Tag Archives: prepositiot

43. Tarkennuksia joihinkin verbeihin

Normaali

Tässä osiossa syvennetään joidenkin verbien merkityksiä/käyttöä. Kaikkia ei ole tarkoitus opetella ulkoa!

Verbi + prepositio

Moniin verbeihin liittyy espanjassa jokin prepositio (a, con, de, en, por), jos sitä seuraa verbin infinitiivimuoto (tai gerundi) tai jokin objekti.

Empecé a limpiar la casa. (Aloitin siivoamaan taloa.)
– María me va a ayudar a limpiar la casa. (María aikoo auttaa minua siivoamaan talon.)
– ¿Cuánto tiempo tardaste en limpiar el piso? (Kuinka kauan sinulta meni aikaa asunnon siivoamiseen?)
– Me pongo a estudiar. (Rupean opiskelemaan.)
– Pensamos ir a comer. (Aiomme mennä syömään.)
Aprendemos a hablar español. (Opettelemme puhumaan espanjaa.)
– ¿Sueñas con ser rico algún día? (Unelmoitko olevasi rikas jonain päivänä?)
– Mi madre acaba de mudarse a España. (Äitini muutti juuri Espanjaan.)

Jos jäljessä on infinitiivi, niin…

A-prepositiota vaativia esim.
animar a = kannustaa; rohkaista; innostaa
aprender a = oppia
atreverse a = uskaltaa
ayudar a = auttaa
bajar a = laskeutua; vähentyä
comenzar a = aloittaa
comprometerse a = sitoutua
conducir a = kuljettaa; ohjata
contribuir a = edistää; auttaa
correr a = juosta,..
cuidar a = huolehtia; hoitaa
empezar a = alkaa; aloittaa
enseñar a = opettaa; kouluttaa
forzar a = pakottaa
invitar a = kutsua
ir a = mennä (myös lähifutuuri-rakenne)
llegar a = tulla,…
mandar a = lähettää
negarse a = kieltäytyä
pasar a = kulkea, mennä,…
ponerse a = ruveta; ryhtyä
prepararse a = valmistautua
resistirse a = vastustaa
volver a = tehdä uudelleen/taas

Con-prepositiota vaativat esim.
amenazar con = uhata; uhkailla
contar con = luottaa; laskea jnk varaan; ottaa huomioon
contentarse con = olla tyytyväinen
preocuparse con = olla huolissaan
soñar con = nähdä unta; uneksia

De-prepositiota vaativat esim.
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acordarse de = muistaa
acusar de = syyttää
alegrarse de = iloita
cansarse de = väsyä
dejar de = lopettaa (tekemästä jtk)
depender de = riippua; luottaa
olvidarse de = unohtaa
parar de = pysähtyä; lopettaa (tekemästä jtk)
pensar de = olla jtk mieltä
quejarse de = valittaa
tratar de = yrittää

En-prepositiota vaativat esim.
confiar en = luottaa
consentir en = suostua
consistir en = muodostua jstk
convenir en = olla yhtä mieltä; sopia
insistir en que = väittää (indikatiivi); vaatia (subjunktiivi),..
interesarse en = olla kiinnostunut
molestarse en = nähdä vaivaa jssk
pensar en = ajatella; miettiä; harkita
quedar en = suostua
tardar en = ’mennä aikaa jonkin tekemiseen’

VINKKI: Löydät esimerkiksi täältä ja täältä hyvät listat verbeistä englanniksi, jotka vaativat preposition. Ja esimerkiksi täältä löydät tehtävän näihin liittyen.

Harjoitus 43a: Lisää oikeat prepositiot & suomenna. Vastaukset.
1. Sueño ___ ser famoso.
2. Respondí __ mi madre.
3. Ellos viajan __ tren.
4. Ana acaba __ llegar.
5. José no asistió __ la reunión.
6. Juan entró __ la universidad ___ estudiar física.
7. No sé jugar __ golf.
8. Empieza __ llover.
9. Salgo __ caminar.
10. Corres __ coger la bola [pallo].
11. Me olvidé __ llamar __ mi madre.
12. Quiero volver __ verte.
13. Fuimos __ ver __ Juan.
14. No contaba ___ que podía llover.
15. Este autobús pasa ___ Madrid.
16. Camino __ restaurante ____ cenar.
17. Juan insiste __ que es suyo.
18. Voy __ tratar __ hacerlo bien.
19. Vinieron __ ganar dinero.
20. Confío __ que usted hará todo lo posible.

