42. Lisää subjunktiivista

Normaali

AVAINLAUSEITA
¿Qué harías si fueras rico?
Si tuviera mucho dinero iría a México.
Esperamos que se hayan divertido.
Quisiera tres libros, por favor.

Ana habría comprado el coche si el banco le hubiera prestado el dinero.

Opit osiossa 40 perusasioita subjunktiivista sekä subjunktiivin preesenstaivutukset. Tällä kertaa opit vielä muutaman käyttötavan lisää sekä subjunktiivin muita aikamuotoja.

Subjunktiivin perfekti

Subjunktiivista käytetään myös perfektimuotoa, joka muodostetaan haber-verbin subjunktiivin preesensmuodosta ja pääverbin partisiipin perfektistä.

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

+ partisiipin perfekti (comprado / comido / salido / escrito …)

Me alegro de que él haya llegado. (Olen iloinen, että hän on saapunut.)

Vinkki: Kuuntele täällä lauseita, joissa on käytetty subjunktiivin perfektiä.

Subjunktiivin käyttöä lisää

1. Relatiivilauseissa (opit relatiivilauseita osiossa 41) subjunktiivia käytetään, jos korrelaatti esimerkiksi viittaa johonkin, jota ei ole olemassa tai jota ei tunneta. Tai vaihtoehtoisesti kysytään, onko jokin olemassa.

No conozco a nadie que haya estado en Portugal. (En tunne ketään, joka olisi ollut Portugalissa.)

> Jos korrelaatti on tunnettu, käytetään aivan normaalisti indikatiivia.

2. Opit alempana tällä sivulla subjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin. Niitä käytetään samoissa rakenteissa kuin subjunktiivin preesensiä (ja perfektiä). Huomaa, että jos päälauseessa on esimerkiksi subjunktiivin imperfekti, preteriti tai pluskvamperfekti, sivulauseessa ei voi olla subjunktiivin preesensiä tai perfektiä. Lisäksi subjunktiivin pluskvamperfektiä voi käyttää vain, jos sivulauseen tekeminen on aikaisempaa kuin päälauseen!

3. Huomaa, että konditionaali päälauseessa vaatii että-lauseeseen subjunktiivin imperfektin. Myöskään si-lauseissa (”jos”) ei käytetä konditionaalia, vaan subjunktiivin imperfektiä! Kun puhutaan jo tapahtuneesta, si-lauseessa käytetään subjunktiivin pluskvamperfektiä ja päälauseessa yhdistettyä konditionaalia (esim. ”olisin tehnyt”). Kertaa konditionaalia osiosta 35.

4. Ojalá-alkuisissa toivomuksissa käytetään joko subjunktiivin preesensiä (kun toive on mahdollinen) tai subjunktiivin imperfektiä (kun toive on mahdoton).

5. Como si (ikään kuin; aivan kuin) kanssa käytetään subjunktiivin imperfektiä tai pluskvamperfektiä (oli päälauseen aikamuoto mikä tahansa).

6. Opettele vielä muutamia sanontoja lisää, jotka vaativat subjunktiivin:
Que yo recuerde. (Muistaakseni.)
Que yo sepa. (Tietääkseni.)

Subjunktiivin imperfekti

Taivutusvartalo on kaikilla verbeillä preteritin monikon 3. persoonan muoto (esim. ”hablaron” tai ”comieron”), josta pudotetaan -on-pääte pois ja lisätään oikea pääte: -a, -as, -a, -amos, -ais, -an. Huomaa, että monikon ensimmäiseen persoonaan tulee aina painomerkki. (Kertaa preteritiä osiosta 30!) Tämän lisäksi on myös toinen subjunktiivin imperfekti -muoto, joka on -se-päätteinen. -Ra-muoto on yleisempi puhekielessä, joten voit aluksi opetella vain sen. Merkitykseltään ne ovat samat.

Katso esimerkkitaivutukset:

– Hablar
hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran
tai…
hablase, hablases, hablase, hablásemos, hablaseis, hablasen

– Decir
dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran
tai…
dijese, dijeses, dijese, dijésemos, dijeseis, dijesen

Si yo fuera tú no lo haría. (Jos olisin sinä, en tekisi sitä.)
Visitaríamos el museo si estuviera abierto. (Vierailisimme museossa, jos se olisi auki.)
Quisiera reservar una mesa para dos. (Haluaisin varata pöydän kahdelle. – tämä kääntyy suomeksi konditionaalilla, mutta tällaisissa tapauksissa espanjassa käytetään siis subjunktiivia…)

Harjoitus 42a: Taivuta subjunktiivin imperfektissä. Vastaukset.
1. tomar, 2. vivir, 3. hacer, 4. estar, 5. ir

VINKKI: Kuuntele täällä lauseita subjunktiivin imperfektissä (epäsäännölliset verbit) ja täällä (säännölliset verbit).

Subjunktiivin pluskvamperfekti

Muodostus: haber-verbistä subjunktiivin imperfekti + partisiipin perfekti

hubiera/hubiese
hubieras/hubieses
hubiera/hubiese
hubiéramos/hubiésemos
hubierais/hubieseis
hubieran/hubieses

+ hablado, comido, ido,…

*se-muotoja käytetään enemmänkin kirjakielessä, joten käytä -ra-muotoja.

