Vete a la mierda!
¿Qué coño?
Es bueno comer sanamente.
No sé dónde vive José.

Tässä osiossa opit joitakin sekalaisia ilmauksia espanjaksi, mm. kirosanoja ja neuvojen antamista sekä epäsuoran kerronnan lyhyesti.

Kirosanoja yms.

Kirosanoja löytyy monia, ja eroja on hieman Espanjan ja Amerikan maiden välillä. Tässä kuitenkin joitakin.
Suomennokset ovat suuntaa antavia.

Kirosana = la palabrota / mala palabra

¡Cállate (la boca)! = Suu kiinni!
¡No me vengas con gilipolleces! = Älä puhu paskaa! (Esp.)
¡No me jodas! = Ei helkkari / älä puhu palturia!

¡Caramba! / ¡Caray! / ¡Mecachis! / ¡Maldita sea! = Hitto!
¡Jolín! = Helkkari!
¡Me cago en diez! = Jumalauta!

¡Mierda! = Paska!
¡Joder! = Voihan paska!
¡Vete a la mierda! = Haista paska! / Painu vittuun!
¡Qué cabrón/cabrona/mierda/hijo de puta! = Mikä paskiainen! (oik. puta = huora)
¡Idiota de mierda! = Saatanan idiootti.

¡Carajo! / ¡Hostia! (Esp.) = Helvetti! (oik. carajo = mulkku; hostia = öylätti)
¡Vete al carajo! = Painu helvettiin!
¡Que te jodas! = Painu helvettiin.
¡Qué carajos? / ¿Qué demonios? = Mitä helvettiä?
Todo se fue a la mierda / al carajo = Kaikki meni päin helvettiä.

¡Coño(s)! = Vittu!
¡Cojones! = Voi vittu! (oik. munat)
¡Puta madre! / ¡Concha de su madre! (Am.) = Voi vittu!
¿Qué coño(s)? = Mitä vittua?
¿Dónde coño ha ido a parar? = Mihin vittuun se on joutunut?

* Alatyylisistä sanoista on ehkä hyvä tietää, että polla tarkoittaa ”kikkeliä”, joten jos haluat tilata ravintolassa kanaa, muista sanoa pollo. ;)

PS. Osiosta 28 kannattaa kertailla erilaisia muita reagointeja.

Anna neuvoja

KYSY NEUVOA

¿Qué me recomiendas? = Mitä suosittelet?
¿Qué me recomiendas, pollo o pescado? = Kumpaa suosittelet, kanaa vai kalaa?
¿Tú qué crees que es mejor? = Mitä sinä ajattelisit parhaimmaksi?

ANTAA NEUVOJA

Si quieres bajar de peso, no debes comer patatas fritas. = Jos haluat laihtua, ei pidä syödä ranskalaisia.
Intenta hacer más deporte. = Yritä liikkua enemmän.
Te aconsejo descansar. = Neuvon sinua lepäämään.

Puhekielessä on yleistä käyttää ”sinuna/sinun asemassasi..”:
Yo que tú + verbistä imperfekti
Yo en tu lugar + verbistä imperfekti

Yo que tú, iba al hospital. = Sinuna menisin sairaalaan.

PERSOONATTOMIA NEUVOJA

Es + adjektiivi + infinitiivi

Es bueno comer sanamente. = On hyvä syödä terveellisesti.
Es recomendable comer verdura. = On suositeltua syödä vihanneksia.
Es importante practicar deporte. = On tärkeää harrastaa liikuntaa.

Cuando se tiene…

Cuando se tiene sobrepeso, hay que comer verdura. = Jos/kun on ylipainoa, pitää syödä vihanneksia.
Cuando se tiene colesterol, no es conveniente comer carne. = Jos on kolesterolia, ei kannata syödä lihaa.

Epäsuora kysymys

¿Qué hace María? ~ kysymysanalla alkava kysymys
→ No sé qué hace María. (En tiedä, mitä María tekee.)
→ Me interesa saber qué hace María. (Minua kiinnostaa tietää, mitä María tekee.)