Verbejä, joilla on monia merkityksiä

Monien verbien kanssa käytetään monenlaisia erilaisia prepositioita, jolloin niillä on hieman erilaisia merkityksiä.

Esimerkkejä:

estar = olla; sijaita; voida ~ Estamos aquí. ¿Cómo estás?
estar = joitakin muita ilmauksia ~ ¿Estamos? (”Ymmärrätkö?”)
estar a = olla (päivä/lämpötila) ~ Hoy estamos a 12 de diciembre.
estar con = monia merkityksiä: elää jkn kanssa; olla jssk taudissa,… ~ Yo estaba con depresión. (Olin masentunut.)
estar de = monia ilmauksia… ~ Estoy de buen humor. No estoy de acuerdo. Estamos de vacaciones.
estar en que = mm. uskoa ~ Estoy en que vendrá Juan. (Olen varma/uskon, että Juan tulee.)
estar por = olla jkn puolella; suosia ~ Estoy por trabajar los lunes.
estar por hacer = olla tehtävänä; olla vielä tekemättä
estar a punto de / para = olla tekemäisillään jtk ~ Estamos para servirle. (Olemme täällä palvellaksemme Teitä.)

dar = antaa; ojentaa; hankkia; luovuttaa,…
dar a = antaa, avautua jhk suuntaan ~ dar a entender (antaa ymmärtää)
dar con = löytää; keksiä; tavata; peittää
dar contra = iskeä, lyödä jhk
dar de = monia ilmauksia ~ dar de barato (pitää itsestään selvänä); dar de comer (ruokkia); dar cuenta de = tehdä selkoa
dar en = mm. joutua; omaksua; pysyä lujana; selvittää; lyödä ~ dar en las mataduras (osua jkn arkaan paikkaan)
dar caña = hoputtaa
dar frente a = kohdata kasvotusten

cambiar = vaihtaa jtk (korvata toisella)
cambiarse = vaihtaa (vaatteensa)
cambiar de = vaihtaa jtk ~ cambiar de opinión (muuttaa mieltä)
cambiar por = vaihtaa jhnk ~ Cambié la casa por otra mejor. (Vaihdoin talon toiseen parempaan.)

acabar/terminar = loppua; lopettaa; saada valmiiksi
acabar de = olla juuri tehnyt jtk
acabar/terminar con = tehdä loppu jstk
acabar/terminar por = tehdä lopulta

pasar = olla hätänä; kulua; kulkea; viettää; tapahtua; antaa; ojentaa,…
pasar a = ryhtyä jhk
pasar de = voittaa
pasar sin = tulla toimeen ilman
pasarse de = olla liian

VINKKI: Estar, dar ja caer -verbeistä muodostettuja ilmauksia joitakin täällä (englanniksi). Estar-verbin monenlaisesta käytöstä esimerkkejä myös täällä. Tällä sivulla voit opetella monia ilmauksia eri verbeillä.

TULLA JOKSIKIN

volverse + adjektiivi (kun suhteellisen pysyvä tila)
> volverse loco (tulla hulluksi)
ponerse + adjektiivi (joka kuvaa lyhytkestoista olotilaa)
> ponerse rojo (punastua)
quedarse + adjektiivi (sairaudet yms.)
> quedarse embarazada (tulla raskaaksi)
hacerse + adjektiivi/substantiivi (useimmiten äkillinen muutos)
> se hizo rico (hän rikastui)
llegar a ser + substantiivi (saavuttaa jotakin; valmistua ammattiin tms.)
convertirse en + substantiivi (muodostua joksikin)

Harjoitus 43b: Käännä ilmaisu espanjaksi. Vastaukset.
1. tulla sokeaksi (ciego)
2. tulla iloiseksi
3. tulla vanhaksi
4. tulla vakavaksi
5. tulla todella suosituksi
6. tulla humalaiseksi (borracho)
7. tulla valmiiksi
8. tulla kaljuksi (calvo)
9. tulla hysteeriseksi
10. muuttua kullaksi

*

Olet aiemmin oppinut monia verbejä (esim. gustar, encantar, doler, parecer, faltar [puuttua jltk]), jotka vaativat datiivin. Myös joidenkin muidenkin verbien kanssa käytetään joissain tilanteissa datiivirakennetta.