Si él hubiera hecho sus tareas esta tarde, habría podido acostarse ahora. (Jos hän olisi tehnyt kotiläksynsä iltapäivällä, hän olisi voinut mennä nukkumaan nyt.)
Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen. (Jos olisin opiskellut enemmän, olisin päässyt kokeesta läpi.)

Vinkki: Kuuntele täällä lauseita subjunktiivin pluskvamperfektissä.

Subjunktiivin futuuri

Subjunktiivin futuuria käytetään lähinnä esim. lakikielessä, joten sen opetteleminen ei ole kovin olennaista.

Päätteet kuitenkin ovat: -re, -res, -re, -remos, -reis, -ren

Taivutusvartalot tulevat preteritin monikon 3. persoonan muodoista, kuten subjunktiivin imperfektissä.

***

Harjoitus 42b: Käännä. Huom: aivan kaikki ei käänny subjunktiivilla. Vastaukset.
1. Jos minulla olisi paljon rahaa, ostaisin talon Espanjasta.
2. Huomenna menemme rannalle, jos ei sada.
3. Älkäämme menkö hotelliin.
4. Kunpa hän on täällä. (Ojalá que…)
5. Kunpa hän olisi ollut täällä.
6. Siellä ei ollut ketään, joka olisi puhunut kiinaa.
7. Hän puhuu aivan kuin olisi asunut Italiassa.
8. Jos ansaitset [ganar] enemmän rahaa, menemme Japaniin.
9. Haluaisin ostaa tämän kirjan.
10. Nuku hyvin!
11. Toimit [actuar] aivan kuin olisit syyllinen [culpable].
12. Matkustelisin ympäri maailmaa, jos olisin todella rikas.
13. En usko, että olet lukenut sen.
14. Luulen, että José tulee huomenna.
15. On tarpeellista, että hän tekee sen.

Harjoitus 42c: Täydennä muodot. Vastaukset.

SER – subjunktiivin preesens
yo ____
tú ____
él ____
nosotros ______
vosotros ____
ellos ____

PONER – subjunktiivin imperfekti (-RA-muodot)
yo _________
tú _________
él _________
nosotros _________
vosotros _________
ellos _________

VENIR – subjunktiivin imperfekti (-SE-muodot)
yo _________
tú _________
él _________
nosotros _________
vosotros _________
ellos _________

QUERER – subjunktiivin perfekti
yo _______________
tú _______________
él _______________
nosotros _______________
vosotros _______________
ellos _______________

HACER – subjunktiivin pluskvamperfekti (-RA-muodot)
yo _______________
tú _______________
él _______________
nosotros _______________
vosotros _______________
ellos _______________

Tässä blogissa on nyt opeteltu perusasiat subjunktiivista, eikä aiheeseen perehdytä enempää. Joitakin lisäjuttuja saatat löytää (englanniksi) esimerkiksi TeachMe:n sivuilta ja muualta netistä googlettamalla.

* Hyviä subjunktiiviharjoituksia – lähinnä aukkotäydennyksiä – löytyy esimerkiksi todo-claron sivuilta: subjunktiivin preesens, subjunktiivin imperfekti (+konditionaali), subjunktiivin pluskvamperfekti, subjunktiivi – infinitiivi, subjunktiivin preesens ja imperfekti.

41. Relatiivipronominit

Normaali

AVAINLAUSEITA
Conozco a María que vive allí.
Juan es el hombre con quien quería casarme.
José, cuyas hermanas son bellas, es mi amigo.
El pueblo donde nací es pequeño.

Tässä osiossa käydään tarkemmin relatiivilauseita. Moniin relatiivipronomineihin olet jo satunnaisesti törmännyt aiemminkin, mutta nyt opit joitakin sääntöjä. Lopussa voit ekstrana kokeilla, sujuuko painomerkkien käyttö.

Relatiivipronominit

Espanjan kielen relatiivilauseita muodostettaessa täytyisi tietää, että relatiivilauseita on kahdenlaisia. 1) Rajoittava relatiivilause kertoo korrelaatin; ilman relatiivilausetta korrelaatti ei olisi siis tunnistettavissa. 2) Ei-rajoittavassa taas korrelaatti voidaan tunnistaa muutenkin kuin relatiivilauseesta (relatiivilause siis vain antaa lisätietoa).

1) El libro que estoy leyendo trata… (Kirja, jota luen juuri, käsittelee..)
2) Mi hermano, que tiene veinte años, es estudiante. (Veljeni, joka on 20v, on opiskelija.)

Relatiivipronomineja on joitakin erilaisia, joista que on tärkein:

A. Kun pronominin edellä EI ole prepositiota:

Rajoittavassa relatiivilauseessa käytetään vain:
– que (joka, jotka)
Ei-rajoittavassa vaihtoehtoja on useampi joka/jotka-sanalle:
– que
– el/la cual
– los/las cuales
– quien, quienes (viittaa vain ihmiseen)

Huom! Que ei saa eteensä a-henkilöobjektia.