¿Sabes hablar español? ~ kysymys, jossa ei ole kysymyssanaa
→ Pregunta si sabes hablar español. (Hän kysyy, osaatko puhua espanjaa.)

Epäsuora kerronta

Epäsuorassa kerronnassa aikamuodot muuttuvat suorasta lauseesta:
preesens > imperfekti
käskymuoto > subjunktiivin imperfekti
perfekti > pluskvamperfekti
preteriti > pluskvamperfekti
imperfekti > imperfekti
futuuri > konditionaali

Maria: Osaatko puhua espanjaa? (preesens)
María: ¿Sabes hablar español?
→ María kysyi minulta, osaanko puhua espanjaa. (imperfekti)
→ María me preguntó si sabía hablar español.

Harjoitus 45a: Muuta epäsuoraksi lauseeksi. Vastaukset.
1. ¿Dónde vive María? → No sé ____________________.
2. ¿Qué hace José? → Quiero saber ________________.
3. ¿Ha llegado Ana? → Pregunta ___________________.
4. ”Tengo mucha hambre.” → Dice que ________________.
5. ”Trabajo en un hotel.” → Dijo que __________________.
6. ”Compraré este coche.” → Dijo que ___________________.
7. ”Hice un viaje a España.” → Dijo que ______________________.

43. Tarkennuksia joihinkin verbeihin

Normaali

Tässä osiossa syvennetään joidenkin verbien merkityksiä/käyttöä. Kaikkia ei ole tarkoitus opetella ulkoa!

Verbi + prepositio

Moniin verbeihin liittyy espanjassa jokin prepositio (a, con, de, en, por), jos sitä seuraa verbin infinitiivimuoto (tai gerundi) tai jokin objekti.

Empecé a limpiar la casa. (Aloitin siivoamaan taloa.)
– María me va a ayudar a limpiar la casa. (María aikoo auttaa minua siivoamaan talon.)
– ¿Cuánto tiempo tardaste en limpiar el piso? (Kuinka kauan sinulta meni aikaa asunnon siivoamiseen?)
– Me pongo a estudiar. (Rupean opiskelemaan.)
– Pensamos ir a comer. (Aiomme mennä syömään.)
Aprendemos a hablar español. (Opettelemme puhumaan espanjaa.)
– ¿Sueñas con ser rico algún día? (Unelmoitko olevasi rikas jonain päivänä?)
– Mi madre acaba de mudarse a España. (Äitini muutti juuri Espanjaan.)

Jos jäljessä on infinitiivi, niin…

A-prepositiota vaativia esim.
animar a = kannustaa; rohkaista; innostaa
aprender a = oppia
atreverse a = uskaltaa
ayudar a = auttaa
bajar a = laskeutua; vähentyä
comenzar a = aloittaa
comprometerse a = sitoutua
conducir a = kuljettaa; ohjata
contribuir a = edistää; auttaa
correr a = juosta,..
cuidar a = huolehtia; hoitaa
empezar a = alkaa; aloittaa
enseñar a = opettaa; kouluttaa
forzar a = pakottaa
invitar a = kutsua
ir a = mennä (myös lähifutuuri-rakenne)
llegar a = tulla,…
mandar a = lähettää
negarse a = kieltäytyä
pasar a = kulkea, mennä,…
ponerse a = ruveta; ryhtyä
prepararse a = valmistautua
resistirse a = vastustaa
volver a = tehdä uudelleen/taas

Con-prepositiota vaativat esim.
amenazar con = uhata; uhkailla
contar con = luottaa; laskea jnk varaan; ottaa huomioon
contentarse con = olla tyytyväinen
preocuparse con = olla huolissaan
soñar con = nähdä unta; uneksia