Esimerkkejä:

olvidarse = unohtua
olvidarse + datiivi = unohtua jotain jltk ~ Se me ha olvidado en libro.. (Minulta on unohtunut kirja..)
romperse = hajota
romperse + dat. = hajota jotain jltk ~ Se me rompieron los vaqueros. (Minulta hajosivat farkut.)
ocurrir = sattua
ocurrirse + dat. = juolahtaa mieleen jllk ~ No se me ocurre nada. (Mieleeni ei juolahda mtn.)
caerse = kaatua; tippua
caerse + dat. = pudota jotain jltk
perder = hävittää
perderse + dat. = kadota jotain jltk

tocar = koskea, koskettaa; soittaa (soitinta/musiikkia)
tocar + datiivi = olla vuoro jllk; osua kohdalle jllk ~ ¿A quién le toca ahora? (Kenen vuoro nyt on?)

dar vergüenza + datiivi = hävetä, nolottaa ~ ¿No te da ninguna vergüenza? (Etkö yhtään häpeä?)

entrar = astua, käydä sisään,…
entrar + datiivi = tulla (jokin tila) ~ Me entra miedo. (Minulle tulee pelko.) Me entran ganas de dormir. (Minulle tulee mieli nukkua.)

16. Preposioita & adverbejä

Normaali

AVAINLAUSEITA
Voy a la fiesta con vosotros. Vamos al centro.
Mi casa está a tres kilómetros de tu casa.
Soy de Sevilla. Vengo del bar. Ana es la más famosa de todas.
Helsinki está en Finlandia. Trabajo en la escuela desde 2000.
Estoy en contra de la violencia familiar.
Estas flores son para tí. Voy a Turku para ver a mis hijos.
Cambio mis euros por dólares. Por la tarde no hago nada.
Gracias por ayudarme. Te llamé por teléfono.
Necesito el dinero para el viernes.
Según él, es un libro interesante.
Un café sin leche. No puedo leer sin mis gafas.
Normalmente voy en coche.
Veo a María. Conozco a Juan.

Opit osiossa 15 paikanilmauksia (selvyyden vuoksi ne on lueteltuna vielä tässäkin osiossa). Tässä osiossa opit erilaisia prepositioita & adverbejä (aikaan liittyviä adverbejä käydään läpi osiossa 18). Tässä osiossa käydään myös pikaisesti läpi se, miten adjektiiveista tehdään espanjassa adverbejä sekä henkilöobjekti.

Prepositioita ja adverbejä

Kuvasta näet joitakin prepositioita. Katso lisää alapuolelta!

Joitakin prepositioita espanjaksi (katso tarkennukset alta)