B. Kun pronominin edellä on prepositio, vaihtoehdot joka/jotka-sanalle:

– que (vain mahdollista de, en, a, con jäljessä)
– el/la/los/las que (kaikkien prepositioiden jäljessä mahdollinen, kuten seuraavatkin)
– el/la cual
– los/las cuales
– quien, quienes (kun puhutaan ihmisistä!)

C. Possessiivinen relatiivipronomini
– cuyo, coya, cuyos, cuyas (jonka)

Huom! Posses. pronomini taipuu pääsanansa mukaan, ei omistajan!

D. Kun korrelaattina on kokonainen lause
– lo que (mikä)
– lo cual (mikä)

E. Lisäksi joukkoon kuuluu vielä relatiiviset adverbit
– donde (jossa)
– cuando (jolloin)
– como (miten)

Huom. cuando-sanaa ei voi käyttää lainkaan rajoittavissa lauseissa.
Como on harvinainen relatiivilauseissa ja sen sijaan on usein ”en que”.

>> Katso esimerkkilauseet ja mieti, mihin ryhmään lause kuuluu. 

¿Dónde está el pan que compraste? (Missä on leipä, jonka ostit?)
Conozco a María quien tiene dos hijos. (Tunnen Marían, jolla on kaksi lasta.)
El libro que está en la mesa no es mío. (Kirja, joka on pöydällä, ei ole minun.)
La ciudad en que vivimos es muy grande. (Kaupunki, jossa asumme, on hyvin suuri.)
La mujer con que se casó José, es loca. (Nainen, jonka kanssa J meni naimisiin, on hullu.)
Ella es la persona a la que le di el regalo. (Hän on se henkilö, jolle annoin lahjan.)
Juan está planeando un viaje en el verano, lo que/lo cual me parece bien. (…, mikä sopii minulle hyvin.)
La casa cuya puerta está cerrada. (Talo, jonka ovi on kiinni.)
La chica, cuyo padre es literato, es muy simpática. (Tyttö, jonka isä on kirjailija, on mukava.)
Voy al mercado donde se venden fresas. (Menen torille, jossa myydään mansikoita.)

* Ilmaus ”ei ole ketään, joka..” kääntyy espanjassa yleensä ”no hay quien” (tai ”no hay nadie que”). Jos taas kysyt, ”onko joku…”, käytä ilmaisua ”alguien que”. Saatat myös nähdä ”hay quien” -ilmaisuja, joka voi kääntyä esimerkiksi ”on joitakin/sellaisiakin”.

Harjoitus 41a: Käännä; samalla kertaat mm. verbimuotoja. Vastaukset.
1. Kylä, jossa synnyin, ei ole enää olemassa [existir].
2. Ei ole ketään, joka ymmärtäisi minua.
3. Tykkään laulusta, jota laulat juuri [estar + gerundi].
4. Menen Meksikoon, jossa puhutaan espanjaa.
5. Tyttö, johon tutustuin viime yönä [anoche], on Juanin sisko.
6. Maríalla on neljä koiraa, joista yksi on dalmatialainen [dálmata].
7. Ana, jonka isä on rikollinen [criminal], on ystäväni.
8. Myrsky [la tormenta] ei tuhonnut [destruir] taloamme, mikä ilahduttaa meitä.
9. Nainen, jonka kanssa hän puhuu juuri [estar + gerundi].
10. Mies, jonka äiti kuoli.

VINKKI: Kuuntele joitakin relatiivilauseita täällä (ja esim. täältä voit lukea vielä muutamia esimerkkejä lisää, jos englanti sujuu). Etälukion sivuillakin voit tehdä tehtävän.

Painomerkin käyttö

Painomerkkiä käytetään mm. seuraavissa perustapauksissa:
– kysymyssanoissa > esim. cómo, qué
– erottamaan toisistaan sanoja, jotka ovat painomerkkiä lukuun ottamatta aivan samanlaisia (ns. homonyymit)
> esim. si [jos] / sí [kyllä] & el [mask. artikkeli] / él [hän, miesp.] & te [akkusatiivipron.] / té [tee]
– osoittamaan sanapaino, jos se poikkeaa säännönmukaisesta sanapainosta *

* Sanapainoa opeteltiin jo osiossa 1: Paino on espanjan kielen sanoissa toiseksi viimeisellä tavulla, jos sana päättyy vokaaliin (a, e, i, o, u), n:ään tai s:ään. Jos sana päättyy muihin konsonantteihin, paino on viimeisellä tavulla.

Useinkaan painomerkin unohtaminen ei aiheuta minkäänlaisia epäselvyyksiä, joten virhe ei ole suuri ja kyseisiä virheitä tekevät espanjalaiset itsekin. Jos kuitenkin haluat, voit kokeilla, osaatko lisätä painomerkit.

Harjoitus 41b: Lisää tarvittaessa painomerkki sanoihin. Vastaukset.
1. uskomaton = increible; 2. poliisi[laitos] = la policia
3. jälkeen = despues; 4. täsmällinen = preciso
5. radio = la radio; 6. kuka? = ¿quien?
7. paistaa = freir; 8. mielipide = la opinion
9. kahvi = el cafe; 10. enemmän = mas
11. täällä = aqui; 12. suunta = la direccion
13. elokuva = la pelicula; 14. miksi = ¿por que?
15. minun = mi; 16. sinä = tu
17. en tiedä hänen nimeään = no se su nombre; 18. tule kanssamme = ¡Ven con nosotros!
19. kysymys = la cuestion; 20. psykologia = la psicologia

40. Subjunktiivi (preesens)

Normaali

AVAINLAUSEITA
¡Viva España!
Siéntese, señor.
¡No hagas eso!
Díganme la verdad.
Quizás tengas razón.
Es probable que llueva mañana.
Es preciso que te vayas ahora mismo.