De-prepositiota vaativat esim.
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acordarse de = muistaa
acusar de = syyttää
alegrarse de = iloita
cansarse de = väsyä
dejar de = lopettaa (tekemästä jtk)
depender de = riippua; luottaa
olvidarse de = unohtaa
parar de = pysähtyä; lopettaa (tekemästä jtk)
pensar de = olla jtk mieltä
quejarse de = valittaa
tratar de = yrittää

En-prepositiota vaativat esim.
confiar en = luottaa
consentir en = suostua
consistir en = muodostua jstk
convenir en = olla yhtä mieltä; sopia
insistir en que = väittää (indikatiivi); vaatia (subjunktiivi),..
interesarse en = olla kiinnostunut
molestarse en = nähdä vaivaa jssk
pensar en = ajatella; miettiä; harkita
quedar en = suostua
tardar en = ’mennä aikaa jonkin tekemiseen’

VINKKI: Löydät esimerkiksi täältä ja täältä hyvät listat verbeistä englanniksi, jotka vaativat preposition. Ja esimerkiksi täältä löydät tehtävän näihin liittyen.

Harjoitus 43a: Lisää oikeat prepositiot & suomenna. Vastaukset.
1. Sueño ___ ser famoso.
2. Respondí __ mi madre.
3. Ellos viajan __ tren.
4. Ana acaba __ llegar.
5. José no asistió __ la reunión.
6. Juan entró __ la universidad ___ estudiar física.
7. No sé jugar __ golf.
8. Empieza __ llover.
9. Salgo __ caminar.
10. Corres __ coger la bola [pallo].
11. Me olvidé __ llamar __ mi madre.
12. Quiero volver __ verte.
13. Fuimos __ ver __ Juan.
14. No contaba ___ que podía llover.
15. Este autobús pasa ___ Madrid.
16. Camino __ restaurante ____ cenar.
17. Juan insiste __ que es suyo.
18. Voy __ tratar __ hacerlo bien.
19. Vinieron __ ganar dinero.
20. Confío __ que usted hará todo lo posible.

Verbejä, joilla on monia merkityksiä

Monien verbien kanssa käytetään monenlaisia erilaisia prepositioita, jolloin niillä on hieman erilaisia merkityksiä.

Esimerkkejä:

estar = olla; sijaita; voida ~ Estamos aquí. ¿Cómo estás?
estar = joitakin muita ilmauksia ~ ¿Estamos? (”Ymmärrätkö?”)
estar a = olla (päivä/lämpötila) ~ Hoy estamos a 12 de diciembre.
estar con = monia merkityksiä: elää jkn kanssa; olla jssk taudissa,… ~ Yo estaba con depresión. (Olin masentunut.)
estar de = monia ilmauksia… ~ Estoy de buen humor. No estoy de acuerdo. Estamos de vacaciones.
estar en que = mm. uskoa ~ Estoy en que vendrá Juan. (Olen varma/uskon, että Juan tulee.)
estar por = olla jkn puolella; suosia ~ Estoy por trabajar los lunes.
estar por hacer = olla tehtävänä; olla vielä tekemättä
estar a punto de / para = olla tekemäisillään jtk ~ Estamos para servirle. (Olemme täällä palvellaksemme Teitä.)

dar = antaa; ojentaa; hankkia; luovuttaa,…
dar a = antaa, avautua jhk suuntaan ~ dar a entender (antaa ymmärtää)
dar con = löytää; keksiä; tavata; peittää
dar contra = iskeä, lyödä jhk
dar de = monia ilmauksia ~ dar de barato (pitää itsestään selvänä); dar de comer (ruokkia); dar cuenta de = tehdä selkoa
dar en = mm. joutua; omaksua; pysyä lujana; selvittää; lyödä ~ dar en las mataduras (osua jkn arkaan paikkaan)
dar caña = hoputtaa
dar frente a = kohdata kasvotusten

cambiar = vaihtaa jtk (korvata toisella)
cambiarse = vaihtaa (vaatteensa)
cambiar de = vaihtaa jtk ~ cambiar de opinión (muuttaa mieltä)
cambiar por = vaihtaa jhnk ~ Cambié la casa por otra mejor. (Vaihdoin talon toiseen parempaan.)