A = mm. jonnekin, jonkin avulla, jotakin varten. (Voy a Málaga = menen Malagaan; Llegamos a Madrid = saavumme Madridiin; Comenzó a bailar = hän aloitti tanssimaan; a mí = minulle; a la española = espanjalaisittain; Escribo a lápiz = kirjoitan lyijykynällä; a veces =  joskus; a partir de / a contar de = alkaen; al principio / a principios de = alussa; a finales de = lopussa, al fin = lopulta..) *muista: a+el=al
Además = lisäksi; sitä paitsi; myös; vielä
Al lado (de) = vieressä (al lado del parque = puiston vieressä)
Alrededor (de) = ympärillä,ympärille (mirar a su alrededor = katsoa ympärilleen)
Ante = mm. ennen, edessä, eteen. (ante la ley = lain edessä)
Antes (de) = mm. edessä, edellä, ennen; ennemmin (antes que nada =  ennen kaikkea)
A pesar de = jstk huolimatta; vaikkakin (a pesar de todo = kaikesta huolimatta)
Bajo = mm. alla, alapuolella; matalalla (bajo la mesa = pöydän alla)
Cerca (de) = mm. lähellä (cerca de aquí = tässä lähellä)
Con = mm. kanssa, jollakin (con mi madre = äitini kanssa; estoy con gripe = minulla on flunssa)
(Con) respecto a = jnk suhteen, jhk liittyen, jhk katsoen (a este respecto = tämän suhteen)
Contra = vastaan, vasten, vastapäätä, vastakkain (tres contra uno = kolme yhtä vastaan)
De = mm. mistä (soy de Madrid = olen Madridista) & ilmaisee mm. myös omistamista ja minkä takia (la casa de mi madre = äitini talo; llorar de alegría = itkeä ilosta) *de+el=del
De acuerdo con = samaa mieltä (estar de acuerdo con alguien = olla samaa mieltä jnk kanssa)
Delante (de) = edessä (delante de la casa = talon edessä)
Dentro (de) = (jonkin) sisällä; kuluttua (dentro de un año = vuoden sisällä / vuodessa)
Desde = mm. -sta, -stä, jstk alkaen, lähtien,.. (desde aquí =  täältä; desde América hasta Europa = Amerikasta Eurooppaan asti; desde ayer= eilisestä alkaen)
Después (de) = sen jälkeen (después de = jnk jälk.; mucho después = paljon myöhemmin)
Detrás (de) = takana (detrás de la puerta =  oven takana)
Debajo (de) = alla, alapuolella (por debajo de = jnk alitse)
Durante = jnk kestäessä, aikana, kuluessa (durante las vacaciones = loman aikana)
En = mm. -ssa (en Nueva York = New Yorkissa; en el suelo = lattialla)
Encima (de) = yläpuolella; päällä (encima de la casa = talon päällä)
En cuanto a = mitä tulee siihen että… (*en cuanto = niin pian kun)
Enfrente (de) = vastapäätä (enfrente del hotel = hotellia vastapäätä)
Entre = mm. välissä; -ssa, -ssä, joukossa (entre la mesa y el sofá = pöydän ja sohvan välissä)
Excepto = lukuunottamatta, paitsi
Fuera (de) = mm. ulkopuolella; ulkona (fuera de orden =  poissa päiväjärjestyksestä)
Frente a = edessä; vastassa; jonkun silmien edessä
Hacia = jtk kohti, jnk suuntaan; (¿hacia dónde? = minnepäin?; hacia la escuela = koulua kohti)
Hasta = mm. jhk asti, saakka; mutta myös jopa/vieläpä (hasta aquí = tänne asti)
Junto (a) = vieressä; lähellä (junto a = jnk lähellä/vieressä)
Mediante = jollakin, jnk avulla
Para = mm. varten, takia,.. (El regalo es para usted. = Tämä lahja on Teille; para conmigo = minua kohtaan; para siempre = ikuisesti; Salgo para Madrid. = Lähden Madridiin.)
Por = mm. minkä avulla/ kautta,… (Fue escrito por José. = Kirjoittanut José.; por la tarde = iltapäivällä; por la puerta = ovesta; Voy a Madrid por Bilbao. = Menen Madridiin Bilbaon kautta.)
Salvo = lukuunottamatta, paitsi (salvo aviso en contrario = ellei toisin ilmoiteta)
Según = jnk mukaan; jstk riippuen; kuten (según mi padre = isäni mukaan)
Sin = ilman, vailla (sin aditivos = lisäaineeton; sin él = ilman häntä; *sin embargo = kuitenkin)
Sobre = mm. jnk päällä, jollakin; jstk, jtk koskien (hablar sobre algo = puhua jstk)
Tras = mm. jälkeen, perästä; takana, lisäksi,.. (día tras día = päivä toisen jälkeen)

VINKKI: Voit kuunnella prepositioiden lausumista esim. tällä sivustolla.

Adjektiiveista adverbejä

Adjektiiveista voidaan muodostaa adverbejä lisäämällä adjektiivin yksikön feminiinimuotoon -mente-pääte seuraavien esimerkkien mukaisesti.

perfecta (täydellinen, feminiinim.) -> perfectamente (täydellisesti)
normal (tavallinen) -> normalmente (tavallisesti)
feliz (onnellinen) -> felizmente (onnellisesti)
fácil (helppo) -> fácilmente (helposti)
rápida (nopea) -> rápidamente (nopeasti)

Mutta: hyvin = bien, huonosti = mal.

Jos samassa lauseessa on useampi adverbi, pääte on vain viimeisimmässä adjektiivissa:
Hablo lenta y claramente. (Puhun hitaasti ja selkeästi.)