Subjunktiivi on tapaluokka, jolle suomen kielessä ei ole vastinetta. Espanjassa muoto on kuitenkin tärkeä ja sitä käytetään esimerkiksi toivotuksissa, tahtoa ja tunnetta ilmaisevissa lauseissa, teitittelykäskyissä ja kielloissa. Subjunktiivilla on neljä aikamuotoa: preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Tässä osiossa käydään läpi yleisiä asioita subjunktiiviin liittyen ja aikamuodoista preesens.

Ennen kuin siirryt opettelemaan subjunktiivia, varmista indikatiivitaivutuksien osaaminen.

Subjunktiivin preesens

Subjuktiivin preesensmuodot on opeteltava huolella, sillä monet taipuvat tavalla tai toisella hieman normaalista poikkeavasti.

Säännöllisillä verbeillä subjunktiivin päätteet ovat:

-ar-verbeillä: -e, -es, -e, -emos, -éis, -en
-er/-ir-verbeillä: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an

Hablar: hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen
Comer: coma, comas, coma, comamos, comáis, coman
Vivir: viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan

> Yksikön 1. ja 3. persoona ovat muodoltaan aina samat.

Harjoitus 40a: Taivuta esimerkiksi verbit tomar, escribir ja beber subjunktiivissa.

** Kun hallitset säännölliset taivutukset, voit siirtyä epäsäännöllisiin. **

Epäsäännöllisten verbien taivutus:

Indikatiivin preesensin 1. persoonan epäsäännöllinen muoto antaa vartalon subjunktiivitaivutukselle: esim. pedir (pyytää) → yo pido → yo pida // decir (sanoa) → yo digo → yo diga. Päätteet menevät kuten yllä on esitetty.

Harjoitus 41b: Katso alla esimerkit ja taivuta verbit subjunktiivissa kaikissa persoonissa.
Verbit ovat siis ensiksi taivutettu 1. persoonaan indikatiivin preesensissä.

conocer → conozco → conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan
producir → produzco → produzca, …?
conducir → ? → ?

decir → digo → diga, digas, diga, digamos, digáis, digan
hacer → hago → haga, …?
tener → tengo → tenga, …?
poner → pongo → ?
salir → ? → ?
caer → ? → ?
oír → ? → ?
venir → ? → ?

estar → estoy → esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
ir → voy → vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
saber → sé → sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
ser → soy → sea, …?
dar → doy → dé, …?

ver → veo → vea, ..?

** Kun hallitset epäsäännölliset, voit siirtyä vokaalia vaihtaviin taivutuksiin. **

Vokaalia vaihtavien verbien taivutus

1. -ar- ja -er-verbit, joissa e muuttuu indikatiivissa ie:ksi ja o ue:ksi, subjunktiivin preesensissä säilyy muutokset samoissa persoonissa (muista: vokaali ei vaihdu monikon 1. ja 2. persoonassa!):
pensar → piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen
poder → pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan
contar → cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis, cuenten
2. -ir-verbit, joissa e muuttuu indikatiivissa i:ksi, säilyy muutos kaikissa subjunktiivin persoonissa:
pedir → pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan
servir → sirva, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan
3. -ir-verbit, joissa e muuttuu indikatiivissa ie:ksi tai o muuttuu u:ksi tai ue:ksi, taivutukset menevät seuraavalla tavalla (huomioi siis monikon 1. ja 2. pers.):
sentir → sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan
dormir → duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman
morir → muera, mueras, muera, muramos, muráis, mueran

Harjoitus 40c: Miten taipuvat sääntöjen perusteella esimerkiksi voler (o > ue) ja cerrar (e > ie)?

** Vokaalia vaihtavien lisäksi on vielä muutamia muita poikkeuksia. **

Oikeinkirjoituksen vuoksi muuttuvia:

Joissakin täytyy vaihtaa kirjainta, jotta ääntäminen ei mene ”väärin” (vrt. preteriti).
1. -zar-päätteisissä z:n tilalle c
empezar → empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis, empiecen
2. -gar-päätteisissä lisättävä ylimääräinen u
pagar → pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen
3. -car-päätteisissä c muuttuu qu:ksi
buscar → busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen
4. -guir-päätteisissä gu muuttuu g:ksi
seguir → siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan
5. -ger/-gir -päätteisissä g muuttuu j:ksi
elegir (valita) → elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan
6. -uir-päätteisissä lisättävä y
huir (paeta) → huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan

VINKKI: Kuuntele täällä lauseita, joissa on käytetty subjunktiivin preesensiä. Jos englanti sujuu, ehkä haluat katsella opetusvideon subjuktiivista.

Käyttö tiivistettynä

Tässä lyhyesti yleisimpiä tapauksia, joissa subjunktiivia on käytettävä espanjassa.