acabar/terminar = loppua; lopettaa; saada valmiiksi
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acabar/terminar con = tehdä loppu jstk
acabar/terminar por = tehdä lopulta

pasar = olla hätänä; kulua; kulkea; viettää; tapahtua; antaa; ojentaa,…
pasar a = ryhtyä jhk
pasar de = voittaa
pasar sin = tulla toimeen ilman
pasarse de = olla liian

VINKKI: Estar, dar ja caer -verbeistä muodostettuja ilmauksia joitakin täällä (englanniksi). Estar-verbin monenlaisesta käytöstä esimerkkejä myös täällä. Tällä sivulla voit opetella monia ilmauksia eri verbeillä.

TULLA JOKSIKIN

volverse + adjektiivi (kun suhteellisen pysyvä tila)
> volverse loco (tulla hulluksi)
ponerse + adjektiivi (joka kuvaa lyhytkestoista olotilaa)
> ponerse rojo (punastua)
quedarse + adjektiivi (sairaudet yms.)
> quedarse embarazada (tulla raskaaksi)
hacerse + adjektiivi/substantiivi (useimmiten äkillinen muutos)
> se hizo rico (hän rikastui)
llegar a ser + substantiivi (saavuttaa jotakin; valmistua ammattiin tms.)
convertirse en + substantiivi (muodostua joksikin)

Harjoitus 43b: Käännä ilmaisu espanjaksi. Vastaukset.
1. tulla sokeaksi (ciego)
2. tulla iloiseksi
3. tulla vanhaksi
4. tulla vakavaksi
5. tulla todella suosituksi
6. tulla humalaiseksi (borracho)
7. tulla valmiiksi
8. tulla kaljuksi (calvo)
9. tulla hysteeriseksi
10. muuttua kullaksi

*

Olet aiemmin oppinut monia verbejä (esim. gustar, encantar, doler, parecer, faltar [puuttua jltk]), jotka vaativat datiivin. Myös joidenkin muidenkin verbien kanssa käytetään joissain tilanteissa datiivirakennetta.

Esimerkkejä:

olvidarse = unohtua
olvidarse + datiivi = unohtua jotain jltk ~ Se me ha olvidado en libro.. (Minulta on unohtunut kirja..)
romperse = hajota
romperse + dat. = hajota jotain jltk ~ Se me rompieron los vaqueros. (Minulta hajosivat farkut.)
ocurrir = sattua
ocurrirse + dat. = juolahtaa mieleen jllk ~ No se me ocurre nada. (Mieleeni ei juolahda mtn.)
caerse = kaatua; tippua
caerse + dat. = pudota jotain jltk
perder = hävittää
perderse + dat. = kadota jotain jltk

tocar = koskea, koskettaa; soittaa (soitinta/musiikkia)
tocar + datiivi = olla vuoro jllk; osua kohdalle jllk ~ ¿A quién le toca ahora? (Kenen vuoro nyt on?)

dar vergüenza + datiivi = hävetä, nolottaa ~ ¿No te da ninguna vergüenza? (Etkö yhtään häpeä?)

entrar = astua, käydä sisään,…
entrar + datiivi = tulla (jokin tila) ~ Me entra miedo. (Minulle tulee pelko.) Me entran ganas de dormir. (Minulle tulee mieli nukkua.)

42. Lisää subjunktiivista

Normaali

AVAINLAUSEITA
¿Qué harías si fueras rico?
Si tuviera mucho dinero iría a México.
Esperamos que se hayan divertido.
Quisiera tres libros, por favor.

Ana habría comprado el coche si el banco le hubiera prestado el dinero.

Opit osiossa 40 perusasioita subjunktiivista sekä subjunktiivin preesenstaivutukset. Tällä kertaa opit vielä muutaman käyttötavan lisää sekä subjunktiivin muita aikamuotoja.