Hitaasti = lentamente TAI despacio (ei -mente-päätettä).
Nopeasti = rápidamente TAI rápido.

Henkilöobjekti

Kun espanjassa jonkin tekemisen kohteena (esim. odottamisen, rakastamisen, tapaamisen, jne.) on jokin tietty ihminen, täytyy edessä käyttää a-prepositiota. Elottomien esineiden yms. tapauksessa näin ei ole. Katso esimerkit.

Espero a José. (Odotan Joséa.) vrt. Espero el tren. (Odotan junaa.)
Quiero mucho a mi marido. (Rakastan paljon miestäni.) vrt. ¿Quieres zumo? (Haluatko mehua?)
¡Escucha a tu madre!

Vinkki: Jos englanti sujuu, voit lukea ja kuunnella lisää esim. täältä.

——-

Harjoitus 16a: Täydennä puuttuva prepositio (ja suomenna lause). Vastaukset.
1. ¿Dónde vives? Vivo __ Madrid.
2. Vivís en un pueblo que está ________ (lähellä) Madrid.
3. Compro un refresco ___ azúcar (ilman sokeria).
4. Vamos __ Sevilla.
5. Vienes ____ hotel (hotellista). (venir = tulla)
6. ¿Quieres __ María?
7. María nació __ España. (nació = syntyi)
8. Está __ gripe.
9. Vamos a ir ___ avión. (avión = lentokone)
10. Los padres __ María viven __ España.
11. Vivo ___ aquí.
12. Es __ Finlandia (Suomesta).
13. Comemos paella ___ los amigos.
14. El coche ___ Pedro es grande.
15. No hablo nada __ español.
16. Llamo __ mi madre.
17. _______ la cena (illallisen jälkeen) voy al bar.
18. Trabajas __ una fábrica.
19. ¿Qué hay _________ la cajita (laatikon sisällä)?
20. ¿____ quién es este vale ___ regalo (lahjakortti)?
21. ____ causa de enfermedad = sairauden takia
22. Hoy __ la tele no hay nada interesante.
23. Hablo ___ teléfono.
24. ____ mí un té.
25. Voy __ pie __ trabajo.
26. ______ el pronóstico ____ tiempo = sääennustuksen mukaan
27. El perro está ______ la puerta (oven takana).
28. _____ mañana (huomiseen)
29. ____ 1999 _____ 2010 (vuodesta -99 vuoteen 2010)
30. María miró ____ Pedro. (Maria katsoi Pedroa kohti.)

* Suomenna myös kaikki sivun alussa olevat avainlauseet! (Niin kannattaa toki joka osiossa tehdä.)

——-

VINKKI: Tämän sivun kirjoittamisessa on hieman apuna käytetty mm. about.comin Spanish prepositions -sivua. Sieltä voit lukea prepositioista lisää englanniksi.

VINKKI: Etälukionkin sivuilla on hyviä esimerkkejä prepositioiden käytöstä suomeksi. Lisäksi Etälukion sivuilla kannattaa tehdä para/por-tehtävä, sillä nämä kaksi prepositiota tuottavat helposti vaikeuksia.

13. Kysymyksien muodostaminen

Normaali

AVAINLAUSEITA
¿Qué dices? ¿A qué hora abre el supermercado?
¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Adónde vas?
¿Quién eres? ¿Cuántas chicas?
¿Cómo estáis? ¿Cuál es tu problema?
¿Cuándo es tu cumpleaños?

Aiempia osioita opetellessasi olet törmännyt moniin erilaisiin kysymyssanoihin. Tässä osiossa käymme kysymyssanat yksitellen läpi ja opettelemme niihin liittyviä asioita.

Kysymyksien muodostaminen

ILMAN KYSYMYSSANAA: Kysymys muodostetaan espanjan kielessä usein vain lisäämällä kysymysmerkit. Tällöin puheessa sävelkulku nousee loppua kohti (paitsi jos kysymys on kaksiosainen eli välissä on ”o” [”vai”], jolloin intonaatio nousee ensimmäisessä osassa, mutta laskee sen jälkeen). Voit käydä kuuntelemassa esim. Etälukion sivulta (sivun lopussa) sävelkulkua käytännössä. Jos kysymys alkaa kysymyssanalla, intonaatio ei nouse.