1. Päälauseissa subjunktiivi esiintyy käskyjen ja kieltojen lisäksi ”que”- ja ”ojalá” (kunpa) -sanalla alkavissa toivotuksissa.

¡No hagas eso! (Älä tee noin!)
Firme aquí, por favor. (Allekirjoittakaa tähän, olkaa hyvä.)
Venga aquí. (Tulkaa [Te] tänne.)
Siéntese. (Istuutukaa.)
¡Viva España! (Eläköön Espanja!)
Que te vaya bien. (Hyvää jatkoa.)
¡Qué se mejore! (Pikaista paranemista!)
¡Ojalá llegue pronto! (Kunpa hän tulisi pian!)

> Mm. refleksiivipronominit sijoitetaan käskymuodon perään, kun taas kielloissa ne ovat verbin edessä.
> Muista, että yks. ja mon. 2. persoonan myönteiset käskyt ilmaistaan imperatiivilla (osio 20).

Lisäksi subjunktiivia käytetään päälausessa mm. sanojen ”quizás” ja ”tal vez” (ehkä) jäljessä, kun ilmaistaan epäilystä. Huomaa, että ehkä-sana on siis ennen verbiä.

Quizás tengas razón. (Subjunktiivi: Ehkä olet oikeassa. – epävarma)
Quizás tu puedas hacerlo. (Subjunktiivi: Ehkä voit tehdä sen. – epäilevä)
vrt. Quizás tu puedes hacerlo. (Indikatiivi: Ehkä voit tehdä sen. – todennäköinen)

> Mutta puhekielinen ehkä ”a lo mejor” saa aina indikatiivin.

2. Usein subjunktiivi esiintyy alisteisissa que-sivulauseissa; silloin kun päälauseen verbi ilmaisee tunnetta (esim. ilo, suru, pelko) tai halua/tahtoa. Tunnetta ilmaisevia verbejä ovat esim. alegrarse de (olla iloinen), esperar (toivoa), tener miedo a/de (pelätä), sentir (olla pahoillaan). Tahtomista ilmaisevia verbejä ovat esim. querer ja desear. Lisäksi subjunktiivin que-lauseessa vaatii mm. vaikutusverbit recomendar, invitar, evitar (välttää) ja aconsejar (neuvoa).

Quiero que vengan mañana. (Haluan, että he tulevat huomenna.)
Quiero que Ana me ayude. (Haluan, että Ana auttaa minua.)
Espero que regrese pronto. (Toivon, että hän palaa pian.)
Me alegro de que seas mi amigo. (Olen iloinen, että olet kaverini.)
Yo pido que vengas. (Minä pyydän sinua tulemaan.)
Te recomiendo que aceptes esa oferta. (Suosittelen, että hyväksyt sen tarjouksen.)
Tengo miedo de que no llegue. (Pelkään, ettei hän saavu)
No estoy segura de que venga. (En ole varma, tuleeko hän.)
No creo que María sea buen conductora. (En usko, että María on hyvä kuski.)

> HUOM! Jos pääverbinä on jokin kieli-, ajattelu- tai aistihavaintoverbi (esim. ver = nähdä, avisar = ilmoittaa, creer = luulla, comprender = ymmärtää, decir = sanoa, considerar = olla jtk mieltä, prometer = luvata, pensar = ajatella,…), sivulauseeseen tulee subjunktiivi vain, jos päälause on kielteinen. Creo que María viene mañana. = Luulen, että María tulee huomenna (=indikatiivi, koska ei kielteinen päälause).

3. Ns. persoonattomat (eli päälauseen tekijää ei tiedetä) es…que -sanonnat vaativat subjunktiivin, kun ne ilmaisevat esim. tunnetta, kannanottoa, välttämättömyyttä tai epävarmuutta.

Es bueno que estudies mucho. (On hyvä, että opiskelet paljon.)
Es mejor que me quede en casa. (On parempi, että jään kotiin.)
Es probable que salgas bien en el examen. (On luultavaa, että suoriudut tentistä hyvin.)

Yleisiä ovat esim. Es bueno que, Es malo que, Es mejor que, Es peor que, Es horrible que, Es posible que, Es imposible que, Es probable que, Es improbable que, Es necesario que, Es urgente [tärkeää] que, Es importante que, Es interesante que, Es raro [outoa; harvinaista] que, Es extraño [outoa] que, Es estúpido que, Es ridículo [naurettavaa] que, Es difícil que, Es fácil que, Es preciso [välttämätöntä]  que, No es seguro que, No es cierto que, No es verdad que,…

> Mutta huomioi, että jos myönteinen que-lause ilmaisee täyttä varmuutta, käytetään aina indikatiivia. Yleensä myös kysymyksissä käytetään indikatiivia. Es evidente que sabes esto. (On selvää, että tiedät tämän.); Es seguro que nunca te voy a dejar. (On varmaa, etten koskaan jätä sinua.); ¿Es cierto que María está en España? (Onko totta, että María on Espanjassa?); Es verdad que te quiero. (On totta, että rakastan sinua.)

> Esimerkiksi ”parece que” (näyttää siltä) / ”es que” (asia on niin, että) / ”resulta que” (on osoittautunut, että) saavat kielteisissä lauseissa subjunktiivin, mutta myönteisinä indikatiivin.