Subjunktiivin perfekti

Subjunktiivista käytetään myös perfektimuotoa, joka muodostetaan haber-verbin subjunktiivin preesensmuodosta ja pääverbin partisiipin perfektistä.

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

+ partisiipin perfekti (comprado / comido / salido / escrito …)

Me alegro de que él haya llegado. (Olen iloinen, että hän on saapunut.)

Vinkki: Kuuntele täällä lauseita, joissa on käytetty subjunktiivin perfektiä.

Subjunktiivin käyttöä lisää

1. Relatiivilauseissa (opit relatiivilauseita osiossa 41) subjunktiivia käytetään, jos korrelaatti esimerkiksi viittaa johonkin, jota ei ole olemassa tai jota ei tunneta. Tai vaihtoehtoisesti kysytään, onko jokin olemassa.

No conozco a nadie que haya estado en Portugal. (En tunne ketään, joka olisi ollut Portugalissa.)

> Jos korrelaatti on tunnettu, käytetään aivan normaalisti indikatiivia.

2. Opit alempana tällä sivulla subjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin. Niitä käytetään samoissa rakenteissa kuin subjunktiivin preesensiä (ja perfektiä). Huomaa, että jos päälauseessa on esimerkiksi subjunktiivin imperfekti, preteriti tai pluskvamperfekti, sivulauseessa ei voi olla subjunktiivin preesensiä tai perfektiä. Lisäksi subjunktiivin pluskvamperfektiä voi käyttää vain, jos sivulauseen tekeminen on aikaisempaa kuin päälauseen!

3. Huomaa, että konditionaali päälauseessa vaatii että-lauseeseen subjunktiivin imperfektin. Myöskään si-lauseissa (”jos”) ei käytetä konditionaalia, vaan subjunktiivin imperfektiä! Kun puhutaan jo tapahtuneesta, si-lauseessa käytetään subjunktiivin pluskvamperfektiä ja päälauseessa yhdistettyä konditionaalia (esim. ”olisin tehnyt”). Kertaa konditionaalia osiosta 35.

4. Ojalá-alkuisissa toivomuksissa käytetään joko subjunktiivin preesensiä (kun toive on mahdollinen) tai subjunktiivin imperfektiä (kun toive on mahdoton).

5. Como si (ikään kuin; aivan kuin) kanssa käytetään subjunktiivin imperfektiä tai pluskvamperfektiä (oli päälauseen aikamuoto mikä tahansa).

6. Opettele vielä muutamia sanontoja lisää, jotka vaativat subjunktiivin:
Que yo recuerde. (Muistaakseni.)
Que yo sepa. (Tietääkseni.)

Subjunktiivin imperfekti

Taivutusvartalo on kaikilla verbeillä preteritin monikon 3. persoonan muoto (esim. ”hablaron” tai ”comieron”), josta pudotetaan -on-pääte pois ja lisätään oikea pääte: -a, -as, -a, -amos, -ais, -an. Huomaa, että monikon ensimmäiseen persoonaan tulee aina painomerkki. (Kertaa preteritiä osiosta 30!) Tämän lisäksi on myös toinen subjunktiivin imperfekti -muoto, joka on -se-päätteinen. -Ra-muoto on yleisempi puhekielessä, joten voit aluksi opetella vain sen. Merkitykseltään ne ovat samat.

Katso esimerkkitaivutukset:

– Hablar
hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran
tai…
hablase, hablases, hablase, hablásemos, hablaseis, hablasen

– Decir
dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran
tai…
dijese, dijeses, dijese, dijésemos, dijeseis, dijesen

Si yo fuera tú no lo haría. (Jos olisin sinä, en tekisi sitä.)
Visitaríamos el museo si estuviera abierto. (Vierailisimme museossa, jos se olisi auki.)
Quisiera reservar una mesa para dos. (Haluaisin varata pöydän kahdelle. – tämä kääntyy suomeksi konditionaalilla, mutta tällaisissa tapauksissa espanjassa käytetään siis subjunktiivia…)

Harjoitus 42a: Taivuta subjunktiivin imperfektissä. Vastaukset.
1. tomar, 2. vivir, 3. hacer, 4. estar, 5. ir

VINKKI: Kuuntele täällä lauseita subjunktiivin imperfektissä (epäsäännölliset verbit) ja täällä (säännölliset verbit).