Toteamuksesta kysymykseen:
Ella es médica. → ¿Ella es médica? (Onko hän lääkäri?)
María va al mercado. (a + el -> al) → ¿María va al mercado? (Meneekö María markkinoille?)
Sanajärjestyksen voi myös kääntää:
María va al mercado. → ¿Va María al mercado? (Meneekö María markkinoille?)
Timo habla sueco. → ¿Habla Timo sueco? (Puhuuko Timo ruotsia?)

On myös yleistä, että kysymys tehdään esimerkiksi sanalla ”verdad” tai ”no”:
María está aquí, ¿no? (Maria on täällä, eikö?)
María habla español, ¿verdad? (María puhuu espanjaa, eikö totta?)

Kysymyssanat

Kysymyssanoja espanjaksi (klikkaa kuvaa, niin näet tekstit selvempänä)

Vinkki: Voit kuunnella kysymyssanat esim. täällä. Erilaisia kysymyksiä voit kuunnella täältä.

Kysymyssanoihin tulee aina painomerkki, sillä niin ne mm. erottuvat muuten samanlaisista sanoista.
¿Cómo está Pedro? (Miten Pedro voi?)
¿Qué idiomas habla Laura? (Mitä kieliä Laura puhuu?)
¿Dónde estudian Laura y Pedro? (Missä Laura ja Pedro opiskelevat?)
¿Qué dices? (Mitä sanot?)
¿Qué hora es? (Mitä kello on?)
¿Cuál es su dirección? (Mikä osoitteenne on?)

¿Qué? (=mikä) viittaa asioihin:
¿Qué es esto? (Mikä tämä on?)
¿Qué moto? (Mikä moottoripyörä?)
¿Qué hace un presidente? (Mitä presidentti tekee?)
¿De qué color es la camisa? (Minkä värinen paita on?)
¿De qué material es el lápiz? (Mitä materiaalia kynä on?)
¿De qué tamaño? (Minkä kokoinen?)
¿A qué hora abre el banco? (Mihin aikaan pankki aukeaa?)
¿Por qué? (=miksi?)
¿Por qué no vienes esta noche? (Miksi et tule tänä iltana?)
¿Por qué estudias español? (Miksi opiskelet espanjaa?)
*¿Para qué estudias chino? (Mitä tarkoitusta varten opiskelet kiinaa?)

¿Quién, quiénes? (=kuka, ketkä?) viittaa henkilöön:
¿Quién eres? (Kuka olet?)
¿Con quiénes vas al cine? (Keiden kanssa menet elokuviin?)
¿Para quién es esta comida? (Kenelle/ketä varten ruoka on?)
¿De quién es? (Kenen se on?)

¿Cuánto, -a -os,-as? (=paljonko/montako?) taipuu suvussa ja monikossa:
¿Cuánto café? (Kuinka paljon kahvia?)
¿Cuántos vasos hay en la mesa? (Montako juomalasia pöydällä on?)
¿Cuántas chicas? (Montako tyttöä?)
¿Cuántos hijos tienes? (Montako lasta sinulla on?)

¿Cómo? (=kuinka/miten?) -sanaa käytetään monissa tilanteissa:
¿Cómo está usted? (Kuinka voitte?)
¿Cómo vas a Málaga? (Miten menet Málagaan?)

¿Dónde? (=missä?)
¿Dónde está el banco? (Missä pankki on?)
¿Dónde estás? -> Estoy en Tampere. (Olen Tampereella.)
¿Dónde trabajas? (Missä työskentelet?) -> Trabajo en un hotel. (Työskentelen hotellissa.)
¿De dónde eres? (Mistä olet?) -> Soy de México (Olen Meksikosta.).
¿Adónde vamos? (Mihin menemme?) -> Vamos a la biblioteca (Menemme kirjastoon.)
¿Adónde vas? (Mihin menet?) -> Voy al hotel. (Menen hotelliin.) huom! a+ el -> al
Voy a la oficina de correos / a Correos. (Menen postiin.)
¿De dónde vienen? (Mistä tulevat?) Vienen del hotel. (He tulevat hotellista.) huom! de + el = del

¿Cuál/cuáles? (=mikä/kumpi/mitkä) viittaa johonkin joukkoon:
¿Cuál es el teléfono del hotel? (Mikä hotellin puh.nro. on?)
¿Cuál es tu problema? (Mikä ongelmasi on?)
¿Cuál de ellas es tu hermana? (Kuka heistä on siskosi?)