VINKKI: Löydät esim. täältä ja täältä listauksen verbeistä yms. ilmauksista, joiden kanssa tulee subjunktiivi.

4. Joskus subjunktiivia käytetään futuurin asemasta, kun konjuktiona on esim. cuando (”kunhan”), hasta que (”kunnes”), en cuanto / tan pronto como (”niin pian kuin”), despues de que (”jälkeen”). Antes de que (”ennen kuin”) saa aina kuitenkin tulevaisuudesta puhuttaessa subjunktiiviin. Konjuktio + subjunktiivi -yhdistelmiin palataan tarkemmin myöhemmin.

Lo haré cuando nos levantemos. (Teen sen, kunhan nousemme ylös.)

**

Harjoitus 40d: Taivuta verbimuoto preesensistä subjunktiivimuotoon. Vastaukset.
(nosotros) decimos -> _______
(ellos) hablan -> _______
(tú) vienes -> _______
(yo) entiendo -> _______
(él) anda -> _______
(yo) doy -> _______
(vosotros) sois -> _______
(tú) tienes -> _______
(nosotros) estamos -> _______
(ella) cuesta -> _______
(yo) puedo -> _______
(tú) pones -> _______
(ellos) conocen -> _______
(él) muere -> _______
(yo) busco -> _______

Harjoitus 40e: Subjunktiivi vai indikatiivi? Vastaukset.
1. No es verdad que ____ (ser, yo) tonto.
2. Pienso que tu amigo ___ (ser) muy tonto.
3. No es cierto que ________ (llegar, él) a tiempo.
4. Creo que José no ______ (venir) hoy.
5. Sé que María _____ (hablar) español.
6. Me parece que ___ (ir) a llover.
7. Me parece maravilloso que ___ (ir) a llover.
8. Es necesario que _______ (llamar) a tu mujer.
9. Me alegro de que _________ (poder, ellos) ir a la fiesta.
10. ______ (hablar, tú [käsky]) más despacio.
11. No __________ (hablar, tú [kielto]) tan rápidamente.
12. Quizás _________________ (participar, nosotros) en la fiesta.
13. Yo quiero que María __________ (limpiar) la casa.
14. Que te _____ (ir) bien.
15. ¡Ojalá ______ (ir, yo) a verlo!

Harjoitus 40f: Osaatko kääntää? Vastaukset.
1. En usko, että Laura on hyvä kokki.
2. Kuinka harmi, ettet voi lähteä ulos kanssani!
3. Älä puhu minulle valheita [valhe = la mentira].
4. Pesen [futuuri] hampaani sen jälkeen kun olemme syöneet [subj.].
5. En usko, että Juan tulee.

Harjoitus 40g: Jatka lauseita haluamallasi tavalla (subjunktiivia käyttäen).
Espero que…
Estoy feliz que…
Recomiendo que…
Dudo (epäilen) que..
No es fácil que…
No es cierto que…
Quiero que…
Es importante que…
Tengo miedo de…
Me alegro que…

**

VINKKI: Subjunktiivin oppimiseen menee paljon aikaa, eikä tällä sivulla ole käyty kuin vasta yleisimpiä tapauksia ja aikamuodoista pelkästään preesens. Subjunktiivin osaaminen on kuitenkin tärkeää, jos espanjaa haluaa opetella hieman perusalkeita enemmän. Tämän sivun harjoituksien lisäksi voit opetella subjunktiivin preesensiä esimerkiksi Etälukion tehtävien avulla, Spanishspanish.comin tehtävällä, TeachMe123:n sivuilla, eduweb.co.uk:n sivuilla ja YLEn Kielikortissa tehtävä 1, tehtävä2 ja tehtävä 3. Myös tässä blogissa palataan subjunktiiviin myöhemmin – osiossa 42.

VINKKI: Muista, että netissä on ilmaisia verbitaulukoita, jos et ole varma jonkin verbin taivutusmuodosta. Esim. Verbix ja TeachMe 123. Niistä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos ei tiedä sääntöjä, milloin mitäkin muotoa pitää käyttää.

// * Tämän osion kirjoittamisessa käytetty apuna mm. studyspanish.comin artikkeleita (2, 3, 4, 5).

39. Kirjeitä & puheluita

Normaali

Tässä osiossa opit muutamia ilmaisuja, jotka ovat hyödyllisiä kirjettä kirjoittaessa tai puhelimessa puhuttaessa.

Kirje

Päivämäärä:
Madrid, 20 de agosto de 2011

Aloituksia tuttavalliseen kirjeeseen:
¡Hola María!
Querida María / Querido Juan: (Rakas María/Juan!)
Queridos Beatriz y Juan:

Aloituksia viralliseen kirjeeseen:
Muy señores míos:
Sr. / Sra. García:
Estimada Señora: (Arvoisa rouva)
Estimado Señor Pérez:
Distinguidos señores: (Arvoisat vastaanottajat)

– Huomaa siis, että kirjeen aloitusilmaus päätetään yleensä kaksoispisteeseen.