Subjunktiivin pluskvamperfekti

Muodostus: haber-verbistä subjunktiivin imperfekti + partisiipin perfekti

hubiera/hubiese
hubieras/hubieses
hubiera/hubiese
hubiéramos/hubiésemos
hubierais/hubieseis
hubieran/hubieses

+ hablado, comido, ido,…

*se-muotoja käytetään enemmänkin kirjakielessä, joten käytä -ra-muotoja.

Si él hubiera hecho sus tareas esta tarde, habría podido acostarse ahora. (Jos hän olisi tehnyt kotiläksynsä iltapäivällä, hän olisi voinut mennä nukkumaan nyt.)
Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen. (Jos olisin opiskellut enemmän, olisin päässyt kokeesta läpi.)

Vinkki: Kuuntele täällä lauseita subjunktiivin pluskvamperfektissä.

Subjunktiivin futuuri

Subjunktiivin futuuria käytetään lähinnä esim. lakikielessä, joten sen opetteleminen ei ole kovin olennaista.

Päätteet kuitenkin ovat: -re, -res, -re, -remos, -reis, -ren

Taivutusvartalot tulevat preteritin monikon 3. persoonan muodoista, kuten subjunktiivin imperfektissä.

***

Harjoitus 42b: Käännä. Huom: aivan kaikki ei käänny subjunktiivilla. Vastaukset.
1. Jos minulla olisi paljon rahaa, ostaisin talon Espanjasta.
2. Huomenna menemme rannalle, jos ei sada.
3. Älkäämme menkö hotelliin.
4. Kunpa hän on täällä. (Ojalá que…)
5. Kunpa hän olisi ollut täällä.
6. Siellä ei ollut ketään, joka olisi puhunut kiinaa.
7. Hän puhuu aivan kuin olisi asunut Italiassa.
8. Jos ansaitset [ganar] enemmän rahaa, menemme Japaniin.
9. Haluaisin ostaa tämän kirjan.
10. Nuku hyvin!
11. Toimit [actuar] aivan kuin olisit syyllinen [culpable].
12. Matkustelisin ympäri maailmaa, jos olisin todella rikas.
13. En usko, että olet lukenut sen.
14. Luulen, että José tulee huomenna.
15. On tarpeellista, että hän tekee sen.

Harjoitus 42c: Täydennä muodot. Vastaukset.

SER – subjunktiivin preesens
yo ____
tú ____
él ____
nosotros ______
vosotros ____
ellos ____

PONER – subjunktiivin imperfekti (-RA-muodot)
yo _________
tú _________
él _________
nosotros _________
vosotros _________
ellos _________

VENIR – subjunktiivin imperfekti (-SE-muodot)
yo _________
tú _________
él _________
nosotros _________
vosotros _________
ellos _________

QUERER – subjunktiivin perfekti
yo _______________
tú _______________
él _______________
nosotros _______________
vosotros _______________
ellos _______________

HACER – subjunktiivin pluskvamperfekti (-RA-muodot)
yo _______________
tú _______________
él _______________
nosotros _______________
vosotros _______________
ellos _______________

Tässä blogissa on nyt opeteltu perusasiat subjunktiivista, eikä aiheeseen perehdytä enempää. Joitakin lisäjuttuja saatat löytää (englanniksi) esimerkiksi TeachMe:n sivuilta ja muualta netistä googlettamalla.

* Hyviä subjunktiiviharjoituksia – lähinnä aukkotäydennyksiä – löytyy esimerkiksi todo-claron sivuilta: subjunktiivin preesens, subjunktiivin imperfekti (+konditionaali), subjunktiivin pluskvamperfekti, subjunktiivi – infinitiivi, subjunktiivin preesens ja imperfekti.