→ ¿Qué vai Cuál?
¿Qué?-sanaa käytetään, jos kysymyssana on juuri ennen substantiivia. Sitä käytetään, kun puhutaan ylipäätään jostakin asiasta. Jos kyseessä on jokin rajoitettu tietty joukko, käytetään ¿cuál?-sanaa (esimerkiksi puhelinnumeroa ja osoitetta kysytään tämän sanan avulla – tai jos esim. pöydällä on monta lasia ja kysytään, mitkä niistä ovat sinun). Heti ¿cuál?-kysymyssanan jäljessä on usein ser-verbi. VINKKI: Kuuntele qué/cuál -lauseita esim. täällä.

¿Cuándo? (=milloin?):
¿Cuándo es tu cumpleaños? (Milloin syntymäpäiväsi on?)

Harjoitus 13a: Täytä oikeat kysymyssanat. Vastaukset vastaukset-sivulla.

1. ¿______ estudias? (Missä opiskelet?)
2. ¿______ haces mañana? (Mitä teet huomenna?)
3. ¿_______ es usted? (Mistä Te olette?)
4. ¿______ te llamas? (Mikä nimesi on?)
5. ¿______ hora abre Correos? (Mihin aikaan posti aukeaa?)
6. ¿______ cuesta? (Kuinka paljon se maksaa?)
7. ¿_____ es tu dirección? (Mikä osoitteesi on?)
8. ¿_______ va él a la ciudad? (Miksi hän menee kaupunkiin?)
9. ¿______ casas hay en Turku? (Montako taloa Turussa on?)
10. ¿_____ es la capital del Perú? (Mikä on Perun pääkaupunki?)
11. ¿______ terminas? (Milloin lopetat?)
12. ¿______ es él? (Kuka hän on?)
13. ¿_____ tiene hambre? (Kenellä on nälkä?)
14. ¿_______ hablo? (Kenen kanssa puhun?)
15. ¿_________ estudias español? (Mitä varten opiskelet espanjaa?)
16. ¿____ es tu nombre? (Mikä nimesi on?)
17. ¿______ buscas? (Ketä etsit?)
18. ¿_______ es aquel coche? (Kenen tuo auto on?)
19. ¿________ es la marea baja? (Koska on laskuvesi?)
20. ¿______ tipo de problema tiene? (Minkä tyyppinen ongelma Teillä on?)
21. ¿_______ cuesta en total? (Kuinka paljon yhteensä maksaa?)
22. ¿___ tren tengo que tomar? (Mikä juna minun pitää ottaa?)
23. ¿_______ el niño está triste? (Miksi poika on surullinen?)

Harjoitus 13b: Täytä oikeat prepositiot & muut sanat. Apua saat ylempää ”¿Dónde?”-sanan selityksistä. Vastaukset löytyvät vastaukset-sivulta.

1. Vamos _________. (Menemme teatteriin [el teatro].)
2. Es ____________. (Hän on Ruotsista.)
3. Estoy ___________. (Olen koulussa [la escuela].)
4. Voy ____________. (Menen pankkiin [el banco].)
5. Estoy ________. (Olen kotona.)
6. Somos ___________. (Olemme Perusta.)
7. Vamos __________. (Menemme rannalle [la playa].)
8. Va ____________. (Hän menee elokuviin [el cine].)
9. Vengo ___________. (Tulen rannalta.)
10. Viene ______________. (Hän tulee keskustasta [el centro].

Muista, että koti-ilmauksissa ei Espanjan espanjassa artikkelia!
en casa = kotona, de casa = kotoa, a casa = kotiin

Onhan mm. epäsäännölliset IR (mennä) ja VENIR (tulla) -verbit vielä hallinnassa? Entä muut verbitaivutukset? Kertaile osiosta 10.

*

Vinkki: Joidenkin kysymyssanojen ääntämiset voit kuunnella esim. täällä. Voit myös kuunnella tämän suomalaisen espanjan teemapaketin, jossa kerrataan mm. myös lausumista ja perheenjäseniä.