Lopetuksia tuttavalliseen kirjeeseen:
Un saludo / Saludos, (Terveisin,)
Un abrazo / un beso, (Halaus / suukko,)
Muchos besos, (Paljon suukkoja,)
Un fuerte abrazo, (Lämmin halaus,)
Con todo mi cariño / Afectuosamente, (Rakkaudella,)

Lopetuksia viralliseen kirjeeseen:
Atentamente, (Kunnioittavasti,)
Le saluda atentamente,
Los saludamos atentamente, a la espera de su confirmación,

Harjoitus 39a: Kirjoita kaksi lyhyttä kirjettä espanjaksi (tuttavallinen ja virallinen). Tuttavallisessa voit vaikkapa kertoa lomastasi kaverillesi ja virallisessa kirjeessä voit esimerkiksi kirjoittaa työhakemuksen.

LYHENTEITÄ:
Sr. (señor) / Sra. (señora) / Srta. (señorita) / Ud. (usted)
D. (don) / D.ª (doña) / Dr. (doctor) / Dra. (doctora)
– don (herra) & doña (rouva; neiti) -sanoja käytetään etunimen edellä ilmaisemaan kohteliaisuutta tai kunnioitusta: Buenas noches, doña Ana. (Vrt. Señor[a]-sanaa käytetään sukunimen kanssa.)

Rte. (remitente = lähettäjä)
av. (avenida = [puisto]katu)
c/ (calle)
C.P. (el código postal = postinumero)
6º (el sexto piso = kuudes kerros)
2ª (la segunda puerta = toinen ovi)
pza. (plaza)
tel. (teléfono)
n.º (número)
s/n (sin número)
dcha. (derecha)
izq. (izquierda)

Vinkki: Kertaa järjestysluvut osiosta 5.

Puhelimessa

Sanastoa:
Diga(me) = ”Haloo/puhelimessa”
(Amerikassa saatetaan sanoa myös ”¿Aló?” [haloo].)
Hola, ¿está…? = Hei, onko… (kotona)?
Quería hablar con Ana. = Haluan puhua Anan kanssa.
¿De parte de quién? = Kuka kysyy?
Un momento. = Hetkinen.
De (parte de) Paula. = Paula soittaa.
Luego llamo otra vez. = Soitan myöhemmin.
¿En qué puedo ayudarla/-lo? = Kuinka voin auttaa?
Sí, ahora la/lo paso. = Yhdistän hänelle.
¿Quiere dejarle un recado? = Haluatteko jättää viestin?
¿Puedo dejar un recado? = Voinko jättää viestin?
Dile que… = Sano hänelle… / Dígale = Sanokaa hänelle…
Gracias por la llamada. = Kiitos soitosta.

Vinkki: YLEn Kielikortissa (sivun lopussa!) löydät pari puhelinkeskustelua. Lue ja kuuntele ne. Voit myös tehdä luetunymmärtämistehtävän.

Harjoitus 39b: Täydennä. Vastaukset.
Sra. García: __________ (Haloo.)
Juan: ________________________ (Hei, täällä Juan. Voinko puhua Anan kanssa?)
Sra.: ___________________ (Kyllä, hetki.)

Sra.: ____________________ (Ana ei ole kotona.)
Juan: Vale. _____________________ (Voinko jättää viestin?)

VINKKI: Myös täällä voit kuunnella puhelinsanastoa.

38. Tener-ilmaisuja & artikkeleista tarkemmin

Normaali

AVAINLAUSEITA
Tengo mucho frío.
Bebo agua porque tengo sed.
José tiene prisa.
Lo poco que sé.
No todo lo que brilla es oro.

Tässä osiossa käymme läpi tarkemmin erilaisia tener-ilmaisuja, kertaamme artikkeleita ja käymme lyhyesti läpi, missä tilanteissa muun muassa käytetään ns. neutrista lo-artikkelia.

Tener-ilmaisuja

Olet jo aiemmin oppinut, että tener-verbiä käytetään mm. omistamisesta ja iän kertomiseen, mutta lisäksi sitä käytetään monissa ilmaisuissa. Yhdistelmä ”tener + que” tarkoittaa täytyä. Tässä joitakin muita yleisiä ilmaisuja, joissa käytetään tener-verbiä:

tener frío – olla kylmä
tener calor – olla lämmin
tener hambre – olla nälkä
tener sed – olla jano
tener sueño – olla uni/väsynyt
tener prisa – olla kiire
tener ganas de (+verbin perusmuoto) – haluta
tener razón – olla oikeassa
tener miedo a/de (+subst.) – olla peloissaan jostakin
tener miedo a/de (+verbin perusmuoto) – pelätä jonkin tekemistä
tener celos de – olla mustasukkainen jostakin (ser celoso = mustasukkainen luonteeltaan)
tener confianza – olla luottavainen; luottaa
tener cuidado – olla varovainen
tener vergüenza – olla häpeissään; hävetä
tener la culpa – olla vastuussa jostakin
tener suerte – olla onnekas
tener derecho – olla oikeus
tener lugar – tapahtua
tener dolor de – olla jostakin kipeä
tener en cuenta – ottaa huomioon
tener cariño a – pitää jstk (cariño = rakkaus)

** Huomaa, että esimerkiksi hambre ja sed ovat feminiinisukuisia. Jos siis sanot, että minulla on kova nälkä, sanot ”tengo mucha hambre”. Calor taas on maskuliinisukuinen eli muoto olisi mucho.

