Tag Archives: suffiksit

47. Sanojen muodostamista

Normaali

Tämän sivun kaikkia kohtia ei ole tarkoitus oppia ulkoa, mutta ne kannattaa selailla läpi, jos jotain jäisi mieleen. Se saattaa auttaa myöhemmin joidenkin espanjan sanojen tunnistamisessa/muodostamisessa.

Sanojen muodostaminen

Prefiksit / etuliitteet

a-: atípico (epätyypillinen)
ante-: anteayer (toissapäivä), de antemano (etukäteen)
anti-: antirracista (rasisminvastainen), antimateria (antimateria)
auto-: autodisciplina (itsekuri)
bi-, bis-, biz-: bilingüe (kaksikielinen), bisexual (biseksuaali)
bio-: biobasura (biojäte)
cent-: centímetro (cm)
co-: cooperar (tehdä yhteistyötä)
contra-: contraataque (vastahyökkäys)
con-: convivir (asua yhdessä)
de-: devaluar (devalvoida)
des-: despreciar (halveksia), descubrir (paljastaa; tuoda esiin)
dis-: disrepancia (epäsopu)
entre-: entremeter (pistää; panna väliin), entreacto (väliaika)
ex-: exportar (viedä maasta); mi ex mujer (ex-vaimoni)
extra-: extrasalarial (palkan ulkopuolinen)
homo-: homogeneizar (yhtenäistää)
hiper-: hipermercado (hypermarketti)
hipo-: hipotérmico (vajaalämpöinen)
im-, in-: invisible (näkymätön), incapaz (kyvytön)
inter-: interrumpir (keskeyttää; estää), interponer (pistää väliin; välittää)
intra-: intramuros (muurien/kaupungin/ym. sisäpuolella)
mal-: maltratar (kohdella huonosti)
mono-: monopolio (monopoli)
multi-: multimedia (multimedia)
neo-: neoliberal (uusliberaali)
para-: paramentar (koristaa)
pluri-: pluricultural (monikulttuurinen)
poli-: poligamia (polygamia)
pos/post-: postindustrial (jälkiteollinen)
pre-: prehistoria (esihistoria)
pro-: proponer (ehdottaa)
re-: readmisión (pääsy takaisin)
semi-: semidiafunto (puolikuollut)
seudo-: seudociencia (pseudotiede)
sobre-: sobredosis (yliannos)
sub-: subsecretario (apulaissihteeri)
super-: supermercado (supermarket), superhombre (supermies)
tele-: telecontrol (kauko-ohjaus)
trans-: transnacional (ylikansallinen)
uni-: unisexo (unisex)

Harjoitus 47a: Yritä muodostaa sanat etuliitteen avulla. Vastaukset.
1. esilämmittää [lämmittää = calentar]
2. monikansallinen [kansallinen = nacional]
3. hyperinflaatio [inflaatio = inflación]
4. epädemokraattinen [demokraattinen = democrático]
5. biofyysikko [fyysikko = físico]
6. puolivuosittainen [vuosittainen = anual]
7. transseksuaalisuus [seksuaalisuus = sexualidad]
8. perustajakumppani  [perustaja = fundador]
9. epäaistikas [aistikas = elegante]
10. sekaviljely; polykulttuuri [viljelys; kulttuuri = cultura]
11. antikristus [kristus = cristo]
12. kaksivärinen [väri = color]
13. säätää uudelleen [sovittaa = adaptar]

Suffiksit / jälkiliitteet

-ito/-a: pieni ~ plato (lautanen) > platito (pikkulautanen)
-illo/-a: pieni ~ ventana (ikkuna) > ventanilla (pieni luukku)
-ón/-ona: suuri ~ casa (talo) > casón (suuri talo)
-azo/-a: suuri ~ perro (koira) > perrazo (suuri koira; ”rakki”)
-aco/-a: huono ~ libro (kirja) > libraco (huono kirja)
-ejo/-a: huono ~ caballo (hevonen) > caballejo (”kaakki”)
-uzo,-a: huono ~ gente (ihmiset) > gentuza (roskaväki)

*jälkiliitteitä on kyllä muitakin…

Harjoitus 47b: Osaatko arvata, mistä sanasta on kyse? Vastaukset.
1. camisa (paita) > camisón
2. casa (talo) > casuca
3. cuchara (lusikka) > cucharón
4. cuchara (lusikka) > cucharita
5. gato (kissa) > gatito

Muuta sananmuodostuksesta

Loppupäätteillä saadaan tehtyä myös muita muutoksia sanoihin.
Päätteitä on paljon, enkä niitä erikseen luettele. Katso esimerkit.

Verbistä adjektiivi
creer > creíble (uskottava); convencer > convincente (vakuuttava); leer > legible (luettava)

Verbistä substantiivi
hincharse > hinchazón (turvotus); salir > salida (lähtö); usar > usuario (käyttäjä)

Substantiivista adjektiivi
voluntad > voluntario (vapaaehtoinen); derecho > derechista (oikeistolainen); sentimiento > sentimental (tunteellinen)

Substantiivista verbi
beso > besarse (suukotella); ojo > ojear (silmäillä)

Adjektiivista substantiivi
viejo > vejez (vanhuus); malo > maldad/malicia (pahuus); alto > altura (korkeus)

Adjektiivista adjektiivi
rojo > rojizo (punertava); gris > grisáceo (harmahtava)

Substantiivista substantiivi
amigo > amistad (ystävyys); novio > noviazgo (seurustelu); pescado > pescadería (kalakauppa)

Harjoitus 47c: Kokeile tehdä sanasta toinen vihjeen perusteella. Tämä tehtävä ei ole helppo, mutta tarkoitus onkin vain kokeilla ja sitä kautta oppia joitakin uusia sanoja. Vastaukset.
1. jugar > ______________ (pelaaja)
2. comprender > ______________ (ymmärrettävä)
3. seguro > ________________ (varmuus)
4. espeso (paksu) > _________________ (paksuus)
5. mandar > ________________ (komenteleva)
6. verde > ____________ (vihertävä)
7. café > _____________ (kahvipannu)
8. genio > _______________ (nerokas)
9. depender > _______________ (riippuvainen)
10. llegar > ________________ (saapuminen)
11. lavar > ______________ (pesukone)
12. enamorar > _____________ (rakastuminen)
13. zapato > ________________ (kenkäkauppa)
14. hablar > ____________ (puhelias)
15. dolor > ______________ (kivulias)

*Apuna käytetty mm. about.comin artikkeleita (Building Your Vocabulary: Prefixes & Spanish Suffixes).