Harjoitus 38a: Näiden pitäisi olla helppoja! Käännä. Vastaukset.
1. Ana on 20-vuotias.
2. Minulla on kova jano.
3. Minun täytyy mennä kouluun.
4. Onko sinulla nälkä?
5. Meillä on todella uni.
6. Heillä on kiire.
7. Josélla on todella lämmin.
8. Ole varovainen!
9. Hän ei pelkää mitään.
10. Haluan mennä elokuviin. (käytä ”tener ganas”..)

Harjoitus 38b: Keksi lauseisiin loppu / kysymyksiin vastaus, joissa käytät tener-ilmaisuja.
Bebo agua porque… No quiero nadar (uida) porque… Voto (äänestän) porque…
¿Por qué no vienes? ¿Tienes miedo a los serpientes (käärmeet)?
¿Por qué comes? ¿Por qué llevas el abrigo (takki)? ¿Cuántos años tienes?

Substantiivin suku ja luku

Kertaus: Jo osiossa 6 käytiin substantiivien artikkelit läpi. Kertaa sieltä säännöt ja tee seuraava harjoitus.

Harjoitus 38c: Täydennä määräinen artikkeli (el/la/los/las). Vastaukset.
__ mano (käsi), __ vejez (vanhuus), __ tema (aihe; teema), __ ración (annos),
___ cajas (laatikot), ___ meses (kuukaudet), ___ cruces (ristit), ___ leyes (lait)
__ policía (poliisi), __ miembro (jäsen), __ lavadora (pesukone), __ cuchara (lusikka),
__ foto (valokuva), __ perro (koira), __ verdad (totuus),  __ mapa (kartta),
__ color (väri), __ serie (sarja), __ radio, __ día (päivä), __ idioma (kieli),
__ amistad (ystävyys), __ programa (ohjelma), __ presidente (presidentti, mies)
___ tests (testit), ___ esquís (sukset), ___ ropa (vaatteet), ___ tranvías (raitiovaunut)
__ crisis (kriisi), __ estudiante (opiskelija), __ cantante (laulaja), __ agua (vesi)

UUTTA ASIAA:

– On joitakin sanoja, joiden suvut vaihtelevat. Esimerkiksi taide on ”el arte” (yksikössä maskuliini), ”las artes” (monikossa feminiini). Meri (el mar) on yleensä maskuliini, mutta joissakin ilmauksissa siihen laitetaan la-artikkeli (esim. la alta mar = aava meri).

– Joskus sanan merkitys vaihtuu suvun mukaan. ”el capital” = pääoma, mutta ”la capital” = pääkaupunki; ”el pendiente” = korvakoru, ”la pendiente” = rinne; ”el coma” = kooma, ”la coma” = pilkku; ”el cura” = pappi, ”la cura” = parannus. Ole siis tarkkana!

– Joskus sanan merkitys saattaa monikossa olla eri. ”la esposa” = vaimo, ”las esposas” = käsiraudat;

VINKKI: Voit lukea vielä lisää esimerkkejä tällaisista poikkeuksista esim. täältä (sanoja, joiden merkitys vaihtuu suvun mukaan) ja täältä (sanoja, joiden suku vaihtelee), jos englanti sujuu sen verran.

Neutrinen ”lo”

Espanjassa on lisäksi olemassa ns. neutrinen, taipumaton artikkeli ”lo”. Tätä lo-artikkelia käytetään adjektiivien ja adverbien yhteydessä joissakin tapauksissa. Katso esimerkit. Niissä lo-sana tekee esim. adjektiivista abstraktin käsitteen. Lo-sanaa käytetään myös pronominina, kuten olet jo jossain aiemmissa lauseissa nähnyt.

Lo importante es que estamos juntos. (Tärkeintä on se, että olemme yhdessä.)
Me encanta todo lo caro. (Pidän kovasti kaikesta kalliista.)
Él habla a lo español. (Hän puhuu espanjalaiseen tyyliin.)
Lo mejor es que te vayas. (On parasta, että lähdet. – subjunktiivimuoto verbistä)
Eso es todo lo que sé. (Siinä on kaikki, minkä tiedän.)
Veo lo importante que es. (Näen, miten tärkeää se on.)
No puedo decidir lo que es mejor. (En osaa päättää, mikä on paras.)
Lo de siempre. (”Sama vanha juttu.”)

”a lo + substantiivi” = jonkun tyylinen
… Sivulauserakenteessa ”lo + adjektiivi/adverbi + que”, lo kääntyy ”miten..”.

No lo entiendo. (En ymmärrä sitä.)
No puedo hacerlo. (En voi tehdä sitä.)

Huomaa myös mm. nämä ilmaukset:
a lo largo de = pitkin
a lo lejos = kaukana
a lo mejor = ehkä
por lo menos = ainakin; vähintään
por lo pronto = tällä hetkellä
por lo tanto = sen vuoksi; siksi
por lo visto = nähtävästi; ilmeisesti

Harjoitus 38d: Käännä. (Löydät nämä avainlauseista sivun alusta!)
1. Se vähä minkä tiedän.
2. Ei kaikki mikä kiiltää (brillar), ole kultaa (oro).